3. april 2017

Formandens beretning 2017

Det har været et spændende og travlt år i bestyrelsen og i Praktisk Økologi. Det vil jeg fortælle lidt om nu.

I dag kan vi fejre vores havenytredaktør Fanny Møllers 1 års dag her i foreningen. Hun blev ansat for præcis et år siden og det er vi glade for. ’

Fanny bidrager til Havenyt.dk med sine mange års praktisk erfaring, viden og ikke mindst begejstring og nye ideer, som skal gøre Havenyt.dk endnu større i løbet af de næste par år. Fanny er projektansat frem til nytår.

Vores daglige leder og økofacilitator Mikael Elke Lund har også snart 1 års jubilæum. Han blev nemlig ansat 1. maj, og han er også til stor glæde for både bestyrelse og ansatte. Mikael er både

 • daglig leder
 • tovholder og sparringspartner for Mere Liv i Haven-netværkene
 • projektstyrer og fundraiser
 • og ikke mindst sparringspartner og bindeled mellem bestyrelse og medarbejdere.

Det har været en stor lettelse for bestyrelse og ansatte at få Mikael ansat, og der er ingen tvivl om at vi kommer til at sætte flere projekter og aktiviteter i gang under Mikaels ledelse.

For nyligt har vi ansat Mia Stockholm til at overtage rollen som bladredaktør frem til nytår efter Jakob Bock, som også var freelance. Mia er bogaktuel lige nu og har skrevet mange artikler til bladet og har en stor, stor viden om køkkenhave og havedyrkning. Vi er rigtig glade for at byde Mia velkommen i medarbejder-staben.

Farvel og et stort tak for indsatsen til Jakob Bock som freelanceredaktør for vores PØ medlemsblad. Som redaktør og udvikler af vores hjemmesider har Jakob været en kæmpe ressource for PØ og vi skylder ham et stort tak for et godt samarbejde og gode grønne kram.

Også Sandra Villumsens projektansættelse med Mere Liv i Haven er slut for denne gang, men Sandra er allerede godt i gang med et nyt projekt – Mere Liv i Landet. Mere om det senere i beretningen.

Nye medlemmer og medlemshvervning

I løbet af 2016 blev vi 153 flere medlemmer i foreningen. 581 meldte sig ind, mens 428 medlemmer valgte ikke at forny deres kontingent. Ved årets udgang var vi 3.860 medlemmer. I en tid hvor foreninger mister medlemmer over en bred kam, er det dejligt at se, at PØ fortsat vokser.

Bestyrelsen arbejder målrettet på at få flere nye medlemmer, bl.a. ved at udvikle og tydeliggøre, hvad man får ud af at blive medlem af Praktisk Økologi.

Vi vil også tydeliggøre at det er Praktisk Økologi der driver havenyt.dk, deljorden.dk og merelivihaven.dk. Vi vil fortsætte med at spille på flere forskellige strenge såsom Facebook, nyhedsbreve, osv.

Udvikling af hjemmesider

Vi har for overskydende penge på VELUX projekt hyret Ask Hybel fra COPE IT til at hjælpe os med at lave en ny medie- og it strategi for alle medier i PØ.

Vi er i fuld gang. I 2017 koncentrerer vi os om oekologi.dk og merelivihaven.dk. Bagefter skal vi have flyttet havenyt.dk over på et andet cms-system, som vil fremtidssikre vores hjemmeside.

Medlemsundersøgelse

Ursula Østerberg, vores mediekultivator har lavet et stor medlemsundersøgelse hvor 895 medlemmer har svaret. Det er en fjerdedel. Det er flot.

TAK til alle jer der deltog – jeres svar er guld værd for os. Vi ved nu at

 • vores typiske medlemmer er kvinder over 50 år med villahave,
 • men at vi får flere og flere unge medlemmer ind.
 • der er en ligelig fordeling af erfaring i foreningen, nogle er helt grønne og andre er meget erfarne. Det er en skøn blanding.
 • I interesserer jer mest for køkkenhave og bæredygtig husholdning.

Vi laver en ny medlemsundersøgelser i april, og vi håber at alle vil hjælpe os og svare på spørgsmålene. Det er GULD værd for foreningen. TAK til alle jer.

Kernefortælling

Bestyrelsen har gennem et helt år arbejdet med foreningens kernefortælling, mission og vision. Det lyder sådan her:

»I Landsforeningen Praktisk Økologi tager vi hænderne op af lommen og gør noget praktisk – sammen og hver for sig. Glæden ved det praktiske folder vi ud i haven, i husholdningen, i samtalen – ja, overalt i hverdagslivet. Vi skaber netværk og samlingspunkter mellem mennesker, hvad enten vi drives af grønne visioner, lave leveomkostninger eller stor smag. Sammen udvikler og styrker vi den borgerdrevne økologi, den bæredygtige husholdning og grønne hverdagshandlinger. Landsforeningen Praktisk Økologi arbejder for mere liv – mere liv i haven, mere liv i maden og mere liv på kloden.«

Kernefortællingen har været i høring blandt medlemmer og vi fik fine input. Snart kan kernefortællingen læses på alle vores kanaler, for det er den samlende fortælling om PØ, som blandt andet skal være med til at binde vores kanaler sammen.

Projekter i PØ

I PØ har vi haft mange projekter i 2016. Vi har haft

 • Mere liv i haven-projektet
 • Mere Liv I Haven-festivalen
 • Mere liv i landet
 • Undervisningsplakater

Mere Liv i Haven forlænget

Takket været VELUX, Sandra Villumsen, Mikael (netværkskoordinator i PØ) og ikke mindst medlemmernes store engagement, har vi nu 74 haveambassadører, 38 lokale Mere Liv i Haven netværk og alt det kit derimellem, som ikke kan tælles, men skal opleves og høres. Og det herlige er, at Mere Liv i Haven projektet er blevet forlænget, så det kører endnu et år med Mikael Elke Lund som netværkskoordinator. TAK for det.

Det er skønt, for det er helt forrygende så fine initiativer Haveambassadører og Netværk sætter i gang lokalt omkring i DK. Erfaringerne fra Mere Liv i Haven er samlet i et online magasin, hvor de mange seje lokale indsatser kan læses!

TAK TAK TAK skal lyde til alle, som grundfæster økologien over det ganske land med fælleshaver, skolehaver, samtaler, foredrag, møder, samarbejder og praktisk økologi.

Mere Liv i Haven – Festival 2016 – Århus

213 gæster troppede op til Mere Liv i Haven Festivalen i Århus i oktober.

Stor tak skal lyde til Mere Liv i Haven, Århus for den flot arrangerede festival med
54 værksteder, et spændende foredrag om at leve i den svenske skov af Andrea Hejlskov, levende boder, skøn økomad og summende liv.

Næste festival er allerede godt i gang med at blive arrangeret af Holbæk-netværket, og det kommer altså til at foregå i Holbæk lørdag den 28. Oktober. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Det skal nok blive en helt fantastisk weekend.

Mere Liv i Landet – velux

VELUX-fonden har endnu engang set venligt til os og vi står til at få bevilliget hele 7 millioner kr til vores projekt om at igangssætte 6 lokale gårdnetværk for små alsidige småbrug.

Sandra Villumsen vil stå i spidsen for projektet, som PØ er projektleder for. PØ kommer til at arbejde tæt sammen med Frie Bønder – Levende Land om den demokratiske ledelse af projektet, som bliver et meget bredt samarbejdsprojekt mellem gårdnetværk, universiteter, højskoler og vores gængse samarbejdspartnere.

Vi vil organisere alle de små økobrug, så vi kan få en stemme i det tumultariske landbrugspolitiske landskab. De små landbrug er resiliente, de skylder ikke store penge, de tænker nye tanker, de vil passe på naturen, de tænker lokale fødevaresystemer – Når vores politikere IKKE kan se, at de er fremtidens landbrug, så VIL PØ.

Plakater – undervisning

Igennem flere år, har bestyrelsen oplevet at mange borgere i vores del af verden, mangler viden om biologiske begreber, som danner det vigtige vidensgrundlag for økologien.

Med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug lavede vi derfor i sommers 5 plakater om kulstofkredsløb, kvælstofkredsløb, jord og kompost og tilhørende baggrundsmateriale.

Med materialet ønskede vi skabe et fundament for at støtte den bæredygtige og økologiske omstilling ved at sætte samtalerne om økologi i gang og ikke mindst give grundlæggende viden om den økologiske bedriftsform.

Vi vidste, at der var et behov for materialet, men vi var overraskede over hvor mange, der var – og stadig er – interesserede i materialet. Især skoler har efterspurgt materialet, lige fra folkeskoler til erhvervsuddannelser. I alt er 2500 plakater sendt ud.

Samarbejder og kampagner

Også på kampagne- og samarbejdsfronten har Praktisk Økologi været aktiv i årets løb. Vi har lavet følgende arrangementer:

 • Giftfri have
 • Giftregn nej tak
 • Øget samarbejde med Økologiens have
 • Frøpopup
 • Anne Hjernøe-foredrag

Giftfri Have
Vi fortsætter samarbejdet omkring Giftfri Have med Danmarks Naturfredningsforening i en samlet 5-årig kampagne for at få sprøjtemidlerne ud af Danmarks haver.

Vi har nu 9863 tilmeldte haver – svarende til knap 19 mio m². Håber at alle vil hjælpe med at få sprøjtemidlerne UD. NU.

Vi har udvidet samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening og lancerer nu Åben Havelåge den 19–20. august. Danmarks Naturfredningsforening er i gang med at udvikle en hjemmeside, der støtter op om konceptet, og den er klar på mandag.

Åben Havelåge er i modsætning til de åbne havelåger, vi ellers har holdt i foreningen, for alle interesserede og ikke kun PØ-medlemmer. Den nye kampagne erstatter de gamle åbne havelåger.

Man bestemmer selv, hvor meget man vil holde åbent den weekend, og vi håber at rigtig mange af vores medlemmer vil støtte op om projektet og vise, hvordan en giftfri have ser ud. Praktisk Økologi støtter med blade, flyers og pressearbejde.

Giftregn-kampagne
I efteråret opfordrede vi alle til at sige nej tak til giftregn ved at samles og gå en tur med paraply d. 1. oktober. Vi dyrker vores haver økologisk, netop fordi vi vil undgå fremmedstoffer, og fordi vi vil lade biodiversiteten råde – derfor kan vi ikke leve med at det regner med gift ned i vores private haver.

Vores kampagne satte godt gang i debatten, i radioen, i landbrugsaviserne og blandt politikerne. Særligt mener vi, at det er vigtigt at vi støtter de økologiske landmænd, som ikke kan opnå erstatning, hvis deres økologiske høst bliver forurenet af giftregn.

Økologiens Have
Vi har styrket kontakten med Økologiens Have i Odder og snakker om at lave flere projekter sammen fremover.

Søndag den 27. august er vi fx i Økologiens Have, når de holder et stort Økotræf. Så sæt kryds i kalenderen, kom og hils på og vær med til at støtte haven. De fortjener det.

Vores lager er også flyttet til Økologiens Have og vi ser frem til at knytte PØ og Økologiens have tættere sammen. Der nok skal dukke nogle oplagte muligheder op. Det glæder vi os til.

Frø-popup
Sammen med Frøsamlerne og mange frivillige har Signe Voltelen (bestyrelsesmedlem i PØ) igen slået til med Frø Pop Up – i år poppet op over næsten det hele ganske land.

Desuden har også Norge, Sverige og Finland taget konceptet til sig, så fremover kan man finde frøpop-ups i vores nordiske nabolande med samme logo.

Det er skønt at se gode initiativer sprede sig som ringe i vandet. Vi skal have flere frie frø i verden. Tak til alle, som sørger for at frøene popper up igen og igen i det danske land.

Foredrag m Anne Hjernøe
For at støtte foreningen og hjælpe med at skaffe midler til vores arbejde, stillede Anne Hjernøe op i Odense og Aalborg i begyndelsen af december, hvor hun delte ud af sine erfaringer med at få maden til at smage og mætte mere.

Der blev også afholdt workshop for fødevareproducenter i Aalborg om fødevareudvikling, salg og forretningsudvikling. – tak til jer alle for smukt arrangement, som gav gode penge i kassen.

Samarbejder i 2017
Og det er bare det vi har lavet i 2016. I 2017 har vi planer om at
– lave høstmarkeder med Økologisk Landsforening,
– lave Åben Giftfri Have med Danmarks Naturfredningsforening
– og deltage i økotræf hos Økologiens Have.

De indre linjer og 2017

På de indre linjer er bestyrelsesarbejdet gået over stok og sten. Vi har haft mange gode møder med mange lange snakke både face-to-face og som telefonmøder. På en eller anden måde er dagsordenen altid for lang og tiden for kort, for ambitionerne er høje og ideerne talrige.

Strategiweekend
Den første weekend i februar var vi samlet til en strategiweekend, hvor bestyrelsen og medarbejderne samlet tænkte store tanker for fremtiden. Det var stort og rigtig dejligt at mødes alle sammen og skabe personlige relationer og gode strategier. Tak til Nini og Christian for at lægge hus til og til at sørge for dejlig forplejning.

Forretningsudvalget
Ud over bestyrelsesmøderne arbejder Forretningsudvalget bestående af formand, næstformand og kasserer og mødes hver 14. dag for at drøfte drift og økonomi. Derudover mailer, mødes og ringer vi til hverandre på kryds og tværs, bestyrelse og medlemmer i mellem.

I har nogle meget engagerede bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere

Nogle gange kommer privatlivet dog i vejen for Praktisk Økologi og vi måtte tidligt sige farvel til bestyrelsesmedlem Marie Hertz, som valgte at trække sig.

I november tog både vores næstformand Randi og vores formand Trine orlov. Randi har nu genoptaget bestyrelsesarbejdet, og det er vi glade for, men Trine må vi, som I ved, desværre sige farvel til, da hun har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen.

Trine er en skøn kvinde og en ægte ildsjæl, der med sit store engagement, kæmpe indsigt i foreningen og enorme netværk virkelig har udviklet PØ som forening gennem de sidste 5 år. Vi er alle kede af at sige farvel til Trine, men vi ved også, at hun altid vil følge med i PØ fra sidelinjen.

(Og jeg ved at Trine gerne vil sige et par ord herefter.)

Signe Voltelen har også valgt ikke at genopstille. Signe vil i stedet koncentrere sig om sin familie, virksomhed og at drive frøpopup videre. TAK for engagementet i PØ!

Vi vil savne Signe og Trine, men Praktisk Økologi har heldigvis nogle rigtig gode, engagerede medarbejdere, Mikael som daglig leder og en aktiv bestyrelse. Alle som en lægger vi en stor indsats i at køre foreningen videre og vi har mange spændende planer og arrangementer i støbeskeen.

Fremadrettet

Det overordnede fokus for 2017 er at forankre og konsolidere de mange tiltag og arrangementer vi har i Praktisk Økologi og professionalisere foreningen.

Vi har taget et stort skridt med ansættelsen af Mikael Elke Lund, som både medarbejdere og bestyrelse nyder godt af. Nu fortsætter vi arbejdet på de indre linjer, lige fra at udvikle en forretningsorden, til at optimere arbejdsgange og kommunikation.

Medlemshvervning

Det helt store fokuspunkt for bestyrelsen er medlemshvervning. Vi skal have flere medlemmer. Praktisk Økologi er jo en fantastisk forening, og enhver med bare en lille stump jord, krukkemuld eller altankasse til rådighed, burde få lyst til at blive medlem

Så i alt hvad bestyrelsen og medarbejderne gør og tænker i 2017, vil vi have det fokus; hvordan får vi flere medlemmer og hvordan fastholder vi dem?

Tak til jer
Derfor gør det mig også så glad, hver gang vi får et nyt medlem, der skriver »Fik foreningen anbefalet af et medlem«.

I medlemmer er med derude og støtter vores arbejde med at skaffe flere medlemmer, så vi kan komme længere og bredere ud med al den viden, liv og engagement vi har her i foreningen. Det er uvurderligt. TAK!

I det hele taget er vores medlemmer en evig kilde til fryd, stolthed og glæde.

– I sætter gang i netværkene,
– skaber fælleshaver,
– skolehaver,
– står på markeder,
– hverver medlemmer,
– underviser og fortæller,
– melder jer som havementorer,
– viser jeres haver frem –
– og formidler økologien i stort og småt på talrige måder.

TAK TAK TAK for jer. Sammen gør I Danmark grønnere, mere økologisk og fuld af liv. Det er skønt, det er godt. TUSINDE TAK

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider