4. marts 2004

Hjælp med at uddele ny folder

I foreningen har vi lavet en ny, stor og flot folder: »Dyrk din have økologisk«. Den giver en kort introduktion til, hvordan man dyrker nyttehavens grønsager, bær og frugter økologisk. Vi håber med folderen at udbrede kendskabet til, hvordan man komposterer, får en god jord at dyrke i ved at bruge kompost, grøngødning, efterafgrøde og jorddække. Desuden informerer folderen om, hvordan man ved hjælp af plantevalg og sædskifte kan minimere risikoen for, at planterne bliver syge eller angribes af skadedyr.

Folderen skal uddeles til haveejere, som ikke på forhånd ved ret meget om økologisk dyrkning. Vi vil bl.a. gerne have den uddelt i kolonihaveforeninger, hvor nyttehaven er i centrum. Desuden til foredrag og kurser, i butikker, plantesalg, havecentre m.m, hvor der kommer interesserede haveejere. Vi kan desværre ikke tilbyde at udsende den enkeltvis til interesserede, da portoen er for dyr, men alle kan her hente »Dyrk din have økologisk« som pdf fil.

På folderens bagside er der omtale af foreningens arbejde og bladet samt mulighed for at bestille et gratis prøvenummer. Folderen skulle gerne være med til at give os flere medlemmer i år.

Hvis du er interesseret i at være med at uddele folderen nogle gode steder, så send mail til vores sekretariat: [email=info@praktiskoekologi.dk]info@praktiskoekologi.dk[/email] og bestil det antal foldere, som du kan tilbyde at uddele. Skriv også hvor du uddeler dem, så der ikke uddeles i flere omgange samme sted.

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider