3. januar 2017

Godt nytår 2017

2016 var et spændende år i foreningen. Vi har fået skabt en ambitiøs projektkultur i foreningen, som gør, at vi får sat endnu flere kampagner og aktiviteter i gang end vi hidtil har været i stand til. De mange aktiviteter sætter økologi og bæredygtighed på dagsordenen på lokalplan og på landsplan. Til gavn for alle. Det gør det også mere sjovt for dig at være medlem, at der foregår så mange ting derude, som du kan vælge at deltage i, hvis lysten og behovet er der.

Vi gør her status for året, der gik:

Lokale foredrag i hele landet
Vi har i løbet af sommeren og efteråret afholdt i alt 14 foredrag inden for fire temaer: jord, frø, husholdning og biodiversitet. Vi har gjort os nogle gode erfaringer, og vi håber at vi kan fortsætte med at afholde praktiske foredrag i år eller næste år igen.

Undervisningsmaterialer om økologi til skoler og frivillige
Med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug lavede vi i sommers undervisningsmateriale om kulstof, kvælstof, jord og kompost. Med materialet ønskede vi at skabe et fundament for den økologiske omstilling. Vi har været overvældede over den store interesse i materialet og de meget positive tilbagemeldinger.

Nye netværk
Flere nye netværk er kommet til i 2016. Det betyder, at der nu er 36 lokale netværk og 7 temanetværk. Nogle af netværkene er meget aktive, mens andre er gået i stå. Vi vil gerne hjælpe de netværk, som har brug for støtte, så tag endelig fat i os.

Det Fælles Bedste
I bededagsferien afholdt vi i samarbejde med syv andre grønne foreninger Det Fælles Bedste i Hvalsø. Over 1000 personer mødtes for at diskutere, hvordan vi i fællesskab kan lette trykket på kloden. Det var nogle inspirerende og praktiske dage.

Frø PopUp
Også i 2016 har vi sammen med Frøsamlerne stablet FrøPoPup på benene. Vi gentager succesen igen i år, hvor den store Frø PopUp bliver afholdt 11. februar i København.

Grøn Grundlov
Vi holdt »Grøn Grundlov« på Damhusengen ved Vanløse, i samarbejde med Københavns Fødevarefællesskab og SF Vanløse. Vi håber at andre vil sætte en grøn dagsorden for Grundlovsdag rundt om i landet i år.

Giftregn- nej tak
Vi opfordrede alle til at sige nej tak til giftregn ved at samles og gå en tur med paraply d. 1. oktober. Vi dyrker vores haver økologisk – derfor kan vi ikke leve med at det regner med gift ned i vores private haver. Vores kampagne satte godt gang i debatten, i radioen, i landbrugsaviserne og blandt politikerne.

Mere Liv i Haven-festival
Vi afholdt for fjerde år i træk Mere Liv i Haven-festivalen, som er vores praktiske workshopdag, hvor erfarne havedyrkere deler ud af de bedste tips og tricks. Denne gang foregik det i Aarhus. Vi ved ikke hvor dette års festival afholdes endnu, da det afhænger af netværkene. Har I lyst til at få festivalen til byen, så kontakt mikael@praktiskoekologi.dk

Anne Hjernøe og workshop for fødevareproducenter
For at støtte foreningen og hjælpe med at skaffe midler til vores arbejde, stillede Anne Hjernøe op i Odense og Aalborg i begyndelsen af december, hvor hun delte ud af sine erfaringer med at få maden til at smage og mætte mere. Der blev også afholdt workshop for fødevareproducenter i Aalborg om fødevareudvikling, salg og forretningsudvikling.

Nye ansigter blandt de ansatte
1. april 2016 ansatte vi landskabsarkitekt Fanny Møller som redaktør på Havenyt.dk. Fanny bidrager til Havenyt.dk med sine mange års praktisk erfaring og teoretisk viden og ikke mindst nye ideer, som skal gøre Havenyt.dk endnu større i løbet af de næste par år. 1. maj bød vi velkommen til endnu et nyt hoved, nemlig Mikael Elke Lund, der blev ansat som økofaciliator. Han fungerer som daglig leder, er tovholder og sparringspartner for Mere Liv i Haven-netværkene, er projektstyrer og fundraiser. Det har været en stor lettelse for bestyrelse og ansatte at få Mikael ansat, og der er ingen tvivl om at vi kommer til at sætte flere projekter og aktiviteter i gang under Mikaels ledelse.

Vores lager flyttet til Økologiens Have
I dagene før jul blev vores lager flyttet til Økologiens Have ved Odder. Det er første skridt i retning af et tættere samarbejde mellem de to foreninger, hvor vi måske vil lave fælles projekter og kan gøre brug af hinandens stærke ressourcer.

Det sker i 2017
Det er tidligt på året, men meget er allerede planlagt. •Frø PopUp 11. februar

  • Årsmødet og generalforsamlingen afholdes i Odense d. 1–2. april
  • Mere Liv i Haven-festivalen afholdes 28. oktober
  • Åbne Havelåger skal afholdes i år. Vi melder en uge ud snarest
  • Ny i Haven er et nyt projekt, vi vil præsentere i løbet af året

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt til årsmødet i Odense. Samtidig er dette en invitation til at blive aktiv, som medlem, i bestyrelse og netværk, for at vi sammen kan styrke arbejdet i Praktisk Økologi.

Glædeligt nytår.

Med venlig hilsen
Bestyrelse og ansatte

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider