24. februar 2006

Hobbyhøns skal nu holdes inde

Landhøns

Dette frie hønseliv er nu slut i 100.000 danske haver. Foto: Karna Maj

Det er fra idag påbudt selv folk med 3 høns i baghaven at holde deres høns enten inde i hus eller i netoverdækket hønsegård, og de skal fodres inde eller under fast tag. Læs meddelelsen fra Forbrugerministeriet.

Heine Refsing, Center for Biodiversitet, mener ikke, at der er en faglig begrundelse for at 100.000 danske familier med små hønsehold skal holde høns under tag eller net, og opfordrer til boycot af lørdagskyllingen som protest mod Fjerkrærådet, som hen mener står bag.

Nedenfor kan du læse pressemeddelelsen fra Center for Biodiversitet, hvor Heine Refsing opfordrer til at boycotte dansk fjerkræ som protest mod Fjerkrærådet. Heine Refsing mener, at Fjerkrærådet står bag denne nye regel, som Veterinærdirektør Preben Villeberg for få dage siden sagde, at han ikke kunne se en faglig begrundelse for:

Pressemeddelelse fra Center for Biodiversitet
Fredag den 24. februar 2006

Det Danske Fjerkræråd besejrer fornuften!

De danske myndigheder har hidtil valgt en besindig strategi i forhold til Fugleinfluenzaen, og ladet små hobbyhold af dværghøns samt andet fjerkræ på under 100 stk. gå fri af krav om indespærring. Se pressemeddelsen fra 17. februar 2006

Meldinger fra både eksperter og politikere har også støttet en besindig håndtering af sagen baseret på faglige overvejelser og hensyn til de skønsmæssigt 100.000 familier, der holder høns som en hyggelig fritidsaktivitet hvor livskvaliteten for både høns og ejere er i højsædet. De seneste dage:

– Jeg tror, der skal være en grænse, for jeg har svært ved at se en faglig begrundelse for, at de helt små hønsehold skal holdes inde. Det er ikke hos folk med tre dværghøns i baghaven, at de vilde gæs lander for at æde deres foder. Veterinærdirektør Preben Villeberg, 20. februar 2006

Enhedslisten: »Risikoen for fugleinfluenza må ikke ødelægge dyrevelfærden« 16. februar 2006

Radikale Venstre: »Bevar fornuften i fugleinfluenza-sagen" 22. februar 2006

Fjerkrærådets løgnekampagne

Fjerkræindustrien har imidlertid sat turbo på en flereårig kampagne mod hobbyavlere, som beskyldes for at smitte erhvervsfjerkræene med alskens sygdomme. I denne kampagne har end ikke Fjerkrærådets formand Peter Rønholdt holdt sig for god til at fremføre direkte løgne om at smitte med Newcastle disease i 2002, blev spredt af hobbyavlere. (bla. Jyske Vestkysten 16. feb 2006), og lokalt har f,eks. økologisk hønseavler Bent Jensen fra Guldborg på TV-Øst kørt en lille privat hetz mod naboer med hobbyhøns, med udtalelser som «det kan ikke betyde så meget for en hobbyavler at han får aflivet 4 høns" LINK: www.biodiverse.dk/aktuel/pr.htm

Desværre har Fjerkrærådets kampagne haft en vis succes så hobbyavlere nu må spærre deres dyr inde i trange overdækkede hønsegårde. En del vil ikke kunne leve op til reglerne, fordi deres hønsehold er baseret på at dværghønsene kan gå frit omkring i haven og nyde et naturligt hønseliv alt imens de fjerner snegle og skadedyr i køkkenhaven.

Andre vil opleve, at se de dyr de holder af tvunget til at leve under så trange forhold at hele ideen med æg fra glade høns i egen have forsvinder. Mange avler historiske racer, som allerede er sjældne og truede racer og indavlen i disse racer vil øges når avlerene må reducere antallet af hensyn til dyrevelfærden. Nogle vil endda helt opgive avlen og slagte dyrene fremfor at se dem lide.

Boycot danske fjerkræprodukter

Der er et stort misforhold mellem smitterisikoen og de konsekvenser indespærring har for dyrevelfærd, tab af livskvalitet hos familierne og tabet af genetisk variation i de i forvejen fåtallige racer.

Vi finder det meget tragisk at en lille branche med en anløben dyrevelfærd, på denne måde ødelægger kulturelle og sociale værdier for mange mennesker, for at dække over branchens egen problemer med diverse sygdomme.

Derfor opfordrer vi forbrugerne til at vise solidaritet med de 100.000 danske familiers kamp mod Goliath for retten til glade og smukke høns i haven ved ikke at købe danske fjerkræprodukter og erstatte Lørdagskyllingen med kød fra dyr der lever under bedre forhold.

Venlig hilsen

Center for Biodiversitet
Heine Refsing

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider