1. juli 2024

Svar fra Miljøstyrelsen: Finder ikke grundlag for at ændre styrelsens praksis

Vi har d. 27. juni 2024 modtaget svar fra Miljøstyrelsen ang. stævning for dispensation af midlet Asulox, som er forbudt i EU.

De skriver bl.a.: Miljøstyrelsen har gennemgået jeres brev
og stævningsudkast og finder ikke grundlag for at ændre styrelsens praksis
angående dispensation efter plantebeskyttelsesmiddel-forordningens artikel 53…idet der ikke findes rimelige alternativer til Asulox til bekæmpelse af besværlige ukrudtsarter som f.eks. spildraps i frøkulturer af spinat, skorzoner i etableringsåret og morgenfruer avlet på kontrakt, og at de skærpede krav til dispensation til midler med ikke-godkendte aktivstoffer er opfyldt…

Hent Svar fra Miljøstyrelsen om stævning af dem for dispensation af Asulox

Læs artikel 53 fra Miljøstyrelsen her: Artikel 53

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider