12. april 2016

Tour de Mere Liv i Haven

I løbet af januar og februar tog Trine og Sandra på tur og besøgte netværkene i Himmerland, Skive-Viborg, Silkeborg, Aarhus og Kolding-Bjert. Det var meget forskellige møder – og det var virkelig godt at få hørt jer!

Himmerland

I Himmerland mødtes vi med netværket i Brunholm Gårdbutik. Det blev hurtigt gjort klart, at netværket synes de nye lokale interessefællesskaber er det bedste der er sket i foreningen. Glæden ved at lære hinanden at kende, besøge haver og vildnis, og være sammen om sæsonens gang. Det blev fremhævet at netværkstanken er forskellig fra en politisk forening, idet jorden er udgangspunktet for handling, og det lokale fællesskab er stærkt – som Leif sagde »for lokalt er alle til at tale med«.

Netværket har opbygget en god relation til Aalborg kommune, og har været med til at sætte deres viden i spil i forhold til nye kommunale tiltag og strategier. Netværket vil gerne på sigt arbejde mere med børn og unge i haver. Himmerlandsnetværket er et godt eksempel på at foreningen, med god hast og kraft har fået synligt, lokalt medlemsaktivitet!

Silkeborg

Mødet med Silkeborg og Skive-Viborg havde vi i sidste øjeblik slået sammen. Det kom der en dejlig PØ gruppe ud af, som med stor integritet og ro beskrev deres liv som praktiske økologer, og hvilke drømme de havde for netværkene og for foreningen. Gode snakke kom frem, om bladet, vidensdeling, selvforsyning, frihed i netværksarbejde og det at være stolt over det uperfekte! Især blev det fremhævet at lederen i bladet er vigtig for at videregive de stærke argumenter for økologiens virke til medlemmerne.

Aarhus

I Aarhus var vi inviteret til sammenskudsgilde, og det var helt overdådigt sprødt og farvestrålende! Der blev snakket om nye tiltag i foreningen og om Mere Liv i Haven Festival.

Kolding-Bjert

Til mødet i Kolding-Bjert netværket var der både nye og gamle, og det gav en helt særlig aften. Der blev snakket og fortalt, om køb af smålandbrug, om at påvirke sin arbejdsplads med opsatte kompostspande, om de gamle dyder og hvordan viden kan finde frem til dem der er på helt bar bund, om styrken ved den organisatoriske frihed i netværket, og at der er brug for en politisk stemme fra foreningen.

Kommende besøg

Vi tager stadig rundt på besøg, hvis netværkene inviterer. I maj tager vi fx Slagelse!

Vi glæder os til alle de mange fremtidige snakke og visioner, og TAKKER for jeres nysgerrighed, store gæstfrihed og evige knoklen for økologien!

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider