12. oktober 2003

1,3 mio tons affald blev i 2001 til kompost

I Miljøprojekt nr. 856 »Statistik for behandling af organisk affald fra husholdninger 2001«, offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside, kan man finde oplysninger om mængden af organisk affald tilført kompost- og biogasanlæg, og oplysninger om produktion, lager og afsætning af kompost samt pris og kvalitet.

Anlæggene fik i 2001 tilført i alt 1.298.000 tons organisk affald, hvilket er en stigning i den tilførte affaldsmængde på 19 pct. i forhold til 2000. Andelen af dagrenovation og have- og parkaffald er steget en lille smule, mens mængden af slam fra rensningsanlæg og andet organisk affald er steget kraftigt. Den tilførte, ubehandlede affaldsmængde fordeler sig således:

  • Organisk dagrenovation 37.000 tons
  • Have- og parkaffald 669.000 tons
  • Slam fra rensningsanlæg 196.000 tons
  • Husdyrgødning til biogas 198.000 tons
  • Andet organisk affald 198.000 tons

Kompostanlæggene producerede 462.000 tons kompost i 2001, hvilket er en stigning på 2,5 pct. i forhold til 2000.

På publikationens sidste sider er der en oversigt over alle anlæg opdelt efter 3 typer, hvor type 2 udelukkende producerer ud fra have- og parkaffald, i type 1 indgår også dagrenovation, mens der i type 3 også indgår slam fra rensningsanlæg.

Desuden kan man i publikationen læse, at de undersøgte anlæg (kun et mindre antal) for alle tre typer gennemsnitligt er et godt stykke under grænseværdier for tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Desuden er der en tabel for det gennemsnitlige indhold af næringsstoffer for kompost fra de 3 typer anlæg. Her er der ret store forskelle. Det skal fremhæves, at pH værdien ligger højt – mellem 7,7–8,3. Tabellen findes på side 36 i PDF filen af publikationen.

Se publikationen »Statistik for behandling af organisk affald fra husholdninger 2001«

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider