14. april 2009

Endnu et høringssvar om GMO, men hvem lytter?

Til Fødevarestyrelsen
Kontor for fødevarekvalitet, teknologi og markedsføring
Mørkhøj Bygade 19
DK-2860 Søborg

Høringssvar vedr. tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af majskerner fra genetisk modificeret majs 59122xNK603 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003.

Majsen med de pågældende egenskaber er ikke en løsning på noget som helst udover at den skal sikre ejerne fremtidig indtjening. Tværtimod er der god grund til at være mere end almindeligt nervøs ved tanken om det eksperiment der tillades ved at tillade såvel dyrkning som konsum af majsen.

Det er imidlertid vores opfattelse, at vi ikke kan blive ved med den ene gang efter den anden at skulle løbe spidsrod i disse absurde høringer. Nok er det et demokratisk fornuftigt træk, at organisationer kan komme med deres indsigelser, men ikke alene er tidsfristen absurd kort, den faglige problemstilling er selvsagt uhyre kompliceret, og der skal et helt universitetsinstitut til at gå i dybden med at vurdere hvad der vides og ikke mindst hvad der ikke vides for at man med nogen rimelighed kan forholde sig sagligt til høringen.

Og selvom argumentet formentlig preller af fuldstændigt af på rette myndighed, så er det faglige aspekt nærmest per definition først til at vurdere, når en eventuel tilladelse er givet og majsen har været dyrket og konsumeret gennem en eller flere generationer.

Dette fænomen er velkendt fra andre og lignende jordbrugsmæssige tiltag, som ikke er udsprunget af naturens egne virkemidler (mange pesticider ikke mindst, medicinering af husdyr o.s.v.). Da det er vores fulde overbevisning – som sagt – at menneskeheden på ingen måde beriges áf denne majs, at den ikke har nogen betydning for jordbruget og er komplet overflødig i bedste fald og i værste en trussel i vores ernæring, så må vi indtrængende anmode om at rette myndigheder forstår at bruge alle de argumenter som allerede har været endevendt i årevis om gmo’ere og få stoppet dette galemandsværk.

Siden de relevante udvalgsarbejder blev gennemført (hed det ikke ‘sameksistens udvalget’?) er der kommet nyt til. I vores forening er vi således rystede over den sag, der handler om, hvordan biavlen helt absurd trues af pollenforurening fra gmo majs. Som vi har forstået det, er det i udgangspunktet et juridisk spørgsmål, der handler om at der ikke må være gmo-pollen i honning. Det kan bier jo ikke forstå. Problemet kan således kun løses hvis vi enten tillader bierne at gøre det, de ikke ved, de ikke må, eller forbyde det firmaerne gerne vil, nemlig udsætte bier og os andre for (i bedste fald) noget vi ikke vil ha’ eller i værste fald noget der er en ukendt risikofaktor.

Uagtet at disse ord ikke indholder væsentlig nyt eller faglige argumenter i traditionel forstand, så er deres gyldighed hævet over almindelig kævl. Problemet er at vi som græsrodsorganisationer skal blive ved med at argumentere, og at det ikke er lykkedes rent politisk at få stoppet dette hasard med vores livsgrundlag.

Med venlig hilsen
Per Kølster, næstformand
på vegne af Landsforeningen for Praktisk Økologi

Majskolbe

Genmodificerede majs har menneskeheden slet ikke brug for – som det ses på billedet, så kan man selv i Danmark dyrke de fineste majskolber økologisk. Alligevel spilles der hasard med vores livsgrundlag. Foto: Karna Maj

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider