Værksteder

OBS værkstedsoversigten er fra 2022!

Kunne du tænke dig at afholde et værksted på festivalen i 2023, så kontakt mikael@praktiskoekologi.dk

Praktisk Økologi Festival 29. oktober 2023, byder på en række spændende værksteder Her kan du se den samlede værkstedsoversigt. Der kan kan forekomme ændringer, det vil altid den online version som er gældende.

Der er 30 værksteder at vælge i mellem. Du sammensætter selv dit festival-program, ved at vælge de værksteder, du synes er mest spændende. I løbet af festival-dagen er der fem værkstedsmoduler – du kan altså deltage i fem forskellige værksteder.

Bestil din billet her >>

Af jord er du kommet…

Ved Hervé Lognonné, www.havelab.dk

En lille fortælling om jord, denne tynde skorpe som forsyner os med alt det vi behøver. Dens oprindelse og tilstand.

Biodiversitet i haven – hele haven!

Ved Nanna Overby, www.okologienshave.dk

Sammen med Nanna kan du komme omkring biodiversitet i hele haven. I drivhuset, i køkkenhaven i hegn og uudnyttede områder. Nanna deler eksempler på tiltag, der kan indgå i alle haver store som små.

Nanna er til daglig gartner i Økologiens Have i Odder. Som er nordens største økologiske besøgshave, anlagt af Landsforeningen Praktisk Økologi i 1990 til 1994.

Biodynamisk havebrug – regenerativ dyrkning med ekstra virkninger

Ved Klaus Loehr-Petersen, www.biodynamisk.dk

Hvordan virker de biodynamiske metoder og midler på liv og frugtbarhed i jorden? Hvordan bruger man biodynamiske præparater i en have? Giver de større og sundere planter? Skal man følge en såkalender for at dyrke biodynamisk – og virker den egentlig? Hvor meget i biodynamikken er filosofi/tro og hvad er jordnær fakta?

Det er nogle af de spørgsmål, du kan få svar på i dette værksted, hvor vi forholder os konkret til, hvad vi haveejere kan få ud af at bruge de biodynamiske dyrkningsmetoder.

Klaus Loehr-Petersen er kompostnørd, biodynamisk haveejer, projektleder i Foreningen for Biodynamisk Jordbrug.

Bæredygtighed og biodiversitet på kirkegården

Ved Jill Holst Dalsgaard

Hvordan kommer vi bæredygtigt herfra? Hvordan gør man en begravelse eller bisættelse bæredygtig? Hvordan kan man være praktisk økolog på sit gravsted? Hvem bestemmer over kirkens jordbesiddelser, og er der overhovedet gang i den grønne omstilling på landets kirkegårde?

Det og mange andre emner vil jeg gerne fortælle om i mit værksted.

Jill Holst Dalsgaard er oprindeligt uddannet væksthusgartner, men har de sidste 20 år arbejdet på kirkegården.

Cider for begyndere

Ved Mads Syberg, www.bjerregaarden.dk

På Bjerregaarden er Mads cidermager, siden 2019 har han produceret økologisk cider af æblerne fra gårdens 30 år gamle æbleplantage. Mads er den der udtænker Bjerregaardens nye produkter, og han går til sit håndværk med omhu, passion og kreativitet. Udover cider laver Bjerregaarden også mjød og mousserende rabarbervin.

På dette værksted forklarer Mads det grundlæggende om at lave cider. Og der bliver smagsprøver.

Bjerregaarden sælger også cider på festivalen, så det bliver muligt at købe en flaske med hjem.

CO2-binding i haven

Ved Per Gundersen

Per Gundersen er professor i skovøkologi ved Københavns Universitet og har inddraget sin have i udforskningen af kulstofbinding i jorden.

Planterne i haven trækker CO2 ud af atmosfæren og lagrer det i blade, grene og træ. For nogen bliver det til ‘haveaffald’, der skal køres væk. Andre ser muligheder for at få mere humus i jorden og ‘mere liv i haven’ (føde til nedbryderne). Jeg gemmer ‘affaldet’ (og dermed CO2) i haven på forskellige nyttige måder.

Men hvor meget CO2 bliver det egentlig til, og batter det noget for klimaet? Det har jeg nogle tal på. Vi kan slutte værkstedet med at diskutere, hvordan vi kan formidle emnet og få færre til at køre på containerpladsen.

Demokrati og den nødvendige omstilling

Ved Bo Egelund

I vores familie prøver vi at forsyne os selv og opnå uafhængighed – bl.a. af kommercielle interesser. Samtidig vil vi absolut undgå at blive selvtilstrækkelige. Vi tror på værdien af fællesskaber, hvor den enkelte oplever medbestemmelse, men har i tidens løb oplevet centralisering og demokratisk fortynding.

Kan det vendes, så vi igen i højere grad får magten over vores lokalområde?

Er vores politiske system robust og stærkt nok til at træffe de nødvendige beslutninger, der sikrer omstillingen til klimaneutralitet.

Med udgangspunkt i en fortælling fra det virkelige liv – i England – vil jeg gerne lægge op til debat.

Den gode jord

Ved Jens Juhl

Det går efterhånden op for flere mennesker, at den måde jorden dyrkes på har betydning ikke alene for jordens kvalitet, men også for klimaet. Ved at behandle jorden rigtigt kan der tilføres kulstof, som optaget i jorden sparer atmosfæren for store mængder CO2.

Siden anden verdenskrig er humusindholdet faldet katastrofalt, på grund af de dyrkningsmetoder der anvendes både ved landbruget, men også i haver.

I mit værksted vil jeg fortælle om, hvordan humusindholdet i jorden har betydning for klimaet, og hvordan man øger det, og på den måde hjælper på klimaudviklingen, og får væsentligt flere og bedre afgrøder i sin have.

Jens Juhl er sammen med Sølva Falgren forfatter til flere bøger om økologisk havedyrkning.

Den nemme køkkenhave

Ved Signe Schrøder, www.bjerregaarden.dk

Med udgangspunkt i sin bog »DYRK«, fortæller Signe om, hvordan man gør ordene »pyt« og »prøv« til sit motto i køkkenhaven og skyder genvej til både større udbytte og mere haveglæde.

Signe Schrøder er forfatter, vild have-konsulent, cider-producent og formand for Landsforeningen Praktisk Økologi

Det vilde Danmark med afsæt i kommunedysten

Ved Birgit Brink Lorenz

Den store kommunedyst er afsluttet, men arbejdet for den vilde natur skal fortsætte. På sidste års festival inspirerede vi hinanden med at udveksle ideer, overvejelser og kontaktmuligheder til nye aktører.

På workshoppen på denne festival, tager vi en runde for at høre om hvilke tiltag, der har fungeret bedst. Men først og fremmest skal vi inspirere hinanden til at arbejde videre, så vi fortsætter det vilde arbejde langt ud over kommunedysten. Hvilke varige forandringer er implementeret i kommunernes arbejdsgange og udbreder kommunerne disse erfaringer til hinanden? Har vi fået de almindelige haveejere i tale? Hvordan med erhvervslivet og landbruget?

Klima-borgertinget, som folketinget nedsatte, foreslog at alle kommuner skulle oprette et klimaborgerting. Hvordan kan vi skabe tilslutning til dette forslag?

Dyrk dine egne spisesvampe

Ved Bendt Rossander Sørensen, www.fynsoesvampe.dk

På værkstedet kan du se og få forklaret nogle grundlæggende teknikker til dyrkning af spisesvampe derhjemme, f.eks. Østershatte i halm mv.

Der vil i år være fokus på dyrkning på træstammer, hvilke spisesvampe kan med fordel dyrkes,hvilke udfordringer møder ma, hvor lang tid tager det og hvilke træarter er velegnede. Der vil blive vist forskellige metoder for indpodning af mycelium i træstammer.

Bendt Rossander har mere end 30 års erfaring som gartner, og har de seneste fire år dyrket spisesvampe, primært østershatte. Hans sydfynske have er ramme for eksperimenterne, og han deler generøst ud af sin viden på sin hjemmeside og på YouTube.

Dyrkning af grøntsager til salg

Ved Astrid Sandmark, www.selvsaaet.dk

Overvejer du, eller er du begyndt på at dyrke grøntsager med salg for øje? Måske til en vejbod, gårdbutik eller markedssalg?

I dette værksted deler jeg mine erfaringer fra opstart og de første to sæsoner i min lille markedshave Selvsået.

Sammen udveksler vi erfaringer og ideer både i forhold til valg af afgrøder, planlægning og ikke mindst salg af grøntsager.

Jeg er ikke ekspert, men har prøvet mig frem og deler gerne mine dos and don’ts, så du kan undgå nogle af mine fejl. Samtidig håber jeg at høre jeres erfaringer og få nye ideer med hjem.

Flerårige grøntsager

Ved Karoline Nolsø Aaen, www.permakulturhaven.dk

Flerårige grøntsager såsom hosta og flerårig grønkål har permanente rødder og er derfor potentielt både mere sunde og klimavenlige.

Karoline fortæller om udvalgte flerårige grøntsager, deres ernæringsmæssige fordele og dyrkningsresultaterne af det 4-årige projekt om at fremme klimaneutralitet ved udbredelse af flerårige grøntsager.

Projektet er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug

Fra græsplæne til køkkenhave

Ved Jens Juhl

Græsplænen er jo i virkeligheden havens ørken, som mest er til glæde for stankelbenslarverne. Men den kan heldigvis laves om til en frodig køkkenhave.

På dette værksted lærer du, hvordan du anlægger en køkkenhave hvor der tidligere har været græsplæne – eller et andet sted i haven. Via billeder og ord fortæller jeg, hvordan vi har anlagt køkkenhaven på en måde, så der ikke behøver at blive tilført jord udefra. Vi har udelukkende brugt det, vi havde i haven, inklusiv græstørvene.

Jens Juhl er sammen med Sølva Falgren forfatter til flere bøger om økologisk havedyrkning.

Frøsamling

Ved Jesper Bay

Du får her en komprimeret gennemgang af, hvordan man selv kan samle frø fra nyttehavens planter. Teorien bag botanikken og frøsamlingsmetoderne forklares. Bestøvningsforhold, F1-hybrider, indavlsproblemer, dyrkning til frø, renholdelse af sorter, rensning og opbevaring, forenklede metoder til privat brug mv gennemgås.

Grønne fællesskaber – Genveje til at dele dit grønne engagement

Ved Lise Holm-Rasmussen

Hvordan engagerer du dine naboer, der ikke er medlem af Praktisk Økologi, i biodiversitet, økologisk selvforsyning, bæredygtig husholdning og andre grønne temaer? Hvordan får du skabt nogle meningsfulde og skønne, grønne fællesskaber, hvor du bor? Og hvordan får du sat en grøn dagsorden lokalt?

Workshoppen er for dig, der gerne vil have inspiration, viden og redskaber til, hvordan du kan engagere dine naboer i grønne fællesskaber. Og er en blanding af oplæg med hands-on erfaringer samt dialog.

I løbet af workshoppen kommer vi blandt andet omkring spørgsmålene:

 • Hvilke grønne aktiviteter og fællesskaber kan vi sætte i gang?
 • Hvordan får vi andre med på idéen, så vi ikke står alene?
 • Hvordan får vi deltagerne til at møde op?
 • Hvordan sikrer vi, at de grønne fællesskaber skaber grønne forandringer?"

Gæs og ænder til husbehov

Ved Mikkel Berggreen Schmidt, www.instagram.com/hillside_homestead_dk/

Når talen falder på husdyr og selvforsyning er det oftest hønsene, der nævnes i første åndedrag. Der er dog mange andre muligheder for at holde mindre husdyr, som kan bidrage til selvforsyningsdrømmen og passe rigtig godt ind i selv almindelige eller mellemstore haver.

Jeg tager jer igennem en grundig beskrivelse af både gåsen og anden. Vi skal høre lidt om:

 • Racerne
 • Berettigelse i selvforsyningssammenhænge og til praktiske økologer
 • Plads, gård og hus
 • Fodersammensætning
 • Pasning
 • Avl
 • Fordele og ulemper
 • Sådan kommer du i gang

Vi slutter af med spørgsmål og mulighed for en god dialog omkring de to dyrearter.

Gør din have mere praktisk

Ved Aiah Noack, www.naturplanteskolen.dk,

Brug permakultur som designsystem, om de 5 zoner og »dovne-princippet«.

Zoner er et af de centrale redskaber, når man skal lave et permakulturdesign. Zoner handler om at placere tingene på mest hensigtsmessig for at mindske arbejdsbyrde, transport, tidsforbrug og ressourceforbrug, øge chancen for succes og give et højt udbytte.

De ting, vi bruger tit, eller som kræver mest opsyn, bør placeres tættest på, hvor vi opholder os mest eller kommer forbi ofte.

Aiah er hortonom og her en PhD i botanik og plantefysiologi. Derudover er hun blandt andet havedesigner, forfatter, foredragsholder og indehaver af Naturplanteskolen i som ligger i Hedehusene.

Hold høns i haven

Ved Marie Carlsen Ravnmark

Har du overvejet at få et lille hønsehold og dine egne friske æg? Ved du ikke lige, hvordan du skal komme godt i gang? Kom og bliv klogere på alt det praktiske og de fantastiske oplevelser, der er forbundet med at være hønsehyrde.

Det er ikke tidskrævende at have høns, men meget vanedannende. Jeg vil kommer omkring de overordnede emner som hønseracer, hønsehusets indretning, ræve- og rottesikring, foder, pleje, trivsel, sygdomme, skrukning, kyllingeopdræt og aflivning.

How to make herb-infused oils for various uses / Hvordan man laver urteolier

Ved Milena Roux

»Do you want to learn about some useful medicinal herbs and how to make your own natural herbal oils for yourself and your family? When you make your own, you can personalise them to your exact needs. You can make sure they contain no essential oils if you prefer, and you can be sure there are no added chemicals/preservatives.

Making your own is also a great way to save money and you can make them really special to share with friends and family as gifts.

I will show you how to make a herb-infused oil from organic herbs and cold-pressed oils and answer any questions you may have, so you can go home with the skills to make many more of your own design.

We will talk about:
> the properties & applications of different herbs
> the process of making a herb-infused oil & different approaches to it

I am a plant scientist and herbalist based in Nordsjælland and grow my own organic medicinal herbs and make herbal extracts, teas, creams, soaps etc.«

Værkstedet er på engelsk.

Klimahaven i Helsingør: Formidling om planter, klima og biodiversitet

Ved Kurt Bjerregaard Carlsen + Marie Leer Jørgensen, www.facebook.com/Klimahave3000-102621171439485/

Vi fortæller om en åben permakulturhave i Helsingør – etableret og drevet af frivillige. Med en billedserie, planter fra haven og et foredrag viser vi, hvordan vi bruger den til praktisk formidling om dyrkning af planter samt om, hvordan planter skal redde os fra biodiversitets- og klimakrisen. Hør om workshops, fællesspisning, aftenskole, skolehave og samarbejdet med kulturhus og byplankontor.

Kompost for begyndere og øvede

Ved Charlotte Drud

Hvordan kan du forbedre du din jord/din kompost, kvit og frit!

Vi gennemgår alle de gratis organiske ressourcer som findes i haven, i husholdningen eller som du kan holde øje med i dit lokalområde. Vi ser også på, hvordan de enkelte ressourcer bedst og lettest anvendes og hvordan de kan erstatte hinanden.

Alt sammen for at gøre havearbejdet lettere og sjovere samtidig med at du både får sundere jord og sundere afgrøder.

No-dig køkkenhave

Ved Kirstine Olafsson

En beskrivelse af Charles Dowdings No Dig dyrkningsform. Fordele og evt. ulemper ved metoden. Hvordan kommer man i gang? Metoden på forskellige jordtyper. Principper og arbejdsmetoder. Lidt om kompost. Hvordan gør jeg i min egen have.

Om at sanse jord

Ved Hervé Lognonné, www.havelab.dk

Lær at lave 10 lavpraktiske tests, der hjælper dig med at lære din jord bedre at kende

Plant dine egne mikrospirer

Ved Per Jensen

Sammen planter vi blandt andet ærte-, bukkehorn- og linsefrø i brugte mælkekartoner, vi selv dekorerer. Børnene får deres egen mælkekarton med mikrospirer med hjem (1 pr. barn), og kan følge med, når de spirer i vindueskarmen. Spirerne kan spises, når de har vokset sig store.

Polykultur – forskellige afgrøder skal dyrkes sammen.

Ved Steen Nørhede

Steen er økologikonsulent og landmand deler sin deler sin viden og sine visioner om 7 forskellige plantearter som dyrkes sammen. Vi kan forøge jordens kulstofopbygning og forbedre de dyrkningsmæssige egenskaber, når vi dyrker afgrøderne som polykultur på vores marker og i vores haver i stedet for at dyrke dem hver for sig som monokultur.

Biodiversitet over jorden: Når planterne i blandingen blomstrer på forskellige tidspunkter styrker man bierne og de øvrige insekter over jorden.

Biodiversitet under jorden: Plantearternes rødder producerer forskellige sukkerstoffer, som tiltrækker forskellige bakterie- og svampearter og de øvrige mikroorganismer – det såkaldte mikrobiom, der bidrager til kulstofpuljen i jorden.

Selvforsyning – vinterdyrkning og dyrkning i skuldersæsonerne

Ved Yen Egebak, www.instagram.com/apple_acres_dk/

Har du lyst til at blive klogere på, hvordan du selv, med forholdsvis få midler, og frø du måske allerede har i skuffen, kan forlænge vækstsæsonen og dermed adgangen til hjemmedyrkede, giftfri og friske grøntsager?

I vores selvforsyningshave på Abildgården på Sydfyn udnyttes både drivhuse og frilandshaven til dyrkning af friske grøntsager året rundt.

På Abildgården på Sydfyn kombinerer vi traditionel selvforsyningshave med vinterdyrkning og og dyrkning i skuldersæsonerne, så vi på den måde nyder den størst mulige variation af friske grøntsager fra haven hver dag året rundt. Med fokus på forspiring i moduler, hurtig rotation og dyrkning af rette varianter på rette tid, opnår vi en meget høj grad af selvforsyning med friske grøntsager året rundt fra et forholdsvis lille dyrkningsareal og med et minimum af jordbearbejdning.

Vi kommer rundt om emner som hvilke grøntsager, der egner sig til efterårs/vinterdyrkning, overvintring af planter til høst i det tidlige forår, varianter, såtidspunkter, dyrkning på friland vs. overdækket, skadedyr og sygdomme, vanding om vinteren, sammenhængen imellem lys og vækst, fugt og kulde.

Med udgangspunkt i mit oplæg og dine spørgsmål kommer vi på 45 minutter rundt i de mange muligheder der ligger i dyrkning i skuldersæsonerne i Danmark og hvordan jorden også har glæde af ikke at ligge bar hen en stor del af året. Om du har en stor nyttehave, et højbed, drivhus eller en altankasse vil du gå herfra med ny inspiration til, hvordan du kan blive mere selvforsynende med grønt hele året.

For mere inspiration kan du, dag for dag, følge livet og aktiviteterne i den grave-fri have og drivhusene på Yen’s blog om livet på Abildgården på Instagram.

Skovlandbruget Myrrhis

Ved Tycho Holcomb, www.permakulturhaven.dk

Myrrhis Skovlandbrug består af 4 ha. med allédyrkning, markedshave, korn, fodertræer og nøddesavanne.

Skovlandbruget er et nytænkende permakulturjordbrug med metodeudvikling inden for integreret dyrkning af bær, nødde- og frugttræer, grøntsager og dyr tilpasset det danske klima. Dyrkningen er klimavenlig, kulstoflagrende og giver dyrene optimale forhold i landskabet.

Sådan laver du en ny dansk æblesort

Ved Søren Vissing Nielsen

Her kan du høre om erfaringer fra Pometets projekt om at udvikle nye æblesorter i Danmark.

Vi gennemgår alle faserne fra frø til høst for din nye æblesort i Danmark. Det er en tålmodighedskrævende proces, der tager flere år, men det er også et utrolig spændende projekt.

Hvis der er interesse laver vi et Praktisk Økologi temanetværk om det, hvor vi løbende kan følge med i hinandes resultater og udveksle erfaringer.

Tørring af havens afgrøder

Ved Camilla Brok, www.ligusteridealisten.dk

Tørring er en ældgammel metode til at forlænge holdbarheden på frugt, grønt og andre fødevarer. Samtidig kan det få helt nye og gode smage frem i det, der tørres. Lær og bliv inspireret til, hvordan du kan bruge tørring i dit køkken. Du vil høre om forskellige måder at tørre på – lufttørring eller tørring i tørreapparat eller ovn.

Der vil også blive fortalt om tørring af mange forskellige afgrøder – fra de mere almindelige og gængse som æbler og krydderurter til de mere ualmindelige som squash, mirabeller og havtorn. Vi kommer også ind på, hvordan tørring kan bruges til at minimere madspild, og endelig kan du få inspiration til, hvordan du kan bruge de tørrede produkter i madlavningen.

Undervejs bliver der mulighed for at se og prøve forskelligt udstyr – tørreapparat, æbleskræller og udstener, der kan lette arbejdet. Der vil også være mulighed for at dufte til og smage på forskellige tørrede produkter.

Økologisk byggeri og byggematerialer

Ved Tommy Aastrup, www.aastruphåndværk.dk

Tommy arbejder med traditionelt håndværk og bæredygtigt byggeri. Han er tækkemand og tømrer/traditionshåndværker og arbejder primært med CO2 neutrale og lokale byggematerialer.

Hør om naturlige byggematerialer og huse der er diffusionsåbne Naturlige og sunde huse bygger man af træ fra yderst til inderst, uden brug af plastik, de kan ånde og håndtere den fugt mennesker producerer.

Byggeri er en stor klimasynder. Materialer som beton og rockwool er enormt energikrævende at producere, med det rette materialevalg når man skal bygge, kan man sænke co2 aftrykket i byggeriet op mod 75%.

Her er du: Forsiden > Mere Liv i Haven Festival > Værksteder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider