19. februar 2007

Høringssvar om udsætning af GMO majs

Ole Kaae
Landområdet
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Den 19. februar, 2007

Vedr. høring om udsætning af GMO majs

Det er med beklagelse, at vi endnu engang skal forholde os til at Monsanto uanfægtet skubber på for at få mulighed for at dyrke deres gensplejsede og Round-Up resistente majs.

Af tre grunde:

  1. Fordi vi i lighed med tidligere årsager af en lang række principielle årsager ønsker at enhver dyrkning af og produktion i jordbruget baseret på gensplejsning afvises. Og der er således intet nyt under solen.
  2. Fordi ansøgningen er særdeles utilstrækkelig i sin agronomiske og økologiske tilgang.
  3. Det er særdeles vanskeligt som forening at leve op til de faglige udfordringer der ligger i at skulle gå ind i ansøgningsmaterialet i den specifikke sag og gentagne gange.

Ad 1. Det generelle GMO aspektet

Dette svar er vedhæftet en kortfattet opsummering af den etik der ligger til grund for vores afvisning af den konkrete ansøgning. Papiret er tidligere præsenteret ved et ‘kaffemøde’ hos miljøminister Connie Hedegaard i oktober 2004.

Ad 2. De specifikke ansøgninger

Vi kan med glæde konstatere at andre foreninger som Danmarks Naturfredningsforening, Økologisk Landsforening og Greenpeace har fremsendt høringssvar, og at vi fuldt og helt kan tilslutte os den argumentation og de tanker der ligger bag deres høringssvar. Derudover kan det tilføjes, at var dette et projekt for studerende i jordbrugskandidat sammenhænge vil det øjeblikkeligt være blevet returneret med den begrundelse at der ikke klart er taget stilling til hvilke påvirkninger sortsvalget har på forskellige systemniveauer og hvordan der kan redegøres herfor med de planlagte forsøg og undersøgelser.

Ad 3. Det demokratiske aspekt

Landsforeningen Praktisk Økologi er en forening, der har medlemmer blandt de 100.000’er af danskere, som i det daglige er optaget af at have en fornuftig husholdning og dyrke deres haver efter økologiske principper. Heraf er lidt mere end 3.000 medlemmer af PØ og op imod en million gange om året benytter danskerne vores veludbyggede havesite. Vi er således ganske overbevist om, at vi udover foreningens medlemmer også meget specifikt repræsenterer den meget store gruppe danske borgere, som hidtil i meningsmålinger eller som forbrugere har afvist GMO.

Vores bekymring går således på at dette store flertal (!) af den danske og i øvrigt europæiske befolkning har brug for endnu flere og fagligt kompetente talerør. Det svar der her formuleres, skyldes således en sen nattetime med græsrodsåndens energi og uden den professionalisme som kun de få organisationer magter. Monsanto kan af velkendte årsager år efter år bearbejde myndighederne, den offentlige meningsdannelse og politikerne. Som borgere må vi sætte vores lid til demokratiet og de folkevalgte.

Høringer har således en problematisk værdi i lyset af vores modstand primært er formuleret i generelle begrundelser og ikke specifikt knytter sig til netop denne eller hin GMO. På trods heraf føler vi os konstant presset til at forholde os skulle bruge tid på spørgsmål som med vores øjne rettelig ikke er snævert faglige men etiske og politiske spørgsmål.

Afslutning

Vi henstiller derfor til at sagen afvises evt. med den begrundelse,

  • at der ikke er tale om en nyhed der med nogen sandsynlighed kan tilføre dansk jordbrug og det danske samfund noget af værdi,
  • at en eventuel introduktion af GMO-majs alt andet lige vil blive til skade for økologiske jordbrug og de perspektiver, der tegner sig med et støt stigende produktion såvel som efterspørgsel, og
  • at Monsantos snævre særinteresser ikke skal tilgodeses set i lyset af den udbredte og store modstand mod GMO i det danske samfund.

Med venlig hilsen

Landsforeningen Praktisk Økologi
Per Kølster
Næstformand:
Fuglebjerggaard, Hemmingstrupvej 8, 3200 Helsinge, tlf. 24253970 fax 48393944 mail per@fuglebjerggaard.dk

Sekretariat: tlf. 70208383, info@praktiskoekologi.dk

Formand:
Kurt Boe Kjærgaard, Ståhøjvej 3, Tolstrup, 8751 Gedved, tlf. 20121319 kbk@uv.dcj.dk
kjaergaard@praktiskoekologi.dk og

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider