17. maj 2006

Vi mister en unik besætning af Jysk Kvæg

Vi har fra Birgit Bak modtaget denne opsang til danske politikere og embedsmænd. Birgit Bak er avlerrepræsentant for svin i Udvalget til Bevarelse af Genressourcer, hvor hun forgæves har opfordret udvalget til at sikre den unikke besætning af Jysk Kvæg:

Det er for dårligt Danmark

Danmark bliver fra onsdag morgen den 17. maj kl. 8.00 et meget fattigt land.

Christian Westergaard en stolt nordjysk bonde, som er sjette generation på familiens gård, har valgt at sælge sin smukke og på stedet lige så unikke besætning af den gamle landrace Jysk Kvæg til Holland. En besætning, der har rødder i ejendommens jord, lige så langt tilbage, som gården har været i familiens eje. CW har nøjsomt passet og plejet besætningen hele sit mere end firsårige liv, men har nu valgt at give op. Den sidste ægte in situ besætning forsvinder for stedse.

CW ønsker ikke at levere genetisk materiale til Statens Genbank, som administreres af Genressourceudvalget, derfor har CW igennem mange år ikke modtaget offentlige tilskud til sin besætning, selvom den gamle race står på FAO’s liste over udryddelsestruede husdyrracer. Grunden til CW ikke ønsker at levere genmateriale er, at hans stolthed forbyder ham, at medvirke i et bevaringsprogram af udryddelsestruede racer baseret på moderne produktionsstrategier, hvor man ifølge nogle teoretikere kan tilbagekrydse sig til »ægte« Jysk Kvæg ved som udgangspunkt, at tage køer af en hvilken som helst race og så inseminere disse med sæd fra en Jysk tyr. Efter fire generationer, skulle man så have »rent« Jysk Kvæg. En teknik som bevaringsorganisationer Verden over, som f.eks. Rare Breed International, dog ikke er ganske enige i. Jeg har i min egenskab af avlerrepræsentant, ganske vist for svin, men avlsprincipper er jo ens, ligegyldigt hvilken art, vi taler om, forsøgt at få ændret denne strategi; men desværre uden at kunne skabe flertal i Udvalget.

Jeg har også forgæves talt for, at de dyretilskud, man som avler af udryddelsestruede racer kan søge, ikke bør være tilknyttet en pligt til at levere materiale til Statens Genbank. Tilskudsordningen, der oven i købet er notificeret i EU, er tænkt som et incitament for at få flere avlere til at interessere sig for bevaringsarbejdet. I mine øjne, er disse tilskud sidestillet med f.eks. tilskud til miljøvenligt / økologisk jordbrug, hvor man skal dyrke jorden og holde dyr efter bestemte principper, men der er absolut ingen forpligtelse til også at levere dele af sin ejendom til Staten på forlangende og mod en mindre godtgørelse til gengæld.

Jeg har hørt rygter om, men endnu ikke fået bekræftet det, at de hollandske købere åbenbart skulle være interesseret i at levere genetisk materiale retur til Danmark. Dette synes jeg er uhørt, hvis det er rigtigt. Sådan kan man simpelthen ikke behandle et menneske, der har ofret sit hjerteblod og gjort avlsarbejdet med disse skønne dyr til sit livsværk. De mennesker, der evt. er involveret i en sådan handel både i Holland og her i Danmark, har forhåbentlig mange søvnløse nætter, eller må de da være fuldstændig følelseskolde. Men, ligegyldigt hvordan vi vender og drejer det og om der foregår »sære« handler bag en ærlig mands ryg, så han alligevel kommer til at se sit livsværk brugt i et moderne tilbagekrydsningsprogram, så bliver Danmark aldrig det samme uden Christian Westergaard og hans unikke besætning af Jysk Kvæg i skøn forening på de Bjergby’ske marker.

Skam Jer politikere og embedsmænd i dette land, at der ikke er råd til et så enestående stykke kulturhistorie, der ikke bare kan puttes i en kasse på et museum eller i en fryser på Danmarks Jordbrugsforskning.

Med venlig og meget tænksom hilsen

Birgit Bak

Avlerrepræsentant for svin i Udvalget til Bevarelse af Genressourcer

Skanderborgvej 202, Norring
8382 Hinnerup
www.refshoejgaard.dk
40 85 18 22 / 86 91 15 14

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider