Nyheder: 2003

Rapport om storskalaforsøg med GMO afgrøder

16. oktober 2003

I dag offentliggjorde det uafhængige britiske forskningsakademi The Royal Society resultaterne af verdens største og formentlig dyreste studie af dyrkning af genmodificerede afgrøder og dyrkningens betydning for det vilde plante- og dyreliv. Læs mere…

1,3 mio tons affald blev i 2001 til kompost

12. oktober 2003

Affaldsmængden steg i 2001 med 19%, og især mængden af slam fra rensningsanlæg steg. I 200l blev der på landets biogas- og kompostanlæg produceret 462.000 tons kompost, som for 45% vedkommende blev brugt i private haver. Læs mere…

Økologien skal lære at flyve

10. september 2003

Økologien er en succeshistorie, men tempoet et skruet ned. Der er brug for, at de innovative tanker breder sig fra bønder til forædlere og supermarkeder, hvis økologien skal kunne flyve, skriver Jens Thejsen i lederen i det ny nummer af Praktisk Økologi. Læs mere…

Økogrønsager indeholder flest flavonoider

10. september 2003

Det er nu for første gang videnskabeligt dokumenteret, at økologiske grønsager har en højere koncentration end konventionelle af de såkaldte flavonoider, som er naturlige antioxidanter og optages i kroppen og kan have en sundhedsfremmende virkning. Læs mere…

Pressemeddelelse omkring Pesticidhandlingsplanen

2. september 2003

Regeringens forslag til Pesticidhandlingsplan for 2004–2009 er helt uacceptabel. Regeringen svigter både miljøet ved kun at foreslå en reduktion på 16% af pesticidforbruget og de sprøjteramte naboer ved ikke at indføre sprøjtefri zoner op til skel. Læs mere…

Høringssvar Pesticidhandlingsplan 2004–2009

29. august 2003

Landsforeningen Praktisk Økologi anbefaler i sit høringssvar til Pesticidhandlingsplanen, at der indføres sprøjtefri zoner mod skel til naboer samt offentlige arealer, og at pesticiderne udfases langt hurtigere end med de ca. 16%, der foreslås i planen. Læs mere…

Aktivister søges til økologisk redningsaktion

24. august 2003

Arla Foods vil opsige kontrakterne med de økologiske leverandører, fordi forbrugerne ikke køber nok øko-mælk. Bekymrede forbrugere har dannet Økologisk Redningsaktion, som 6. sept. vil overbevise forbrugere ude i butikkerne om, at de skal vælge øko-mælk. Læs mere…

Nye EU-regler om GMO-mærkning trods modstand

23. juli 2003

EU’s landbrugsministre har på rådsmødet i Bruxelles den 22. juli vedtaget regler om GMO mærkning af fødevarer og foder på trods af at både Danmark, Storbritanien, Luxembourg og Østrig stemte imod forslaget. Læs mere…

Regler på vej om økologiske fisk

23. juli 2003

Fødevareminister Mariann Fischer Boel er klar til at indføre regler for opdræt af økologiske fisk i såkaldte akvakulturbrug, der omfatter dambrug samt åle- og havbrug. Læs mere…

Politisk flertal for sprøjtekurser til haveejere

10. juni 2003

Der tegner sig nu i Folketinget et flertal for at kræve at danske haveejere, som ønsker at sprøjte deres haver, har et sprøjtecertikat. Socialdemokratiet, De radikale og SF har længe været for, og forslaget fremsættes nu af Dansk Folkeparti. Læs mere…

Indgreb mod Roundup vil få minimal virkning

10. juni 2003

I fredags bebudede miljøministeren et indgreb mod brug af RoundUp på lerjorde efter 15. september for at undgå nedsivning i sprækker i lerlaget i forbindelse med eftersommerens regnskyl til grundvandet. Forslaget vurderes til at få minimal virkning. Læs mere…

Miljøfestival i København

20. maj 2003

Københavns Miljøfestival afholdes i dagene 22.-25. maj. Den er vokset stødt gennem årene, og i år bydes der på et endnu bredere udvalg af aktiviteter og spændende miljøtiltag både på Rådhuspladsen, ved Dronning Louises bro, ved Søerne og i bydelene. Læs mere…

Hanegal forsætter, men i nyt selskab

13. maj 2003

Hanegal Økologisk Kød A/S har indgivet begæring om betalingsstandsning. Et nyt selskab, Hanegal A/S har købt aktiverne. Beslutningen er taget af Hanegals stiftere Ulrich Kern-Hansen og Fie Graugaard for at redde produktion og arbejdspladser. Læs mere…

235 mio til nye energieffektive teknologier

13. maj 2003

Regeringen har indgået et bredt forlig med S, SF, R, Kr. F og DF, der fastlægger rammerne for udviklingen for en liberalisering af det danske energimarked. I aftalen indgår en aftale om 47 mio kr om året i 5 år til ny energieffektive teknologier. Læs mere…

Vi bør skabe flere grønne steder i byerne

10. maj 2003

I lederen i Praktisk Økologi 3/2003 opfordrer Jens Thejsen til, at vi følger tendenser i Sverige, hvor man laver terapihaver, og den tyske tankegang omkring psykotoper, og skaber flere grønne steder i byerne til glæde og afstressning. Læs mere…

Høringssvar om GMO fra Praktisk Økologi

6. maj 2003

Landsforeningen Praktisk Økologi mener fortsat ikke, at hverken GMO planter eller dyr bør findes, og har derfor indsendt eget høringssvar til »Strategien for sameksistens – genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder«. Læs mere…

Den Økologiske Have udvider med skoleskov

24. april 2003

Den Økologiske Have har overtaget drift og pleje af »Plant et Træ« skoven lige ved siden af Den Økologiske Have. Skoven er en ny emnehave, og man har netop indviet en omfattende skiltning ved træerne, hvoraf er er ialt 52 arter og sorter. Læs mere…

Kun få overtrædelser af økologireglerne

23. april 2003

Fødevaredirektoratets opgørelse over kontrollen med virksomheder, der producerer eller sælger økologiske fødevarer, viser, at kun meget få virksomheder overtræder økologireglerne. I 2002 fik kun 16 af de 656 besøgte virksomheder påbud, forbud eller bøder. Læs mere…

Ny bestyrelse for Landsforeningen Praktisk Økologi

16. april 2003

Landsforeningen Praktisk Økologi afholdt Generalforsamling den 13 april 2003. Kurt Boe Kjaergaard, formand, og Per Kølster blev genvalgt. Nyvalgt bestyrelsesmedlem er Annette Esbjerg Jensen, og som suppleanter Anja Egeriis og Birgitte Løkke. Læs mere…

Merkurbank skuffet over fejl i JP-artikel

3. februar 2003

Under overskriften »Kostbar økologisk nedtur« hænges Merkurbank i JyllandsPosten ud som banken med dansk rekord i udlån til konkurstruede selskaber. I en pressemeddelelse afviser direktør Lars Pehrson, Merkurbank, skarpt denne udtalelse. Læs mere…

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider