17. januar 2006

Høringssvar om aviær virus

Høringssvar fra Landsforeningen Praktisk Økologi

Til Fødevarestyrelsen

9. januar 2006

Høringssvar vedr. bekendtgørelser om aviær virus.

Vi er blevet bekendt med at Fødevaredirektoratet er i gang med at indføre nye bekendtgørelser i forbindelse med overvågning af aviær influenza i Danmark. Hvis bekendtgørelserne gennemføres i sin nuværende form, vil det praktisk taget være slut med hobby-hønseavl i Danmark.

Landsforeningen for Praktisk Økologi er ikke blevet spurgt i denne sag, så vi agter hermed at svare på høringen uopfordret. Foreningen har mere end 3000 medlemmer og har eksisteret i mere end 25 år. Medlemmerne repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning med interesse for husholdningen i bred forstand. I foreningens blad, Praktisk Økologi (www.praktiskoekologi.dk) og haveportal (www.havenyt.dk) er fjerkræ et naturligt og ofte behandlet emne. Skønsmæssigt har 7 ud af 10 medlemmer fjerkræ på hobbyplan.

Vores indsigelse omhandler §7 og §9:

 • §7. Enhver, der omsætter levende fjerkræ bortset fra duer, skal inden omsætning sørge for, at besætningen indenfor de seneste 3 måneder er undersøgt for aviær influenza, jf. bilag 1 med negativt resultat.
 • §9. Opdrættet fjervildt eller andet levende fjerkræ bortset fra duer, der omsættes, skal være ledsaget af en af sælger udfyldt og underskrevet informationsskrivelse om, at besætningen indenfor de seneste 3 måneder er undersøgt for aviær influenza med negativt resultat, jf. bilag 2.

Hvis der skal udtages blodprøver af høns for at omsætte dem, vil det gøre det så dyrt og besværligt for alle os, der har høns til husbehov, at det rent praktisk vil sætte en stopper for muligheden for at sælge høns lovligt. Dermed vil det være overladt til større virksomheder alene sælge høns.

Dette får følgende konsekvenser:

 1. Hobby avlere vil ikke kunne sælge overskuddet af årets avl, hvilket vil underminere manges mulighed for at holde høns på hobby-niveau.
 2. Det vil ikke være muligt skaffe blodfornyelse ved at købe høns hos andre hobbyavlere til skade for racernes trivsel og vedligeholdelse.
 3. Gamle og sjældne racer vil uddø, idet folk der ønsker at holde høns, men ikke selv har mulighed for at avle, er henvist til at købe høns hos større virksomheder, hvor det typisk er meget få racer. Dette vil igen mindske antallet af racer.
 4. Det rekreative formål ved hold af fjerkræ vil blive besværliggjort og mange hobbyavlere vil derfor holde op med at have høns.
 5. Mange små hønseavlere vil undlade at lade sig registrere i en forening for at undgå krav.
 6. Der vil opstå et sort marked, hvor fjerkræ vil byttet og handlet uden kontrol overhovedet.
 7. Borgerne påtvinges en kriminalisering som ikke er i overensstemmelse med vores retsopfattelse, og som er undergravende i bredere forstand for borgernes respekt for myndighedernes autoritet.
 8. Fjerkræ er en naturlig del af en sund husholdning. Enhver forringelse af interessen og mulighederne for at udøve private hønsehold er en direkte forringelse af borgernes livsudfoldelse og sundhed.
 9. Konsekvenserne af at implementere forslagene i sin nuværende udformning er i strid med RIO-Konventionen, der netop omhandler mangfoldighed og vedligeholdelse af mængden af arter. Vi kan ikke sidde overhørig at den danske stat misligholder sine internationale, traktatlige forpligtelser.
 10. Og hvad værre er kan det ikke være i Fødevarestyrelsens eller andre myndigheders interesse, hvis der udvikler sig en skjult fjerkræavl, og i kølvandet opstår et sort marked for omsætning af fjerkræ.

Det er således tvingende nødvendigt at der i §7 og §9 undtages fjerkræhold på hobby-basis.

Vi erkender, at det er vigtigt at samfundet har de nødvendige redskaber til hurtigt at opspore smitte, og til at kunne gribe ind og stoppe videre spredning. Den første og væsentligste forudsætning er, at alle der omgås fjerkræ har tillid til, at de trygt kan henvende sig til myndighederne, såfremt de har mistanke om at sygdommen forekommer. For at det kan ske tidligt, forudsætter det kendskab til symptomer i den tidlige fase af sygdommen i udbrud, og det kræver tillid til, at der kun foretages relevante indgreb på grundlag af dokumenteret smitte. Og indgrebene må begrænses, således at vaccine anvendes i videst mulig udstrækning, og kun syge eller smittede dyr aflives.

Med andre ord så skal strategien over for den private hobbybaserede fjerkræavl bygge på

 1. Grundig (evt. husstandsomdelt) oplysning om sygdommen og dens symptomer samt kendskab til hvordan myndighederne kan kontaktes,
 2. Kendskab til hvad myndighederne foretager sig ved en henvendelse, og endelig
 3. Pligt til at kontakte myndigheder og anmelde mistanke om udbrud
 4. 100% finansiering af staten

Gennemføres forslaget uændret i sin nuværende ordlyd vil det være ensbetydende med en yderligere intensivering af det glideplan, hvor hobbyfjerkræavl i bedste fald kriminaliseres og i værste fald afskaffes. Vi vil som forening under ingen omstændigheder direkte opfordre folk til at overtræde loven. Det er heller ikke et område der egner sig larmende aktioner med civil ulydighed på dagsordenen. Nej, det vil være en stille protest i det skjulte. En pind til den ligkiste, som enhver form for overdrevet og ubegrundet indgreb i den enkeltes frihed indebærer. Og det vil i sidste ende udgøre den største risiko for at smitte ikke stoppes i tide.

Vi skal afslutningsvis gøre opmærksom på at aviær virus og kontrollen med dens spredning ikke kan ses isoleret fra det kompleks af andre kontrolaspekter. Vi har et generelt ønske om at hobby-avlen har de bedst tænkelige betingelser for at kunne udøves af tilfredse mennesker. Vi vil på enhver tænkelig måde gøre hvad vi kan for at denne glæde og det enorme samfundsmæssige potentiale, som den private avl udgør, ikke overskygges af angsten for spredning af mere (aviær virus) eller mindre (f.eks. salmonella) farlige sygdomme for ikke at sige helt ufarlige sygdomme (New Castle Disease).

Vi er som alle andre bekymrede for at opleve spredningen af aviær virus og vil gøre vores til at det ikke sker. Samtidig ønsker vi også at fremhæve at sygdommen først og fremmest skaber problemer for den industrielle fjerkræavl. Vi mener det kan lade sig gøre at få private borgere til at medvirke til at beskytte erhvervet, når mennesker forstår hvorfor, når deres daglige interesse respekteres, og når der er så fuld åbenhed som muligt omkring disse interesser. Der er således en solid tradition for denne demokratiske måde at sikre en passende balance mellem erhvervets interesser, samfundets interesser og den private interesse. I dette tilfælde er balancen ikke fundet.

Med venlig hilsen
Kurt Boe Kjærgaard (fm.) og Per Kølster
Bestyrelsen i Landsforeningen Praktisk Økologi

///

Kurt Boe Kjærgaard
Ståhøjvej 3, 8751 Gedved

Per Kølster
Hemmingstrupvej 8, 3200 Helsinge

Sekretariatet
Tlf. 7020 8383.

///

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider