23. juli 2003

Nye EU-regler om GMO-mærkning trods modstand

EU’s landbrugsministre har på rådsmødet i Bruxelles den 22. juli vedtaget regler om GMO mærkning af fødevarer og foder på trods af at både Danmark, Storbritanien, Luxembourg og Østrig stemte imod forslaget. Forslaget blev vedtaget med kvalificeret flertal. De fire lande har tilsammen 19 stemmer. Et blokerende mindretal kræver 26 stemmer.

Der var et flertal i Folketinget imod at indføre de nye EU mærkningsregler, førend reglerne for erstatning ved forurening af andre marker med GMO var på plads.

I følge pressemeddelelsen fra Fødevareministeriet er de vedtagne regler følgende:

  • Der indføres regler for anvendelse og mærkning af foder baseret på GMO, og indebærer nye krav om forhåndsgodkendelse før markedsføring af såvel fødevarer som foder.
  • Der indføres for første gang krav om mærkning af foder fremstillet af GMO’er samt mærkning af fødevarer, der er fremstillet på basis af GMO-råvarer, også selvom GMO ikke kan påvises i den færdige fødevare, som f.eks i sojaolie. Grænseværdien for mærkning er fastsat til 0,9 pct. i de færdige produkter.
  • Endelig fastsættes der – i en overgangsperiode – en fælles grænseværdi på 0,5 pct. for utilsigtet iblanding af GMO, som er vurderet positivt med hensyn til sikkerheden, men endnu ikke endelig godkendt

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider