31. januar 2004

Affaldsmængden stiger fortsat

På Miljøstyrelsens hjemmeside er Orientering nr. 1/2004 »Waste Statistics 2001« netop blevet offentliggjort. Publikationen indeholder en total opgørelse over affaldsproduktionen i Danmark i 2001 opdelt på kilder, affaldstyper, affaldsfraktioner, behandlingsformer samt en opgørelse over import og eksport af affald.

Der er også mulighed for at se udviklingen fra 1995 til 2001, og det er ganske nedslående, da affaldsmængden for de fleste typer affald er steget støt gennem årene. Den totale stigning er for alle slags affald i perioden 11%.

Husholdningerne holder sig bestemt ikke tilbage. Der er er der en stigning i husholdningsaffaldet hvert eneste år – for hele perioden en stigning på 18%. Mængden af haveaffald er i perioden steget med hele 41% – der må være nogle som glemmer at kompostere i egen have.

Læs publikationen. Den kan også downloades som PDF, men fylder 14 MB.

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider