8. marts 2016

Lad samtalerne rulle

Leder i Praktisk Økologi 2/2016

Af Trine Krebs, formand for Landsforeningen Praktisk Økologi

Demokrati starter med samtale, som skaber forandring, som skaber dynamik, som skaber gode demokratiske rammer, som aldrig bliver færdige eller perfekte, men som er det bedste – og det fungerer, når vi husker samtalen.

Ja, kære medlem, jeg er også frustreret over hele regeringens forløb med en falden landbrugsminister og hendes landbrugspakke. Ja, jeg er også frustreret over, at nogen kan kalde sig Bæredygtigt Landbrug og kun mener ordet bæredygtigt i en økonomisk henseende. Mine frustrationer er dog langt overgået af min glæde over alle de møder, som jeg har med jer medlemmer, som organiserer jer og os i netværk, som laver foredrag og involverer borgere omkring jer i økologi, som laver frøpopup overalt i vores rige, for at gøre noget praktisk ved den manglende danske biodiversitetsplan, som starter fælleshaver og skolehaver i et væk, så mange flere får ansvaret for vores kulstof mellem hænderne, som stiller op overalt i det danske land for at møde borgere med viden om økologi, og som hver dag gør dagligdagshandlinger, som letter trykket på vores fælles klode. I hver af jer ser jeg håb for en fælles, grøn fremtid.

Det er din forenings klare strategi, at al økologisk forandring kommer nedefra. Alle medlemmer, alle i bestyrelsen og alle i medarbejderskaren i Landsforeningen Praktisk Økologi arbejder stædigt og støt på at forankre økologien i alle afkroge af dette land – folkeligt og fornøjeligt. Hver en samtale, som I har derude med medlemmer eller ikke-medlemmer, hvert hul I graver, hvert areal I freder til sommerfugle er med til at styrke økologiens udvikling på vores breddegrader. Al forandring starter med samtaler – enten med andre eller os selv – og med alle jer, som går ud og går i gang og skaber så mange synlige åndehuller for økologien, hvor mennesker kan se, røre, smage og føle. Foreningen kan kun forsøge at følge med alle jer og skabe gode rammer og muligheder med de resurser, som vi nu engang har for hånden. Vi er stolte over så langt, vi synes, at vi kommer for vores meget lille fælles foreningsbudget. Sammen er vi med til at skabe handling og en styrket samtale om økologi i Danmark.

Din bestyrelse og dine medarbejdere er nået til et punkt, hvor vi må erkende, at vi ikke kan følge med alle jer vidunderlige sjæle, som sætter i gang og laver forandringer lokalt. Især bestyrelsen er hele raden rundt spændt hårdt for – der er ingen bestyrelsesmedlemmer, som lægger under 10 timers frivilligt arbejde om ugen i din forening – og flere mange flere timer. Ambitionerne er dog tårnhøje – også fra medlemmernes side, og tak for det. Vi vil sammen et økologisk Danmark. Sammen arbejder vi for, at Landsforeningen Praktisk Økologi træder meget tydeligere frem i vores demokrati og deltager med vores visioner og arbejdsmetoder i samfundets udvikling. Bestyrelsen har i håb om at kunne frigive de frivillige bestyrelsesmedlemmers ildsjæleildhu til at være mere deltagende i samfundsdebatten vedtaget at ansætte en 30 timers økofacilitator i foreningen, som skal overtage mange af de driftsopgaver, som der vitterligt er i foreningen, når 3.738 medlemmer, fem medarbejdere og rigtig mange samarbejdspartnere skal passes på, holdes godt orienterede og have en god forening og arbejdsplads. Vi letter arbejdstrykket på bestyrelsen og håber, at mange nye kandidater vil stille op til Praktisk Økologis bestyrelse til DET FÆLLES BEDSTE i april.

Vi vil det sammen, og vi har en retning. Og vi mødes og taler sammen og mødes igen og taler sammen. Idéer modnes i vores netværk. Det lokale engagement stiger og stiger, og vi er i bestyrelsen og medarbejderkredsen i Landsforeningen Praktisk Økologi helt klar på, at foreningen, netværk og medlemmer stille og roligt i gode samtaler går mod en ny foreningsstruktur, hvor vi demokratisk kommer til at hænge anderledes sammen. Som alt andet her i foreningen skal det dog gro nedefra. Det er medlemmerne og netværkene, som skal se behovet for udviklingen og komme med idéerne. Og så skal vi tale om det i en god portion tid, for vi skal hele landet rundt, vi skal frem og tilbage, vi skal være uenige, og så skal vi tænke os om igen – og så engang indenfor de næste par år, når alle er klar, så er det sikkert og vist, at vi står med en ny struktur i foreningen. Jeg glæder mig så meget til alle de gode samtaler, som vi skal have – for det er der, vores dyrebare demokrati starter – og det er demokratiet, der skal bære igennem, at vi får en rigtig miljøminister i vores midte og en større og smukkere mangfoldig stemme for et ægte bæredygtigt landbrug og samfund i Danmark. Lad samtalerne rulle. I gør alle en stor forskel.

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider