10. juni 2003

Indgreb mod Roundup vil få minimal virkning

I fredags bebudede miljøministeren et indgreb overfor sprøjtning med Roundup på lerjorde efter 15. september for at undgå nedsivning til grundvandet gennem sprækker i lerlaget i forbindelse med eftersommerens regnskyl. Dette har baggrund i, at Miljøstyrelsen netop har afsluttet sin revurdering af stoffet Glyphosat, som bl.a. bruges i landbrugets mest anvendte sprøjtemiddel Roundup.

I pressemeddelsen siger miljøminister Hans Chr. Schmidt:
»Glyphosat er det mest brugte sprøjtemiddel i Danmark. Så det er meget vigtigt, at indgrebet er præcist og rammer der, hvor problemet er. Jeg mener, at vi med en skæringsdato, der hedder den 15. september, og fritagelsen af sandjorde, lever op til den ambition. Men vi vil følge udviklingen tæt, og hvis det viser sig, at indgrebet ikke har den præcision, vi forventer, bliver det justeret«

Miljøstyrelsens vurdering vil nu blive meddelt de firmaer, der har tilladelse til at markedsføre produkter med Glyphosat. Styrelsen vil afvente firmaernes kommentarer, hvorefter der vil blive
truffet endelig afgørelse.

Forslaget møder kritik

Forslaget vurderes i følge Politiken af eksperter til at få minimal virkning, da landbruget på det tidspunkt er færdig med at sprøjte efter kornhøst. De store regnskyl kommer ifølge meterologerne allerede i juli og august, mens miljøminister stadig i følge Politiken fredag udtaler, at hans eksperter siger september og oktober. Hvis forslaget skulle have en virkning skulle datoen i følge Politiken nærmere have været 15. august end 15. september, hvilket ville have haft store konsekvenser for landbrugets mulighed for at bekæmpe ukrudt inden såning af vintersæd og efterafgrøder.

Undtagelser fra restriktionerne

Undtaget fra restriktionerne er i følge oplysninger fra Miljøstyrelsen anvendelse på græsmarker og brakmarker, der inddrages i sædskiftet, private haver samt sandjorde, fordi Miljøstyrelsen her ikke vurderer at der sker udvaskning over grænseværdien. Endelig er juletræs- og pyntegrøntproduktionen undtaget, fordi man her mener, der er behov for yderligere undersøgelser. Miljøstyrelsen mener ikke, at måleresultaterne giver umiddelbart belæg for at gribe ind over for disse anvendelser.

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider