24. april 2003

Den Økologiske Have udvider med skoleskov

Der har siden 1993, været en samling træer ved siden af Den Økologiske Have. Der er 52 arter og sorter. Træerne er nu vokset godt til, og de udgør en speciel skov, for den ligner fra luften af et træ. Et træ med 52 blade på, i form af runde bede med en træart/sort i hvert. Et stisystem gør det ud for stamme og grene. Skoven blev startet af landsorganisationen »Plant et Træ« i samarbejde med Odder Kommune, og blev plantet af skolebørn. Den Økologiske Have overtog i oktober sidste år den overordnede drift og pleje af skoven.

Skoleskov

Skoleskoven ses til højre på dette luftfoto fra 2000. Foto: Kruse Luftfoto

Den Økologiske Have har lige indviet en omfattende skiltning ved træerne. Ved hvert træ er der et stort skilt, der fortæller om hvor i verden, det stammer fra, hvad det kan bruges til, og hvor det findes i naturen. Vidste du f.eks. at bær fra seljerøn blev brugt som rosiner under anden
verdenskrig? Eller at bladene fra benved og ask hurtigt bliver til muld? At heste kan dø af at spise taks? At sitkagran stammer fra Nordamerika fra et smalt bælte langs stillehavskysten? Det kan bl.a. læses på skiltene, der er illustreret med frugter og blade.

Skoleskoven bliver som en ny stor emnehave i Den Økologiske Have. Vi vil i år plante læhegn omkring den, og vi har planer om vandhuller, boldbane, hyggekroge, bålplads m.m. i den.

Skiltningen er et landsdækkende projekt.

Skiltene er en del at et landsdækkende projekt, som Haven og organisationen »Plant et Træ« har lavet for Undervisningsministeriet og Friluftsrådet. Lokalt er projektet desuden støttet af Odder Kommune, Århus Amts agenda 21 pulje og Odder Kommunes Driftscenter.

De 52 træer er udvalgt, fordi det er dem, der vokser i de 10 undervisningsskove, som er startet af »Plant et Træ«. Undervisningsskovene ligger i Odder – ved siden af Den Økologiske Have, i Nørhald, Them, Skanderborg, Billund, Vejle, Holsted (2 stk), Ryslinge og Tårnby Kommuner.

Opgaveark

Skoleelever løser opgaveark Foto: Elin Svendsen

Alle kan bruge skilte, hæfter og opgaveark.

Skoler og andre institutioner, som har en træsamling, samt landets øvrige »Plant et Træ skove«, kan rekvirere skiltene billigt fra Den Økologiske Have.Skilte er virkelig tidskrævende at lave, derfor er der al mulig grund til atdeles om dem.

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider