4. april 2016

Mød vores nye økofacilitator

Landsforeningen Praktisk Økologi har ansat en daglig leder i foreningen. Denne daglige kalder vi for økofacilitator, fordi vi gerne vil betone, at ledelse i vores forening handler om at facilitere medlemmer, medarbejdere og bestyrelse til gode samarbejder og til at hjælpe hinanden og foreningen til at blive bedre.

Vi håber at alle foreningens medlemmer, samarbejdspartnere og brugere, vil tage godt imod Mikael Elke, som foreningens økofacilitator i denne helt nye stilling. Bestyrelsen glæder sig rigtig meget til at blive aflastet for tunge arbejdsopgaver som personaleledelse, netværksfacilitering og fundraising – og glæder sig rigtigt meget over at kunne sikre ro og kontinuitet i en dejlig græsrodsspilop-forening. Mikael skal naturligvis have god tid til at komme i gang og finde sine ben i de fantastisk mange gode aktiviteter, som foregår i foreningens regi.

Vi har bedt Mikael fortælle lidt om sig selv – og så glæder vi os alle, til at lære mere om Mikael, når han starter i foreningen den. 1. maj.

[x]

Mikael, vil du fortælle noget om dig og dit liv?

Jeg er 41 år og vokset op i Aalborg i et villakvarter. Begge mine forældre er fra landet, og jeg er fra et hjem med drivhus, køkkenhave og frugttræer. Da jeg fik min første have i 1999 famlede jeg mig i gang med at udnytte jorden, det har været »learning by doing« hele vejen.

Jeg har siden min tidlige ungdom været meget engageret i frivilligt arbejde, blandt andet i forskellige bestyrelser og foreninger. Jeg er pædagogisk uddannet og efteruddannet inden for ledelse. De sidste syv år har jeg arbejdet som daginstitutionsleder.

Min familie og jeg, hustru og tre børn, bor på landet i en lille landsby syd for Aarhus. Vores hus er et traditionelt bondehus fra 1733. Vi har brugt en del år på selv at renovere det gamle bindingsværkshus og indrettet det så det, så det kan huse en familie på fem. Jorden er for længst solgt fra af tidligere ejere. Så haven er maksimalt udnyttet, for at gøre plads til drivhus, køkkenhave, høns, ænder og kaniner. Lige for øjeblikket er jeg med til at etablere en økologisk fælleshave, ved Økologiens Have i Odder, hvilket kan kompensere for pladsmanglen på vores egen grund.

Mikael, hvordan forestiller du dig det bliver at være økofacilitator i Landsforeningen Praktisk Økologi – og hvad glæder du dig til?

Det bliver vildt spændende. Jeg har i en del år været medlem af PØ, hvor bladet har været i centrum for min opmærksomhed. Den seneste tid har jeg fået en fornemmelse for hvor meget aktivitet, der er bag facaden. Det bobler af ideer og virkelyst, PØ har nogle meget aktive og engagerede medlemmer og bestyrelse, og dette har jeg stor respekt for.

Jeg forestiller mig, at facilitatoren bliver central for den strøm, af ideer og tanker bestyrelsen, medarbejderne og medlemmerne har. Med medlemmer placeret rundt om i hele landet, så glæder jeg mig til at komme rundt og deltage i møder, workshops mv. og møde medlemmerne hvor de er. Frem for alt glæder jeg mig til at deltage i DET FÆLLES BEDSTE og generalforsamlingen.

Mikael, du skal varetage en ledelses- og faciliteringsrolle i Landsforeningen Praktisk Økologi. Hvad er dine visioner for god praksis i ledelse og facilitering?

Som økofacilitator er jeg spændt på at se hvordan en arbejdsdag kommer til at se ud. Jeg er vant til at der er en intens aktivitet omkring mig. Min personlige force er at jeg tør blive i en problemstilling, iagttage den og italesætte den. Jeg tror på, at der altid er en vej og jeg tror på det gode i folks intentioner. Jeg tænker at en dygtig facilitator er en, der spiller andre folk gode, som sørge for at der er en konstruktiv arbejdsproces, er god til at spørge og anerkender deltagernes synspunkter. At facilitatoren skal være neutral og holde fokus på diskussionen, frem for indholdet.

Min vision er at ledelsen skal være bæredygtig. God ledelse og facilitering handler for mig om at lytte og se på den enkelte problemstilling, og samtid have fokus på helhed og relationer. Vi lever i en verden hvor der er et stort fokus på effektivisering og ydre styring. Mange mennesker har en tendens til at overforbruge ressourcer. For at vende den tendens, er det nødvendigt at vi er lydhøre overfor de signaler, vi får fra vores omgivelser og fra os selv.

Glæd dig til at møde Mikael Elke i Landsforeningen Praktisk Økologi – pr. 1. maj kan Mikael kontaktes på mikael@praktiskoekologi.dk – Mikael arbejder fra sit hjemmekontor i Svorbæk, som ligger imellem Odder og Malling.

Mikael deltager også på DET FÆLLES BEDSTE, så der bliver mulighed for at møde Mikael under hele folketræffet.

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider