23. november 2005

Fjern øget støtte til Genressourceudvalg

Åbent brev 23, november 2005

Fødevareminister Hans Chr. Schmidt og Folketingets medlemmer
Vi har forstået at Finanslovsforslaget kalkulerer med en ekstra million til Genressourceudvalget.

Det hidtidige forløb med det nye Genressourceudvalg gør det nødvendigt at advare mod en sådan ekstrabevilling. Det er ikke en god ide at putte flere penge i et dårligt fungerende udvalg. For de foreninger, der har arbejdet frivilligt med bevaring af gamle husdyrracer i mange år, kan man endda frygte at yderligere midler til Genressourceudvalget vil skade disse foreninger.

Ingen af foreningerne får støtte fra offentlige kilder, tværtimod oplever vi flere og flere konkurrerende tiltag fra det Genressourceudvalg, der nu meget agressivt markedfører sig selv ved at udgive gratis blade og trykke gratis informationsmateriale, samt etablering af nye såkaldte "partnerskabs foreninger’, aktiviteter der kan underminere de uafhængige foreningers eksistengrundlag.

Foreninger kan selvfølgelig slet ikke konkurrere med et skatteyderfinanceret statsligt udvalg. Men det bør heller ikke være betingelserne for frivilligt bevaringsarbejde.

Hvis politikerne gerne vil gøre noget for området, ville det være en langt bedre løsning at skabe en støtteordning med udgangspunkt i Riokonventionens beskrivelser af In Situ bevaring, for den domesticerede biologisk mangfoldighed, gamle husdyrracer, gamle kulturplanter, og den folkelige kultur der hører sammen med disse – altså en pulje for den levende kulturarv i bred forstand.

Ordning bør være åben for alle foreninger, frivillige organisationer og aktører, der arbejder med oplysning og bevarelse af biologisk mangfoldighed og levende kulturarv i bred forstand. Tilskud bør ikke være betinget af at foreninger underskriver partnerskabaftaler eller loyalitets erklæringer med et statsligt genressouceudvalg.

Det offentlige bør støtte oplysning ikke kontrollere indholdet i oplysningen og det frivillige bevaringsarbejde; men bygge på danske demokratiske traditioner for foreningsfrihed, folkeligt oplysningsarbejde, ytringsfrihed og pluralisme. Tildelingen af midler derfor bør ske som når vi ellers her i Danmark støtter folkeoplysning og frivilligt arbejde udført af frie foreninger mfl.

Rimelige betingelser for offentlig støtte til foreningers oplysningsarbejde mm. er at det dokumenteres, at pengene bliver brugt, til det de er søgt til og evt. betinges af en vis procent egenfinancering.

Genressourceudvalget er ikke egnet til at fordele en sådan pulje, dels på grund af forskernes manglende forståelse for avlerne og den folkelige dimension, dels pga. af de udpegede avlerrepræsentanter, som via deres egne positioner foreninger er alt for involveret til uhildet at kunne behandle andre foreningers ansøgninger. Støtte bør fordeles af folk, der ikke selv har interesser i området – ligesom med midler til folkeoplysning eller f.eks. Tips & Lottomidlerne.

Vi håber man vil tage problemerne med området op til politisk overvejelse.

Venlig hilsen

Landsforeningen Praktisk Økologi
www.praktiskoekologi.dk
Kontakt: Kurt Boe Kjærgaard, formand – kjaergaard@praktiskoekologi.dk

Center for Biodiversitet
www.biodiverse.dk
kontakt: Heine Refsing, centerleder – heine.refsing@pip.alco.dk

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider