30. januar 2007

Hobbyavlernes protest hørt af politikere

De 6 hobbyavleres protest mod fugleinfluenzaregler er blevet hørt af medlem af Folketinget Mette Gjerskov (S), som har stillet 2 nye spørgsmål til ministeren vedrørende reglerne for fugleinfluenza. Reglerne betyder at hobbyavlere af prydfjerkræ og kulturracer kommer i klemme, fordi reglerne alene er indrettet efter kommercielle producenters forhold.

Forbrugerminister Carina Christensen har den 29. januar svaret på Mette Gjerskovs spørgsmål om ejere i fremtiden risikerer selv at skulle betale for rengøring og desinfektion i forbindelse med fugleinfluenza i en besætning, herunder hobbybesætning. Konklusionen i ministersvaret er, at hun vil se på reglerne:

Da bestemmelsen i sin nuværende udformning således er lidt uklart formuleret og dermed kan efterlade tvivl om rækkevidden, herunder til ugunst for borgeren, er jeg indstillet på at overveje at præcisere bestemmelsens for mål og rækkevidde ved førstkommende revision af lov om hold af dyr.

Se spørgsmålet og læs hele svaret på § 20-spørgsmål Om bekæmpelse af husdyrsygdomme:

www.ft.dk/Samling/20061/spoergsmaal/S1947/index.htm

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider