13. september 2004

Ideologiske lænker

Sprøjtning

Tågesprøjtning. Foto: Jens Thejsen

Leder i Praktisk Økologi 5/2004

Af Jens Thejsen, redaktør

Midt i agurketid og olympiade har en alvorlig nyhed sneget sig ind på avissiderne. Flere og flere mennesker i den vestlige verden får hjernesygdomme af forskellig slags, fra svulster til demens. Forskere påpeger, at det sandsynligvis skyldes de mange fremmedstoffer, som er en stadig større del af vores hverdag. Det er da også en stadig mere sammensat cocktail, man byder os. Der er farvestoffer, aromastoffer, fyldstoffer, sprøjterester osv. Alt sammen fremmedstoffer, som vi ikke ved, hvordan reagerer med hinanden og med vores krop.

Hjernesygdomme kommer tæt på os alle, meget tættere end ødelagte spagnummoser, færre fisk i havene osv. Så det burde kunne tænde politikere og få dem til at tænke i andet end lappeløsninger. Det burde tænde befolkningen med krav om handling. Man kunne tro, at det ville få politikerne til at indse, at nu må der ske noget fundamentalt, nu må miljøaspekter integreres i alle politiske løsninger.

Men nej, der kom knap nok en debat i gang.

Vores nuværende regering har været alt for bundet af ideologiske opgør og »kan det nytte noget« tankegangen. Alt skal helst gennem det Lomborgske filter. Men hvis økonomien hele tiden kommer i første række, sker der ikke noget. Det er ikke nok at udregne, hvad det hele koster samfundsmæssigt. Man kan ikke sætte tal på lidelser, sorg og savn, kun på plejeudgifter.

Det er på tide at smide de små sko, at tænke stort og handlingsorienteret. Skal miljøproblemerne virkelig løses, kræver det, at der slagtes nogle hellige køer, og at man kaster de ideologiske lænker.

Miljøproblemerne kan nemlig kun løses, hvis man indser, at markedet ikke kan klare alt. Her nytter det ikke noget at hænge sig i »de frie valg, skattestop, for stor offentlig sektor, udlicitering, privatisering, individuelle løsninger osv.«. Store og små miljøproblemer kræver kollektive løsninger og befolkningens opbakning og engagement. Samfundet bør være katalysator for løsning af miljøproblemerne, og der behøver ikke være modsætninger mellem det offentlige og det private.

Vi har i Danmark en tradition for at løse store problemer i fællesskab, noget vi som folk kan være stolte af. Der må tænkes fremad, men gerne med et blik tilbage til tider, hvor staten ikke kun var den store onde magt, men også en problemløser, til de tider, hvor andelsbevægelse var det store spring fremad, og hvor fællesskab var en dyd. Hvis alt skal individualiseres, og alle skal kunne vælge, så ender det med, at enhver har nok i sig selv. Nøgleordet bør være fællesskab. Politikerne må gå forrest for at skabe samfundssind, de må opprioritere miljøpolitikken, samarbejde om globale løsninger og miljøprojekter i ulandene. De må støtte den igangværende økologiske udvikling, bakke op om innovative projekter og f.eks. arbejde for omlægning til økologisk kost på i børnehaver og skoler, på hospitaler og plejehjem m.m. De må række hånden ud til folkelige initiativer og samtidig gennemføre omfattende reformer, så miljøpolitikken gennemsyrer alle initiativer og projekter.

Kun med en gennemgribende indsats kan vi for alvor vende udviklingen og nedbringe mængden af skadelige stoffer og deres indvirkninger på mennesker, dyr og planter.

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider