Værksteder

Praktisk Økologi Festival 23. oktober i Odense

Praktisk Økologi Festival byder på en række spændende og vidt forskellige værksteder. Vi forventer der bliver omkring 30 værksteder at vælge i mellem.

Du sammensætter selv dit festival-program, ved at vælge de værksteder, du synes er mest spændende. I løbet af festival-dagen er der fem værkstedsmoduler – du kan altså deltage i fem forskellige værksteder.

Hent Værkstedsprogram Praktisk Økologi Festival 2021

Tilmeldingsfrist: 17. oktober 2021 klokken 23.55

OBS. Vi opdaterer løbende listen med beskrivelser.

Bioindikatorplanter, et jordanalyseværktøj

Ved Hervé Lognonné, www.bioindikatorplanter.dk

Workshoppen er en introduktion til bioindikatorplanter – de spontane vildtvoksende planter, vi kalder for ukrudt. Det er ikke en tilfældighed, at disse planter spirer og vokser der, hvor det passer dem. Er vi i stand til at aflæse hvorfor, vil vi få værdifulde oplysninger om jordens tilstand og dens frugtbarhed.

Under workshoppen introduceres følgende app: PlantNet og SoilDiag.

Bæredygtige blomster

Ved Regitze Gaarde Bang, regitzeshave.dk

På værkstedet kan du høre om, hvordan du dyrker blomster fra start til slut – med hjertet på rette sted. For det handler om jorden, planterne og energien. Haven er dyrket efter økologiske og biodynamiske principper. Det er ligeledes en selvfølge at blomsterne leveres lokalt og derfor gør op med blomsterindustriens massive CO2-aftryk ifht. flytransport og pesticidbrug.

Regitze er blomsterbonden og personen bag den lille iværksættervirksomhed Regitzes have. Regitzes have er et univers, hvor alt er en del af et større sammenhæng, og hvert element har sin egen historie i den sammenhæng. Naturen har sin egen cyklus, som på magisk vis skaber helhed i både mennesker, dyr og planter, når vi følger den. Derudover heles vi mennesker i naturen og af naturen – derfor er blomsterne ikke kun blomster i Regitzes have. Det er et budskab om, at tage en pause fra hverdagens ræs. Det er et budskab om at ændre på nogle af de aftryk, vi som mennesker sætter.

Alt laves og dyrkes på det mest bæredygtige måde og der er en tanke bag alt. Følg Regitzes Have her.

Børn i Køkkenhaven

Ved Lars Holt

Værkstedet er et oplæg om hvordan vi får vores børn og børnebørn med i køkkenhaven med udgangspunkt i min nye bog med navnet »Børn i Køkkenhaven«.

Her er de ti punkter som Lars tager udgangspunkt i:
1. Skal børn have deres egen have, eller skal de blot hjælpe i de voksnes have?

2. Hvilke redskaber egner sig til børn?

3. Hvilke afgrøder egner sig til en barnehave.

4. Sædskifte

5. Gødning og kompost

6. Vanding

7. Skadedyr og ukrudt

8. Husdyr i haven

9. Vilde dyr og insekter i haven

10. Høst og brug af afgrøderne

Børneværksted – mosteri

Ved Praktisk Økologi

Ved Halmhuset på Østre Plads, kan festivalens børn sammen med en voksen være med til at presse æblemost.

Børneværksted – pizzabagning

Ved Praktisk Økologi

Ved Halmhuset på Østre Plads, kan festivalens børn sammen med en voksen være med til at bage pizzaer i stenovnen, strækker tålmodigheden til et snobrød over bål er der også mulighed for det.

CO2-binding i haven

Ved Per Gundersen

Per Gundersen er professor i skovøkologi ved Københavns Universitet og har inddraget sin have i udforskningen af kulstofbinding i jorden.

Planterne i haven trækker CO2 ud af atmosfæren og lagrer det i blade, grene og træ. For nogen bliver det til ‘haveaffald’, der skal køres væk. Andre ser muligheder for at få mere humus i jorden og ‘mere liv i haven’ (føde til nedbryderne). Jeg gemmer ‘affaldet’ (og dermed CO2) i haven på forskellige nyttige måder.

Men hvor meget CO2 bliver det egentlig til, og batter det noget for klimaet? Det har jeg nogle tal på. Vi kan slutte værkstedet med at diskutere, hvordan vi kan formidle emnet og få færre til at køre på containerpladsen.

De biodynamiske præparater, hvorfor og hvordan!

Ved Erik Frydenlund, www.erikfrydenlund.dk

En introduktion til de biodynamiske præparater og hvordan du bruger dem i din egen have.

Vi vil se på de to sprøjte præparater; humus og kisel præparatet som styrker jordfrugtbarheden, fotosyntesen og næringskvaliteten.

Vi vil se på kompost præparaterne og Kokasse præparatet som styrker nedbrydningsprocesserne i jorden og komposten. Du bliver klogere på hvordan de bruges i praksis, så du selv kan gøre det hjemme, det er nemmere end du tror!

Henvender sig til alle med interesse.

Den gode jord

Ved Jens Juhl

Det går efterhånden op for flere mennesker, at den måde jorden dyrkes på har betydning ikke alene for jordens kvalitet, men også for klimaet. Ved at behandle jorden rigtigt kan der tilføres kulstof, som optaget i jorden sparer atmosfæren for store mængder CO2.

Siden anden verdenskrig er humusindholdet faldet katastrofalt, på grund af de dyrkningsmetoder der anvendes både ved landbruget, men også i haver.

I mit værksted vil jeg fortælle om, hvordan humusindholdet i jorden har betydning for klimaet, og hvordan man øger det, og på den måde hjælper på klimaudviklingen, og får væsentligt flere og bedre afgrøder i sin have.

Jens Juhl er sammen med Sølva Falgren forfatter til flere bøger om økologisk havedyrkning.

Den gravefri have

Ved Bo Egelund

Bo Egelund er forfatter til bogen »Den selvforsynende familie«. I mange år har familien prøvet at kombinere klima-ansvarligt liv med almindelige jobs og skole. Landbohaven dyrkes efter gravefri principper. Efterårsgravningen er erstattet af masser af kompost og hestemøg, og det giver en løs, frugtbar og levende jord.

Få en god forklaring på den gravefri metode og inspiration til at indføre den i din egen have. Den virker! – den er tidsbesparende og den gør det muligt at blive næsten selvforsynende.

Dyrk dine egne spisesvampe

Ved Bendt Rossander Sørensen, www.fynsoesvampe.dk

Lær at dyrke spisesvampe hjemme hos dig selv. Bendt viser eksempler på »low-tech« dyrkning i halm og på træstammer. Han har mere end 30 års erfaring som gartner, og har de seneste tre år dyrket spisesvampe, primært østershatte. Hans sydfynske have er ramme for eksperimenterne, og han deler generøst ud af sin viden på sin hjemmeside og på YouTube.

På Bendts værksted kan du se og få forklaret de grundlæggende teknikker i svampedyrkning. I løbet af dagen kan du komme forbi hans bord på markedspladsen, hvor du under vejledning kan lave dit eget svampegrosæt med østershatte, som du kan købe med hjem for billige penge. Der vil også være mulighed for at købe eller bestille andre dyrkningssæt, mycelium og pode-dyvler til vinterens dyrkning.

En aktiv forening

Ved Mikael Elke Lund

Dette værksted er en samtale medlemmer og foreningens direktør. Landsforeningen Praktisk Økologi er en forening, nogle ser sig selv mere som abonnenter end som medlemmer af en forening. Mikael gennemgår foreningens historie i grove træk, bagefter tager vi en samtale om hvordan vi kan gore det sjovt at være attraktivt og sjovt at være frivillig i Praktisk Økologi.

På frivilligdagen i september fik vi følgende overskrifter fra medlemmerne som deltog. Fællesskabet mellem ligesindede er vigtigt. Det har stor værdi at dele viden i grupper – det kan være til foredrag/workshops eller ude i haverne. Værdifællesskabet mellem medlemmer, både i de lokale netværk og det at mødes om en sag eller opgave. Ønske om mere dialog både medlemmerne imellem og med bestyrelsen.

Vi skal være inkluderende – som forening og medlemmer skal vi favne alle og gøre det tydeligt, at alle er velkomne i Praktisk Økologi, uanset hvor lille haven er, eller hvor meget man ved om økologisk havedyrkning. Vi skal understøtte vidensdeling i mange former, for eksempel festival, medlemsture med inspiration og oplevelser i Danmark og Norden.

Alle er velkommen i denne samtale.

En blomstereng – hvordan gør jeg

Ved Inge Olsen

Byd naturen indenfor i haven – lav en blomstereng og få mere liv i haven. Vi har for 20 år siden etableret en blomstereng på et tilkøbt markareal. Erfaringerne omkring dette vil vi gerne give videre, da det er en stor berigelse både for mennesker og insekter.

Vi vil alle gerne have mere natur, så hvorfor ikke starte i egen have og lave en eng og se alle de vilde planter gro frem lige uden for døren. Hvis vi alle gjorde det, var det et skridt på vejen til bevarelse af vores vilde flora og ikke mindst vores bestøvere, som vi ikke kan undvære. Arealet kan være et lille hjørne i haven eller et større areal, hvor man måske har frugttræer.

Med en god forberedelse af arealet og såning af blomster og græsser, der blomstrer fra forår til efterår, er der mange oplevelser i vente.

Emner: Klargøring af arealet, jordbundsforhold, indsamling af frø, såning /indplantning, vedligeholdelse slåning /fjernelse af materiale.

Oplægget vil blive underbygget af billedserie fra vores egen have fra start til i dag.

Fra græsplæne til køkkenhave

Ved Jens Juhl

Græsplænen er jo i virkeligheden havens ørken, som mest er til glæde for stankelbenslarverne. Men den kan heldigvis laves om til en frodig køkkenhave.

På dette værksted lærer du, hvordan du anlægger en køkkenhave hvor der tidligere har været græsplæne – eller et andet sted i haven. Via billeder og ord fortæller jeg, hvordan vi har anlagt køkkenhaven på en måde, så der ikke behøver at blive tilført jord udefra. Vi har udelukkende brugt det, vi havde i haven, inklusiv græstørvene.

Jens Juhl er sammen med Sølva Falgren forfatter til flere bøger om økologisk havedyrkning.

Få mere liv i haven

Ved Signe Schrøder, www.bjerregaarden.dk

Vi må indføre en ny haveæstetik!

Den nye haveæstetik er en glædens og oplevelsernes æstetik, som hylder det vilde og livet i al sin mangfoldighed og forunderlighed, og som giver ordentligheden et spark bag i og erstatter den af det uforudsigelige, enkle og smukke.

På dette værksted vil du få enkle og konkrete råd som giver dig »mere liv i haven«.

Signe Schrøder er Vild Have-konsulent og formand for Landsforeningen Praktisk Økologi

Garvning af skind

Ved Nanna Feldthaus

Hvordan garver du et skind? Det er et af de mange gamle håndværk som gå i glemmebogen hvis det ikke bliver delt. Nanna besidder en masse viden om traditionelt håndværk og på dette værksted lærer du de basale teknikker for at kunne garve et skind selv.

Traditionshåndværk har stadig en stor rolle at spille i en fremtid hvor alt bare skal gå stærkere og stærkere. Ting tager bare mere tid når de skal laves fra bunden med gode lokale bæredygtige materialer, og at tage sig god tid og fordybe sig, det er sundhed for sjælen. Kundskaben inden for de gamle håndværksfag er ved at gå tabt, og mange af dem er der ganske få mennesker tilbage af der ved hvordan man laver og bruger.

Hønsehold i haven

Ved Connie Duedahl, www.vildmedhoens.dk

Vil du have friske æg i din husholdning? Her lærer du alt, hvad du har brug for at vide for at starte dit eget hønsehold i haven. Hør hvordan du gør det så naturligt som muligt, så dine høns er sunde og trives. Du får viden om foder, sygdomme, pleje, hønsegård, urter og planter som er gode for høns.

Inspiration til drivhuset.

Ved Lars Lund, www.youtube.com/c/LarsLund/

Et drivhus er et moderne lysthus som vi kendte fra oldefars tid. Det er stedet til hygge og trivsel og stedet du kan dyrke det du har lyst til og ikke nødvendigvis alt det alle andre dyrker.

I mit foredrag vil jeg give inspiration til at dyrke dit drivhus på forskellige måder og med forskellige dyrkningsmetoder lige fra at dyrke i halm, til at dyrke i vand, ja selv at dyrke tomater uden at give dem vand. Jeg vil komme lidt ind på isolering af drivhuset om vinteren, på stormsikring og på at bruge drivhuset som livsrummet i haven. Du vil også blive præsenteret for et par selvbyggerprojekter.

Foredraget er for både helt nye i drivhusverdenen og for de mere erfarne. Når du har hørt det, skulle du gerne selv få lyst til at tænke drivhus på flere forskellige måder, og ikke kun et sted for tomater og agurker.

Lars Lund er Haveselskabets drivhusekspert, forfatter til bogen »Kom videre med dit drivhus« og ejer af kommunikationsvirksomheden Grøn Kommunikation

Klimaaktivisme i hverdagen

Ved Belinda Harkjær Fredslund

Hvordan tager vi hånd om den bæredygtige omstilling på egen matrikel? Som praktiske økologer er vi sikkert i fuld gang med at stikke fingrene i jorden, men hvad med alt det andet husholdningen rummer? Mens vi venter (forgæves?) på at blive reddet af det teknologiske fremskridt, tager vi fat i de mere eller mindre lavpraktiske tiltag som kan mindske ressourceforbruget ret betragteligt.

Vi alene redder ikke verden ved at agere bæredygtigt hjemme i vores egen boble, men vi kickstarter forandringen og øger efterspørgslen på bæredygtige løsninger når vi selv tager affære. Mange af tiltagene er en stor gevinst for pengepungen og de sparede penge kan jo passende investeres i nye bæredygtige tiltag.

I denne workshop får du et oplæg om ressourceforbrug, cirkulær økonomi og hvorfor minimalisme kan være en del af løsningen hvis du gerne vil mindske forbruget. Vi skal også se et eksempel på en ‘cradle to cradle’ løsning fra år 1887… Måske du også har nogle gode erfaringer som andre kan blive inspireret af?

Belinda Harkjær Fredslund, kulturhistorisk øko-byggenørd med hang til jord under neglene.

Kommunedyst-værksted

Ved Birgit Brink Lorenz, dkvild.dk

Kommunedysten: Danmarks Vildeste Kommune giver os en enestående mulighed for at gå ind i et samarbejde med kommunen om mere vild natur og biodiversitet i lokalområdet. Jo bedre resultater vi ønsker, des mere skal vi dele erfaring og viden, så vi ikke alle skal begynde forfra, men lærer af hinanden og kan være vakse ved havelågen i dette Window of opportunity.

Workshoppen vil bestå i et kort oplæg om vores resultater i Vejen, derefter glæder jeg mig til at høre om andre erfaringer og veje til at komme i gang og komme i kontakt med flest muligt.

Et oplagt emne forud for kommunalvalget er at snakke om, hvordan vi kan få kommunerne til at danne klima-borger-ting, sådan som det statslige klima-borger-ting anbefaler:

2.2 Lokale klimaborgerting i hver af landets kommuner til at understøtte den lokale agenda og debat, så vi får skabt rammerne for, at borgere, der vil engageres, får deres stemme hørt og dermed få de bedste klimaråd til at leve i nærhed for borgerne.

På lærerigt gensyn

Kompost – sådan!

Ved Finn Paaske

På dette værksted kan du lære det mest basale om kompostering.

Hvorfor er det vigtigt, at lave sin egen kompost og hvordan gør du? Hvad må du komme i kompostbeholderen og hvad skal fortsat i den kommunale affaldsspand? Kan det grønne affald fra køkkenet komposteres? Hvad med rotter – er det virkelig et problem? Får jeg et problem med naboen?

Bliv inspireret til at komme i gang eller fortsætte det gode arbejde du allerede er i gang med.

Krydderurtesnaps

Ved Søren Vissing Nielsen

Lad os udveksle erfaringer med at lave krydderurtesnapse. Nye kan også være med. Vi gennemgår principperne for processerne og kikker på konkrete opskrifter. Der udleveres en lille guide og der vil være smagsprøver.

Der vil blive bortloddet en Mesterrod til en kommende Kongedrik, som kan få en død mand op på hesten igen, som der står i de gamle bøger.

Leg med frøsamling

Ved Mette Sivertsen

Bliv introduceret til det internationale arbejde med frøsamling. Hør om spændende »ukendte« sorter som du selv kan dyrke i din have, og lær det grundlæggende om hvordan du frembringer nye sorter ved at krydse eksisterende.

Mette er frøsamler og sidder i bestyrelsen for Frøsamlerne.

Mad med Flerårige Grøntsager

Ved Karoline Nolsø Aaen og Tycho Holcomb, www.permakulturhaven.dk

Flerårige grøntsager vinder udbredelse i rigtig mange skovhaver og staudebede, men hvordan tilberedes og udnyttes de bedst muligt i køkkenet? Og hvilke er gode at dyrke for både haveglade nybegyndere og erfarne kokke? Karoline og Tycho fortæller om høst, brug og tilberedning af udvalgte planter og om, hvordan de kan supplere traditionelle grøntsager på bedste vis.

Markfællesskab

Ved Helle Gerbild og Søren Peter Johansen

Sådan dyrker du grøntsager i fællesskab. Helle og Søren er initiativtagere til Bakkegaards Markfællesskab, der ligger 10 km syd for Odense. De deler ud af viden om markfællesskabets tilblivelse og erfaringer fra de første år.

Du vil høre om opstarten, processen fra ide til markfællesskab. Hvordan de samlede folk, organiserede sig og kom i gang? Hvordan dyrker de nyttehaven? Hvad fungerer og hvilke udfordringer er der opstået? Bakkegaards Markfællesskab startede i 2019 og der er 13 aktive medlemmer fra Årslev-Sdr. Nærå og nærmeste omegn.

Markfællesskabet består af en nyttehave, en lille fåreflok, piledyrkning og der er frugttræer på vej. Efter oplægget inviteres der til dialog, sparring og erfaringsudveksling.

Mosaik-landskaber i staudehaven

Ved Gitte Tjørnehøj

Billeder fra en levende staudehave til inspiration. Gennemgang af hvilke stauder der kan stå hvor og sammen med hvad.

Mød en »tomat-tosse«

Ved John Kruuse, www.froesamlerne.dk

Vi bør dyrke flere – og mere interessante og velsmagende – tomater. Det har aldrig været lettere at skaffe frø af hundredvis af forskellige sorter: cherry-, salat-, bøftomater. Gule, grønne, orange – farver, former og smagsnuancer, du aldrig har mødt i en købetomat. Jeg viser hvordan.

Tomater dyrker sig selv, men alligevel flyder nettet over med (forvrøvlede) råd – omend afgivet i bedste mening. Vi kan bruge de mest forkerte antagelser til bedre at forstå plantens virkelige behov og situation fra frø til moden tomat.

I de 500 år (præcis i år!) siden vi lærte tomaten at kende, er der udviklet op imod 25.000 forskellige tomatsorter, men nyt er ikke altid bedre end gammelt. I Frøsamlerne vil vi næste år afprøve mange »danske« tomatsorter (dyrket før 1950) – du kan være med, også til at prøve en mængde andre særligt udvalgte sorter med spændende historie.

Når planter snakker sammen

Ved Bodil Søgaard

Allelopati er det kemiske samspil mellem planter. I forsøg kan man påvise, hvordan de sekundære stoffer både kan være hæmmende og stimulerende for vækst og blomstring. Og hvad sker der når man forstyrre den fine balance med gift og kunstgødning.

Det handler på dette værksted om planters relation til økologi, biodiversitet og bæredygtighed.

Læs mere om allelopati.

Bodil er Lic. scient. i biologi. Har forsket i planteforædling og har været meget brugt underviser og foredragsholder om økologi og sundhed. Har sammen med Troels V. Østergaard skrevet »Hvad er det, du spiser?«

Regenerativ grøntsagsdyrkning

Ved Erik Frydenlund, www.erikfrydenlund.dk

En introduktion til den regenerative dyrkningsmetode som ved at bruge naturens egne principper, opbygger jordfrugtbarhed, kulstof i jorden og danner grundlag for sunde grøntsager, vi vil se på planten og jorden liv og gennem det give praktiske forslag til sædskifte, grøntgødning, jordbehandling og kompostering.

Du vil få nogle praktiske fif til hvordan du kan dyrke din egen have regenerativ og henvender sig til alle med interesse i et klimavenligt havebrug.

Saml dine egne frø

Ved John Kruuse, www.froesamlerne.dk

At følge en plante fra frø til spire til voksen til blomstring og frøsætning giver en helt særlig oplevelse, når man selv starter processen med egen-høstede frø. Nogle frø er nemme, nogle kræver nogen få minutters bearbejdning – og nogle er så vanskelige (pga. bestøvningsbiologien/pladskrav), at det er bedst at overlade dem til de mere erfarne frøsamlere – som til gengæld gerne deler frø med andre. I alle tilfælde får du en mængde planter til at spise eller nyde synet af, mens kun en enkelt eller to skal reserveres til frøavl.

Vi ser på den grundlæggende biologi og på håndværket: bestøvning og frøsætning, hvordan frøene høstes/renses og hvordan de opbevares, så de bevarer spireevnen længst muligt. Frøbytte er en helt særlig mulighed for især tomater, chili og peberfrugt, da hundredevis af sorter er tilgængelige for alle, der selv vil bidrage med egne frø. Jeg viser hvordan.

John Kruuse, er foreningen Frøsamlernes koordinator for adoption af tomatsorter.

Selvforsyning – frisk grønt året rundt

Ved Yen Egebak, www.instagram.com/apple_acres_dk/

Har du lyst til at blive klogere på, hvordan du kan nyde hjemmedyrkede friske grøntsager året rundt, også i de kolde og fugtige efterårs- og vintermåneder? Eller kunne du tænke dig at forlænge sæsonen blot en måned i begge ender af den traditionelle vækstsæson?

Du vil få et indblik i, hvordan vi i det »lille fællesskab« (familien) på Abildgården på Fyn de sidste 10 år, har arbejdet hen imod en højere og højere grad af selvforsyning med fokus på at sikre adgang til friske grøntsager fra egen avl året rundt, og du vil blive klogere på, hvordan du selv, med forholdsvis få midler, og frø du måske allerede har i skuffen, kan forlænge vækstsæsonen og dermed adgangen til hjemmedyrkede grøntsager.

Vi kommer rundt om emner som hvilke grøntsager, der egner sig til efterårs/vinterdyrkning, overvintring af planter for høst i det tidlige forår, valg af varianter, såtidspunkter, dyrkning på friland vs. overdækket, skadedyr og sygdomme, vanding om vinteren, sammenhængen imellem lys og vækst, fugt og kulde.

Med udgangspunkt i mit oplæg og dine spørgsmål kommer vi på 45 minutter rundt i de mange muligheder der ligger i dyrkning i »skuldersæsonerne« i Danmark og hvordan jorden også kan have glæde af ikke at ligge bar hen en stor del af året. Om du har en stor nyttehave, et højbed, drivhus eller en altankasse vil du gå herfra med ny inspiration til, hvordan du kan blive mere selvforsynende med grønt hele året.

For mere inspiration i »det store fællesskab«, kan du, dag for dag, følge livet og aktiviteterne i no-dig haven og drivhusene på Instagram – apple_acers_dk.

Selvforsyning i parcelhushaven

Ved Line Øskov Knudsen, www.facebook.com/groups/117146212287840/about/

Det startede med at være en almindelig parcelhushave i Kolding, på få år er haven blevet omlagt til at være et gigantisk spisekammer, der forsyner en familie på fem med grøntsager og frugter en stor del af året. Line har oprettet facebook-gruppen »Den selvforsynende familie« her deler hun ud af de erfaringer hun gør sig fra rejsen mod at blive mere selvforsynende.

På dette værksted vil Line dele sin rejse med dig i ord og billeder.

Selvforsyning, sådan kommer du i gang

Ved Mikkel Berggreen Schmidt, www.instagram.com/bakkegaarden_naesbjerg/

Ordet selvforsyning kender de fleste efterhånden. Ordet, og alt det der står bag, er gennem de seneste årtier blevet stadig mere hipt. båret frem af tv-udsendelser, utallige bogudgivelser og alverdens gode menneskers flittighed. Mange drømmer om det og en del prøver det. Men drømmen om selvforsyning kan virke uoverskuelig for mange, for hvordan får man det passet ind i en almindelig hverdag?

Jeg vil, med udgangspunkt i mine egne erfaringer, fortælle om, vise og give gode råd til, hvordan man kommer i gang med selvforsyning. Selvforsyning er for alle, og man behøver hverken være Frank Erichsen, John Seymour eller Hugh Fearnley-Whittingstall for at bringe selvforsyningen og alle dens glæder og gode oplevelser ind i sit og sin families liv. Der vil være rig mulighed for en god dialog og god tid til at svare på diverse spørgsmål.

Mikkel bor på en nedlagt gård, Bakkegården, i Vestjylland, som er omdrejningspunktet for et godt liv med selvforsyning tilpasset en moderne hverdag. På gården findes der både en stor højbedskøkkenhave, flere drivhuse, en mindre prydhave, en nyetableret frugthave og diverse dyrehold. Hvis du er interesseret i selvforsyning eller blot nysgerrig på, hvad en ung mand laver langt ude på landet, så kan man følge med her.

Sæt bæredygtighed på skoleskemaet

Ved Susan Dan Andersen og Anders Michelsen, www.facebook.com/halmhusetodense/

Halmhuset på Østre Plads er en del af Odense Ungdomsskole, her bliver der undervist i Læring for Fremtiden. Halmhuset er på mange planer et særdeles levende sted, hvor der bliver bygget, dyrket og undervist – bæredygtigt! Mød Susan og Anders, som til daglig bemander Halmhuset i ungdomsskole på Østre Plads.

Børn og unge er de kommende generationer, der skal håndtere udfordringerne med klima og miljø – derfor er målet med Læring for Fremtiden, at bæredygtighed bliver en naturlig del af læringen, aktiviteterne og undervisningen i folke- og ungdomsskolen. Hør og se hvad der bliver arbejdet med.

Læs mere om Læring for Fremtiden.

Urtete – fra urt til kop

Ved Kristine Cazalis Fenger, www.instagram.com/frufengershave/

Værkstedet er en kombination af foredrag (jeg holder oplæg) og hands-on. Vi skal dufte, smage og
se forskellige urter fra min have, og vi skal snakke og se på opbevarings- og tørremuligheder, så vi
kan gemme de dejlige urter til vinter. I Danmark drikkes omkring 700 millioner kopper te om året
(!) – og hvis du spørger mig, burde en god del af dem komme fra vores haver. Det er både let og
sjovt (for ikke at sige bæredygtigt!) at lave sin egen urtete, når man først ved hvordan.

På værkstedet vil jeg gennemgå forskellige af mine yndlings-teurter fra urt til kop; dvs. vi starter
med planten i haven (hvilke planter er lækre i te? Hvordan dyrker vi dem?) til høst (hvornår og
hvordan?), tørring (hvordan kan vi gøre dét? Her skal vi blandt andet se tørremaskinen i aktion) og
slutteligt blanding og opbevaring af urterne.

Dem, der vil, kan selvfølgelig også smage på masser af forskellig urtete! Tanken er, at vi efter endt
oplæg kan dufte, smage, røre og se de forskellige urter mm. Jeg vil også tage forskellige urtebøger
med, som jeg selv gør brug af i teblande-processen, som inspiration.

Værkstedet ruster dig til at begynde at dyrke, samle og drikke urtete fra din egen have; frisk såvel
som tørret. Uanset om man er velsignet med masser af plads eller blot en altan kan man få glæde af
egne te-urter – også nok til at gemme til vinter, når sæsonen for frisk urtete er slut!

Følg med i Kristines haveliv.

Vilde bier og de dyrkede arealer

Ved Maria Gram, www.vildebier.dk

Med udgangspunkt i de vilde biers betydning for både produktion af fødevarer og biodiversitet, ser vi sammen på biernes levevilkår ved vores dyrkede arealer, i frugthaver og -plantager. – Er dyrkning af jorden og styrkelse af biodiversiteten i modstrid med hinanden? Og hvad med udbytte af frugt, bær og frø? – Vi kommer rundt omkring de forskellige grupper af danske vilde bier, deres levevis og livscyklus, og reflekterer over hvilke tiltag og hvor, der vil gavne dem (og os) mest.

Du får en række konkrete tips til supplering af biernes blomsterføde ved de dyrkede afgrøder. Vi giver også praktiske anvisninger på udformning af velfungerende boliger og anlæg til både humlebier og enlige vilde bier. Hele dagen vil du desuden kunne se modellerne af forskellige bi-boliger ved vores infostand, hvor vi står parat til en snak med alle interesserede.

Vinavl

Ved Lars Holt og Lone Heering

Oplæg om økologisk vinavl. Lone og Lars har selv lavet vin siden 1972, og dyrket vin siden 1999. Så de ved rigtig meget om vinavl i Danmark. Og siden 2011 har de undervist andre i denne ædle kunst.

På dette værksted vil du få viden om vinplanter, sorter, jord, jordforbedring, urter under vinrækkerne, gødskning, sygdomme, beskæring, høst og vin. Praktisk taget alt hvad du har brug for at vide for at komme i gang.

Her er du: Forsiden > Mere Liv i Haven Festival > Værksteder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider