13. maj 2003

235 mio til nye energieffektive teknologier

Pressemeddelelsen fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, 9. maj 2003

Fremtidens energimarked og »Lex Nesa«

Regeringen har i dag indgået et bredt forlig med S, SF, R, Kr. F og DF der fastlægger rammerne for udviklingen af det danske energimarked.

Som et led i liberaliseringen af det danske energimarked er der indgået en aftale, der understøtter udviklingen af effektive elselskaber, sikrer at forbrugernes værdier i elselskaberne anvendes til gavn for forbrugerne og skaber lige vilkår for konkurrerende energivirksomheders anvendelse af el- og gastransmissionsnet.

Der er enighed om, at den nuværende lovgivning vedrørende salg af kommunal elforsyning forenkles således, at en kommune beholder 60pct. af salgsprovenuet. Der er dermed enighed om det lovforslag, regeringen har lagt frem (L 162).

Kommuner der sælger deres elforsyning skal prioritere en nedbringelseaf kommunal gæld i det provenu, de tjener ved salget.

Hermed skabes der klare rammer for salg af kommunal elforsyning, som understøtter en langsigtet strukturudvikling i energisektoren.

Der er enighed om, at de overordnede el- og gasnet skal udskilles i uafhængige selskaber, der ikke kan overtages af kommercielle interesser. Hermed sikres offentlig kontrol med hovedlandevejene i det danske energi-net.

Ejerne af de lokale netselskaber der sælger deres selskab får mulighed forat blive frigjort fra de nuværende lovkrav, som gør det vanskeligt for ejerne at sælge. I dag er det vanskeligt at sælge de lokale elselskaber fordi et flertal i bestyrelsen skal være valgt af forbrugerne. Ejerne får mulighed for at blive frigjort fra disse krav, hvis de sikrer at forbrugerne får gavnaf de midler forbrugerne har opsparet i selskaberne. En yderligere forudsætning er at ejerskabet til de overordnede elnet overføres til et uafhængigt selskab.

Endelig styrkes indsatsen over en 5-årig periode i forskning, udvikling og demonstration rettet mod nye energieffektive teknologier mv. med 47 mio kr om året. Der vil herunder blive gjort en særskilt indsats for at understøtte typegodkendelse og kvalitetsikring af VE-teknologier.

»Jeg er tilfreds med at så mange partier har taget et medansvar, der vil være til gavn for både forbrugere og virksomheder i Danmark. Vi sikrer herved stabile og langsigtede rammer, og får fuldt udbytte af energiliberaliseringen i Europa«, siger Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider