PRESSEMEDDELELSE: Kræver stop for Miljøstyrelsens ulovlige dispensationer til brug af forbudte sprøjtegifte

Miljøstyrelsen indstævnes nu for retten i Roskilde, hvis styrelsen fastholder sin dispensation til at sprøjte med det stærkt giftige Asulox-produkt. Miljøstyrelsen har modtaget udkast til stævning i fredags (14.6) og har nu 14 dage til at ændre praksis. Ønsker styrelsen at undgå retslige skridt, bør Asulox-dispensationen annulleres, og den generelle praksis med dispensationer til EU-forbudte sprøjtegifte bringes til ophør.

Det er de fire foreninger Landsforeningen Praktisk Økologi, Frie Bønder – Levende Land, Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis og Foreningen Gylle.dk, der er gået sammen om at foretage retslige skridt mod Miljøstyrelsen, som anklages for at udstede dispensationer år efter år til brug af sundhedsskadelige sprøjtegifte i strid med EU-lovgivningen.

Styrelsens praksis er direkte ulovlig

Stævningen er rettet specifikt mod produktet Asulox, der indeholder det hormonforstyrrende og giftige aktivstof asulam. Det har aldrig opnået godkendelse i EU. Alligevel har Miljøstyrelsen årligt siden 1993 givet danske landmænd lov til at sprøjte deres spinatmarker med dette pesticid. Siden 2006 er dispensationerne opnået efter ansøgning fra lobbyorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Senest har producenten af Asulox fået nej fra EU til godkendelse i februar i år, men Miljøstyrelsen har alligevel to måneder senere (3. april) udstedt dispensation til at bruge sprøjtegiften. Sidste år anvendtes Asulox i knap halvdelen (47) af landets kommuner, hvor der dyrkes spinatfrø.

Selvom stævningen konkret er rettet mod Asulox, omfatter den generelt Miljøstyrelsens liberale praksis med dispensationer til EU-forbudte sprøjtegifte. Udover forgiftningstruslen mod mennesker og miljø betragter de fire foreninger styrelsens dispensationer som direkte ulovlige og stridende mod EU-forordningen, hvis artikel 53 forbyder medlemslandene at udstede dispensationer år efter år til forbudte sprøjtemidler.

Desuden kan Miljøstyrelsens ulovlige fremgangsmåde kun opfattes som undergravende for tilliden til Danmarks indsats i forhold til EU-samarbejdet om et renere miljø og udfasning af hormonforstyrrende kemikalier.

Giftigt for mennesker og miljø

Asulox indeholder sprøjtegiften asulam, der udgør en ganske alvorlig sundhedsrisiko for både mennesker og miljø.

Asulam er kategoriseret som et hormonforstyrrende kemikalie, der efterligner eller blokerer naturlige hormoner. Kemikaliet kan have ødelæggende virkninger på den humane udvikling selv i ekstremt lave doser, bl.a. ved at påvirke skjoldbruskkirtlen hos mennesker, hvilket er den vægtigste begrundelse for EU-forbuddet. Stoffet kan også forårsage kræft eller hjerneskade på alle alderstrin.

Miljøpåvirkningerne omfatter meget giftige og langvarige bivirkninger for vandlevende organismer. Det fremgår af godkendelsen, at sprøjtegiften ikke må anvendes nærmere end fem meter fra §3-naturområder for at beskytte vilde planter, og det må heller ikke anvendes nærmere end fem meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Pattedyr og fugle påvirkes formentlig også, men effekten er ikke undersøgt.

Dispensation er kun lovlig i nødsituationer

Ifølge EU-forordningen kan de nationale miljømyndigheder give dispensation til et ikke godkendt pesticidmiddel i indtil 120 dage, men kun hvis der foreligger alvorlig fare, der truer en afgrøde, og som ikke kan bekæmpes på anden rimelig måde. Det understreges i EU-forordningen, at dispensationer er en klar undtagelse fra reglerne, og at de kun kan gives til en begrænset og kontrolleret anvendelse i nødsituationer.

I alt har Miljøstyrelsen modtaget otte ansøgninger i 2024 om dispensation til forbudte sprøjtegifte. Der er givet dispensation til de syv, og kun en er blevet afvist. Alle har modtaget dispensation i mindst syv år eller længere.

Her er du: Forsiden > Nyheder > PRESSEMEDDELELSE: Kræver stop for Miljøstyrelsens ulovlige dispensationer til brug af forbudte sprøjtegifte

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider