Værksteder

Mere Liv i Haven-festivalen 2017 vil byde på en række spændende og vidt forskellige værksteder.

Du sammensætter selv dit program for dagen ved at vælge et værksted i hvert modul, som du har lyst til at deltage i.

Her er den komplette værkstedsliste:

Værkstedsblok 1

10.00–10.45

‘En del af Herslev’ – om hvordan partnerskaber giver mere

Ved Tina Unger

‘En del af Herslev’ er et nyt madpartnerskab med foreløbig 5 partnere med rod i området omkring Herslev. Idéen er at samarbejde for at skabe endnu flere lokale fødevarer. I samarbejdet produceres der allerede kalvekød, pølser, øl-eddike, pickles, ketchup, sennep, gamle landsorter af hvede og rug og nye produkter er på vej. Bl.a. grisekød, ølsirup og fermenterede grønsager.

Tovholder Tina Unger vil fortælle om partnerskabet. Om de værdier der ligger bag og hvordan samarbejdet skaber helt nye muligheder for produktudvikling, salg, events og recirkulation.

Workshoppen er for alle med interesse i god mad, entreprenørskab, produktudvikling, landdistriktsudvikling og partnerskaber.

Bier i baghaven

Ved Karin Gutfelt

Flere og flere er interesserede i at holde honningbier. Biavl er et håndværk og den bedste forudsætning for at få succes er at kende til honningbiens biologi og levevis. Foredraget vil fortælle om honningbiens unikke liv og komme ind på enkelte opgaver for biavleren. Foredraget henvender sig til PØ’er, der overvejer eller lige har fået bier.

Karin Gutfelt er biavler på 9. år og forfatter til bøgerne »Bier i baghaven« og »Smagen af honning«.

Bæredygtig beslutningstagning

Ved Kristiane Ravn Frost

Værkstedet henvender sig til alle, der er nysgerrige omkring en bedre måde at træffe beslutninger på end ved almindeligt flertal. Flertalsafgørelser er ofte ikke bæredygtige, fordi der er vindere og tabere, og taberne er ikke altid villige til at bakke beslutningen op, når det kommer til handling.

Bæredygtigt blomsterbinderi

Ved Tanja Aertebjerg

Den konventionelle globale blomsterindustri er en af de sorteste og mindst økologiske i verden.

De afskårne blomster du køber har ofte rejst meget længere i deres korte levetid, end du selv når på et helt år, og er produceret under yderst ubæredygtige vilkår – både for mennesker og miljø. Ved at købe dem støtter du denne industri, og får en masse sprøjtemidler – ergo kemi – med hjem i stuen som tak. Men det kan DU lave om på!

Du og dit netværk har sikkert en masse fantastiske blomster i haverne. Hvad hvis I kunne samle kræfterne til at høste disse og lave smukke bæredygtige økologiske lokaltproducerede buketter, og forære eller sælge dem på markedet? Måske afsætte dem til lokale den blomsterhandler, eller til Kirken, byens kontore og andre forretningsdrivende, samtidig med I får en snak om bæredygtighed og økologi generelt?

Der er faktisk blomster/grønt hele året, hvis man er lidt kreativ.

Kom og hør hvad vi i nu 2 år har gjort i GRØNNE HJERTER i København, Og lær at binde en buket som en proff!

Medbring godt humør og gerne blomster, grene og/eller grønt selv. Hvis ikke du har noget vil der være mulighed for, at bruge det vi har, eller dele med andre.

Jeg glæder mig!

Det lille kaninhold

Ved Marianne Christensen

Værkstedet har særligt fokus på hvordan man kan tilrettelægge sit kaninhold indenfor regelsættet son økologisk kaninholder – erfaringsudveksling.

Gravefri have »no dig« som genvej til selvforsyning.

Ved Bo Egelund

Forjættende – ikke sandt? At dyrke have uden at grave. Metoden er ikke arbejdsfri, men dog både arbejdsreducerende og udbytterig. I foredraget fortælles om den gravefri dyrknings metode, der indebærer at dække jorden med kompost eller møg og undlade at grave den.

Foredraget henvender sig både til den uerfarne havedyrker og til den erfarne, der stadig efterårsgraver sin have. Metoden gennemgåes på baggrund af personlige erfaringer gennem en del år.

Velkommen!

Lægeurter

Ved Sanne Lind

Hvordan vi kan benytte dem. Hvad de er godt for. Sanne medbringer urteolie, teer og friske urter og fortæller om blandinger

Værkstedsblok 2

11.00–11.45

Det lille grisehold

Ved Marianne Christensen

Det lille grisehold. Værkstedet tager udgangspunkt i de spørgsmål, der kan opstå, når man har et lille grisehold. Inden festivalen vil jeg efterlyse spørgsmål og emner til debat i facebook-gruppen: Mere liv i haven – det lille grisehold.

Fantasilater – eventyrlige blomstersalater

Ved Aiah Noack, Naturplanteskolen

Få inspiration til det spiselige blomsterbed i haven. Du vil få gennemgået smag og spiselige plantedele på særlige planter og blomster, som er gode at have i det spiselige blomsterbed. Sammen laver og prøvesmager vi en fantasilat.

Praktisk workshop.

Fermentering med tørt salt

Ved Søren Holt

Egner sig til snittende grønsager, hvor salt kan trække lagen ud af grønsager.

Frø og demokrati

Ved Camilla Plum

Camilla er en kæmpe kapacitet inden for økologien. Hun har skrevet en bunke af bøger om havebrug, bagning og madlavning. Hun laver hvert år mange kurser og foredrag. Til dette års festival vil Camilla holde et oplæg om »frø og demokrati«.

Græsningsforeninger – fællesskab, naturpleje og naturkød

Ved Lise Hoffmeyer

Som medlem af en græsningsforening kan man supplere husholdningen med lokalt naturkød fra dyr man kender og ved har haft det godt. Man bliver en del af et lokalt fællesskab og er med til at sikre bedre en naturudvikling i lokalområdet.

Vi gennemgår, hvad det kræver at komme i gang og taler om nogle af de mange forskellige måder at være græsningsforening på. Skal man eje dyrene eller bare passe dem, er formålet naturpleje, naturkød, det sociale fællesskab eller det hele. Hvilke dyr kan man bruge, hvor finder man dem, hvordan organiserer man sig etc.

Værkstedet bliver en blanding af oplæg, diskussion, gode idéer og praktiske tips. Det henvender sig til dig, der er interesseret i at starte en græsningsforening, eller måske allerede er i gang, og gerne vil udveksle erfaringer – eller dig der bare er nysgerrig.

Nænsom jordbehandling

Ved Jens Juhl

Vore erfaringer på dette område viser, at det giver større udbytte fordi der er mere mikroliv i jorden, hvis den behandles nænsom.

Værkstedsblok 3

14.45–15.30

»Det lille jordbrug« del 1.

Ved Sandra Villumsen

På værkstedet vil jeg beskrive tankerne bag og det praktiske arbejde på Farendløse Mosteri. Jeg fortæller om det praktiske arbejde i æbleplantagen, grøntsagsmarken, drivhuset, dyreholdet, mosteriet og vineriet. Derudover vil jeg komme ind på det lokale samarbejde, organiseringen af gårdens drift, og de udfordringer vi har mødt i opstart og køb af et lille jordbrug.

Fermentering med saltlage

Ved Søren Holt

Fermentering med saltlage. Egner sig til hele eller groft skårene grønsager og umoden frugt, hvor tørt salt ikke kan trække en lage ud.

Flerårige grøntsager

Ved Karoline Nolsø Aaen

Ved at dyrke flerårige spiselige planter, kan man øge høstsæsonen, reducere arbejdsbyrden i haven, og opbygge jordens struktur og frugtbarhed. Karoline gennemgår teknikker og dyrkningsmetoder, samt udvalgte planter og deres potentiale.

Hestebønner, en overset skudsikker delikatesse

Ved Sara Lerer

Hestebønner er en højt skattet spise i mellemøsten, lidt ligesom kikæreter. I modsætning til kikæreter så vokser hestebønner meget fint under vores koldere klima her i norden, og derfor er det lidt underligt at der er så få der kender til dem. I vores begyndernyttehave har vi haft success med dem hvert eneste år (og det kan vi ikke sige om mange andre afgrøder!). Tilmed så synes vi at de smager rigtig godt, både når de plukkes umodne (hvor de minder om edamame bønner) og når de plukkes modne og tørres (hvor de minder lidt om lima bønner). På værkstedet vil vi gennemgå både hvordan man dyrker hestebønner fra såning til høst (og »frøsamling«) og hvordan man kan tilberede dem (inkl smagsprøver). Alle deltagere får en håndfuld bønner med hjem så de er helt klar til at komme i gang næste forår.

Kompostring

Ved Svend Daverkosen

Værksted med foredrag om erfaringer fra Aarstidernes storskalakompostering. Hvordan kan erfaringerne nedskaleres?

Æblesmagning

Ved Pernille Schiøtz Rudbeck

Der vil være mulighed for at smage 8–10 forskellige æblesorter, og jeg vil kort fortælle og egenskaber, anvendelse, høst og lagringstid af de forskellige sorter.

I er velkomne til også selv at medbringe 5–10 af jeres egne æblesorter til smagning. Og gerne en kniv til at spise æbler med.

Værkstedet henvender sig til folk med interesse for forskellige æblesorter, fra begynderniveau, jeg er ikke ekspert, men har dyrket æbler i 14 år. Både store og små haver kan have glæde af æbletræer. Når I går derfra har I bedre baggrund for at vælge det næste æbletræ I skal plante…

Værkstedsblok 4

16.00–16.45

»Det lille jordbrug« del 2.

Ved Sandra Villumsen

På værkstedet vil jeg samle op på værkstedets første del, og koble det til et nyopstartet samarbejde med Jyderup Højskole.

I samarbejde med højskolen, samt med opbakning fra foreningerne Praktisk Økologi og Frie Bønder – Levende Land, er det planen at starte et 5 måneders højskoleophold fra foråret 2018 om »Det lille jordbrug«. Håbet er at kunne give kommende små jordbrugere viden og praktisk erfaring til selv at starte op, uden at være uddannet landmand eller gartner, men til at blive udviddet selvforsyner med fokus på lokalt salg og samarbejde, og alsidig drift.

Jeg vil præsentere rammerne for højskoleopholdet, tankerne bag, og det foreløbige indhold.

Der vil være rig mulighed for at byde ind med gode råd og erfaringer, som tages med i den endelige udformning af opholdet.

De vilde bier

Ved Willy Retvig

Værkstedet er et foredrag om de vilde bier. Foredraget giver et indblik i de vilde biers verden, herunder hvem de er samt, hvor og hvordan de lever. Foredraget kommer endvidere ind på, hvad de vilde bier gør for os i form af bestøvning af vores frugttræer og frugtbuske samt mange andre afgrøder. De vilde bier er som så meget andet i vores natur trængte og i foredraget kommer vi kort ind på de væsentligste trusler. Endelig kommer foredraget ind på, hvad vi hver især kan gøre for de vilde bier med hensyn til at sikre gode fødekilder og steder, hvor de kan bygge rede og overvintre. Foredraget henvender sig primært til voksne, der er interesseret i natur og biodiversitet, og som har en have – lille eller stor.

Eddike gæring

Ved Søren Holt

Start din egen eddike. Den kan brygges på æblemost, øl eller honning.

Elsk dit affald

Ved Finn Paaske

I den daglige husholdning får vi masser af affald, som bare ender i den kommunale forbrænding. Ved af kende dit affald, kan du sortere det bedre, så det kan genbruges og måske kan du ændre dit indkøb lidt, så du får mindre affald.

På værkstedet vil der være et oplæg med eksempler fra hverdagen og der inviteres derefter til en dialog, hvor dine erfaringer og synspunkter kan komme i spil.

Hønsehold for Dummies

Ved Stella Randal

Æglæggende – og fritgående høns kan nemt holdes i egen have eller f.eks baggård, blot man kan tilbyde ca 6 m² udeareal per høne (helst bevokset) og et lille, tæt hønsehus, hvor foderarealet er rottesikret. Høns er sjove, nemme, sociale og hyggelige dyr – og æg fra fritgående høner er bare lækrest. Samtidigt sparer man også samfundsøkonomisk – både på transport af varer (hønsekød og æg) og på produktion og transport af gødningsmidler. Jeg selv bor i parcel hus og har 5 høns, som går frit rundt fra solopnedgang til solnedgang. Foredrag og ERFA – primært for begyndere, men også f.eks for pædagoger, som overvejer at introducere høns i institutioner

Skolehaver

Ved Karen Stevnbak Andersen

Dette værksted er et oplæg om Skolehaver – haver, hvor børn lærer at dyrke grøntsager
Værkstedet henvender sig til skolelærere, pædagoger, seminarielærere samt alle andre, der har interesse for skolehaver – både dem, der allerede dyrker skolehaver, og dem, der har lyst til at komme i gang!

Oplægsholderen har beskæftiget sig med skolehaver siden 1997 og har sammen med Camilla Friedrichsen startet Skolehavenetværket op.

Når man går fra oplægget, er man blevet klogere på skolehavebevægelsen, og på hvordan man selv kommer i gang med at dyrke skolehaver.

Når børn får lov til at dyrke deres egne grøntsager, får de et helt andet forhold til maden og til jorden. De rører ved regnorme i jorden, de mærker det skiftende vejr på deres krop, de lugter til komposten, og de smager på en nyopgravet gulerod og meget, meget mere, de aldrig ville opleve i et klasseværelse eller i en institution. Noget meget få børn oplever med deres forældre i dagens Danmark, bl.a. fordi forældrene ikke selv ved, hvordan man dyrker en køkkenhave. Der er en lærdom, der er gået tabt, og som gør mange mennesker uforstående overfor betydningen af jordens frugtbarhed og menneskets sammenhæng med resten af verden. En sammenhæng børnene i skolehaverne oplever på deres egen krop.

Det er vores ønske i Skolehavenetværket, at alle børn kommer i en skolehave i løbet af deres barndom. Det kræver, at mange flere skolehaver åbner deres havelåger for børn. Desværre er det ikke altid ligetil at starte en skolehave. Der er mange praktiske og økonomiske forhold, som skal være på plads. Men heldigvis er der hjælp at hente fra dem, der allerede er i gang i Skolehavenetværket og fra forskellige foreninger som Haver til Maver og Københavns Skolehaver.

Vinterdyrkning i drivtunnel og drivhus

Ved Karna Maj

Planter vokser stort set ikke fra midt november til midt februar, men hvis vinterhårdføre grønsager dyrkes eller indplantes i efteråret i drivhus eller drivtunnel, kan man høste af dem hele vinteren. Man kan også udplante små forkultiverede planter i efteråret til tidlig høst i foråret. Jeg har kun et års erfaring. Lad os mødes og udveksle erfaringer. Og forhåbentlig kan det give deltagere uden erfaring lyst til at gå i gang.

Værkstedsblok 5

17.00–17.45

En blomstereng – hvordan gør jeg

Ved Inge Olsen

Byd naturen indenfor i haven – lav en blomstereng og få mere liv i haven. Vi har for 20 år siden etableret en blomstereng på et tilkøbt markareal. Erfaringerne omkring dette vil vi gerne give videre, da det er en stor berigelse både for mennesker og insekter. Vi vil alle gerne have mere natur, så hvorfor ikke starte i egen have og lave en eng og se alle de vilde planter gro frem lige uden for døren. Hvis vi alle gjorde det, var det et skridt på vejen til bevarelse af vores vilde flora og ikke mindst vores bestøvere, som vi ikke kan undvære. Arealet kan være et lille hjørne i haven eller et større areal, hvor man måske har frugttræer. Med en god forberedelse af arealet og såning af blomster og græsser, der blomstrer fra forår til efterår, er der mange oplevelser i vente. Emner: Klargøring af arealet Jordbundsforhold Indsamling af frø Såning /Indplantning Vedligeholdelse Slåning /Fjernelse af materiale Oplægget vil blive underbygget af billedserie fra vores egen have fra start til i dag.

Foredrag om et nystartet regenerativt landbrug.

Ved Michel Poulsen, www.jordbrug.com

Søtoftes Jordbrug er en økologisk landbrugsvirksomhed fra marts i år. Vi har på rekordtid sat tre produktioner op: høns, grøntsager og kødkvæg.

Jeg vil fortælle vores korte, men spændende historie. Indføre jer i vores metoder og principper og vise hvordan vi kan udvikle økologien i Danmark. Jeg vil snakke om begreber som regenerativt jordbrug, holistic management, market gardening, mobilt hønsehus og vise en masse billeder af vores første sæson.

Jeg glæder mig til at dele min vision og passion for jordbrug, dyr, natur og mad med jer.

Frøsamling

Ved Jesper Bay

Du får her en komprimeret gennemgang af, hvordan man selv kan samle frø fra nyttehavens planter. Teorien bag botanikken og frøsamlingsmetoderne forklares. Bestøvningsforhold, F1-hybrider, indavlsproblemer, dyrkning til frø, renholdelse af sorter, rensning og opbevaring, forenklede metoder til privat brug mv gennemgås. Praktiske metoder demonstreres og du får mulighed for at prøve selv. Begyndere vil kunne gå hjem og samle frø af de mindre komplicerede planter uden problemer. Med nogle års erfaring kan man tage udfordringen med de mere krævende op.

Plantegødning og mikroorganismer

Ved Hervé Lognonné

Mange har hørt eller selv prøvet at lave gødning af brændenælder. 1 kg brændenælder til 10 liter vand, noget som efter et vis antal dage stinker noget så grusomt. Det sørgelige ved metoden er at fra i starten af processen, at give gode vækstvilkår for opbyggende mikroorganismer, antioxidanter, giver man senere hen optimale vilkår til de nedbrydende, oxyderende mikroorganismer. Planter ligesom vi er, er glædeste for antioxidanter :) I dette workshop kigger vi på hvordan vi laver: – velduftende brændenælde gødning. – fermenterede brændenælder (med melasse og salt som aktivator) – fermenterede kulsukker. (alle tre er anaerobe processer) Til sidst ser vi på hvordan vi laver kompost-te (aerobe proces)

Start et natur projekt, forbedre levevilkårene for bierne og andre bestøvere

Ved Ivan Normann Andersen

Dette foredrag fortæller om, hvordan man kan gå sammen om en fælles lokal indsats for biodiversiteten i have, på mark og i landskabet. En bi-gruppe sætter sig som mål at forbedre levevilkårene for bierne – ikke mindst de vilde bier – og andre bestøvere i området. Foredraget vil give idéer til, hvem man kan inddrage i indsatsen og hvordan det kan organiseres. Det vil give eksempler på mulige indsatsområder, uden dog at komme nøjere ind på den praktiske gennemførelse af de enkelte indsatsmuligheder. Foredraget retter sig mod folk, der gerne vil starte et naturprojekt op omkring bier ved at arrangere og koordinere de forskellige målrettede indsatser ud fra devisen, at hvis alle gør en indsats i lokalområdet, om end nok så lille, vil det samlet batte en hel del. Målgruppen for foredraget er altså »projektmennesker«, der ikke behøver at have faglige forudsætninger, men som er i stand til at involvere fagfolk i arbejdet. Foredragsholder er selv tovholder for en bi-gruppe i Odsherred, der er nedsat under Grønt Råd, og som har fået en pæn sum penge til arbejdet, især fra 15. juni-Forden. Foredraget kommer ind på hidtidige erfaringer og udfordringer og lægger op til debat om lokale muligheder.

Øko-haven for begyndere

Ved Jens Juhl

Er du helt ny i haven, eller vil du gå ombord i økologien? Så har du her en enestående mulighed. Jens Juhl er forfatter til flere bøger om økologisk havebrug, og han har i mange år dyrket sin kolonihave 100 procent økologisk.

I dette værksted får du en introduktion til økologisk dyrkning: Naturlige kredsløb, gødning, sædskifte, kompost osv. Alle kan være med, og der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål og dele erfaringer.

Økologisk byggeri

Ved Emil Skrædderdal

Vi vil se på hvad der definerer økologisk eller bæredygtigt byggeri. De forskellige typer af økologiske bygninger. Vi vil snakke om de enkelte byggematerialer, og deres indflydelse på både det globale klima, og også det ultra lokale klima, nemlig indeklimaet.

Ud over dette, må deltagerne selvfølgelig gerne bidrage med spørgsmål omkring deres egen bolig, og hvad man kan gøre for at forbedre den.

Hvor?

Festivalen afholdes 28. oktober i Holbæk.

Her er du: Forsiden > Mere Liv i Haven Festival > Værksteder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…