21. september 2016

vores kernefortælling

Udkast – ARBEJDSDOKUMENT – August 2016
Til høring blandt PØ netværk og medlemmer.

Baggrundsinformation

Kære medlem af Landsforeningen Praktisk Økologi. I din forening har vi en proces med at sætte ord på vores kernefortælling, som vi skal bruge i alle sammenhænge, og særligt på vores nye oekologi.dk hjemmeside, som udkommer i starten af næste år.

I bestyrelsen modtager vi alle slags input til dette udkast til kernefortællingen. Om du læser og reagerer på egen hånd – eller diskuterer udkastet med dit netværk: Vi bliver glade for alle tanker. Vi kan naturligvis ikke love, at alle, får deres med i det endelige resultat, men vi kan love, at alle indspark bliver taget seriøst og diskuteret.

Vi vil gerne modtage alle input inden 1. november 2016. Helst på skrift – og input kan sendes til mikael@praktiskoekologi.dk – eller du kan offentliggøre dine tanker og input på vores lukkede Facebook gruppe: Praktisk Økologi i hverdagen.

Her kan du læse uddrag fra PØ leder i blad 5, 2016, hvor formanden fortæller om den foreløbige proces i foreningen om at udvikle vores kernefortælling:

Til junis bestyrelsesmøde i Landsforeningen Praktisk Økologi havde vi foreningens kernefortælling på samtalebordet. Et forslag var udarbejdet på baggrund af en analyse. (du kan se forslag og analyse ved at følge nedenstående link). Vi kan aldrig blive trætte af at tale om vores forenings kerner, frø – det centrale -og nuancerne og ordene i bestyrelsens samtale, lod mig tilbage med tanken om, at det her bliver vi da aldrig enige om. I hvert fald er vi nødt til at lave et midtvejscut, hvor vi er så færdige, som vi kan blive, for her slut 2016, skal vi nedkomme med en helt ny hjemmeside til oekologi.dk – og for at lave den rigtig fin og skarp, er vi nødt til at vide sådan nogenlunde, hvor vi sammen er -og er på vej hen.

Det griber om sig for hvad med vedtægterne, hvad med medlemmerne, hvad med samarbejdspartnerne – og hvis vi siger det, så skal hjemmesider forandres, vedtægter skrives igennem og medlemmer høres. Jeg kan love og garantere for at du har en engageret og ordfyldt bestyrelse og punktet blev aldrig færdigt eller besluttet – det ligger og lumrer og hygger sig i bestyrelsens baghoveder. Næste gang vi ses, skal vi dog komme nærmere, hvad vi i fællesskab kan stå bag af ord, for deadline for oekologi.dk nærmer sig med grønne gode skridt.

Humlen i samtalen var skønne spektre, hvor ordvalg bragte både varme og anstød. Skal en kernefortælling fra Praktisk Økologi være skrevet i formel tone eller skal teksten være legende og have kant. Må praktiske økologer finde på nye ord, som sofafræser eller skal ordene være kendte og veldrevne? Går vi for tæt på det store, det spirituelle, det åndelige, når vi siger at vi står sammen om at skabe liv? Kan vi overhovedet sige at PØ’ere deler kerneværdien »glæde« – vi skal da ikke gå rundt og tvinge hinanden til at være glade – nej, konstruktive ville måske være et bedre og mindre værdiladet ord? Vil vi være mindre værdiladede? Skal en kernefortælling være godkendt af alle 3892 medlemmer eller har vi, som bestyrelse beføjelser til at trykke på knappen og gøre vitterligt at disse ord, disse værdier, knytter os sammen – skal medlemsundersøgelser være grundlaget – eller skal vi som ledelse tage ansvaret på os og sætte sejl?

Der var kant, kamp og kærlighed på spil i dialogen i bestyrelsen. Orden fløj om ørerne på os – godt at rummet var højt mod loft, stort og med udsigt. Taget lettede, mens synspunkter tog form, plads og fandt nye rummeligheder i munden på nye tanker. Nu er vi der, hvor du, dit netværk – kan læse med og ytre dig, om du har tanker og input. Skriv til din bestyrelse, lav en video, send en brevdue og så vil vi forsøge, at skære til, så mange bliver glade. Håber du vil være med – om vi skaber grønne åndehuller – eller bæredygtig livsstil. Ordene er vigtige, men følelsen er lige så god.

Kort kernefortælling: Mere Liv i Landsforeningen Praktisk Økologi

I Landsforeningen Praktisk Økologi udvikler og styrker vi den borgerdrevne økologi. Vi tror på, at vi kan sætte grøn udvikling og bæredygtighed i skub ved hver især og sammen at ændre vores livsstil. Små hverdagshandlinger har stor betydning for samlet at lette trykket på planeten og skabe grønne åndehuller. PØs medlemmer arbejder for mere liv – mere liv i haven, mere liv i maden og mere liv på kloden. Sammen brænder vi for en bæredygtig, grøn livsstil, hvor vi giver lige så meget tilbage, som vi bruger.

Lang kernefortælling:

Vision

Foreningens vision: Mere liv
I Landsforeningen Praktisk Økologi arbejder vi sammen for at få mere liv. Mere liv i køkkenet, haven, frøene, syltekrukkerne, kompostbunken og dyreholdet. Overalt, hvor mennesker lever og ånder er der brug for liv. Liv er skønhed, liv er glæde, liv er grundlaget for fantastisk føde til mennesker og dyr. Jo mere liv, jo mere skønhed, glæde og god mad. Det lyder så simpelt og det kan det også være – dog kræver det udveksling af viden, forståelse for naturens kredsløb og glæden ved en æstetik i haver og køkkener, som er fulde af liv.

Mission

Foreningens mission: Åbn samtalen
Vi skaber mere liv ved at åbne samtaler. Vi åbner havelågen, køkkendøren, biblioteket, fælleshaver – vi åbner samtalen i alle slags sammenhænge. Vi tror på, at samtaler mellem mennesker, overalt hvor vi lever og ånder, er med til at skabe en bevidsthed om mere liv, bæredygtighed og økologi.

Værdier: (kan anvendes med og uden forklaring – skal kunne stå alene)

 • Vidensudveksling og netværk – fordi vi sammen ved nok til at finde løsninger på alverdens grønne udfordringer
 • Glæde – fordi det er dejligt at vide, at dele, at dyrke, at spise. Glæden ved alt liv.
 • Omsorg – fordi vi drager omsorg for vores jord, mad, kryb, kravl, mennesker og fremtid

Hvad vil vi i Landsforeningen Praktisk Økologi?

– Vi vil samle og sprede viden om praktiske redskaber til at leve en økologisk hverdag
– Vi vil skabe netværk og samlingspunkter, både lokalt og nationalt, fysisk og virtuelt
– Vi vil være en tydelig stemme i samfundet for den borgerdrevne, nære og lokale økologi

Sloganideer/Gode vendinger:
Slogan: Vi letter trykket på planeten, skaber mere liv og grønne åndehuller
Slogan: Mere liv i haven/køkkenet/selvforsyningen osv.

Slogan: Vi åbner samtalen om økologi/vi åbner køkkendøren/vi åbner havelågen
Slogan: Landsforeningen Praktisk Økologi skaber mere liv hvor mennesker lever og bor

Om os Landsforeningen Praktisk Økologi

Landsforeningen Praktisk Økologi skaber et rum hvor alle kan dele praktiske redskaber og viden til at leve en bæredygtig og økologisk hverdag. Sammen og hver for sig giver vi hverdagsøkologien en tydelig stemme i samfundet.

Vi er foreningen for den borgerdrevne økologi, økologi uden et statskontrolleret mærke, den lille økologi, et nært økologisk hjemmeeksperimentarium. Vi inspirerer hinanden, spreder viden, deler erfaringer, netværker og udfordrer hinanden fagligt. Fordi vi brænder for økologi, bæredygtighed og mere liv. Alle kan være med.

Medlemmer af Landsforeningen Praktisk Økologi er drevet af omsorg for jorden og en søgen efter mangfoldige praktiske løsninger, som passer ind i hverdagen, hvad enten du er selvforsyner, altankasseavler, sofafræser eller fermenteringsguru. Foreningen samler visioner og hverdagspraktik i en grøn enhed. Sammen opsamler, deler og udvikler vi viden om små hverdagshandlinger, som samlet kan lette trykket på planeten og give os grønne åndehuller.

Vi formidler viden på nettet, via sociale medier og i åbne og levende lokale netværk og ikke mindst ved at åbne samtalen, køkkendøren og havelågen, for vi tror på, at begejstringen over de hjemmedyrkede måltider og jord under neglene fører til en forståelse for vores jord, natur og miljø. Den forståelse er den direkte vej til en bæredygtig husholdning og livsstil – og en bæredygtig verden.

Medlemmer af Landsforeningen Praktisk Økologi samler og spreder viden om:

 • Gift- og GMOfrie metoder i hus, have og natur
 • Al slags hjemmegjort i husholdningen
 • Havedyrkning, selvforsyning og lokal produktion
 • Biodiversitet og frie frø i små parceller, haver, landbrug, på offentlige arealer og natur
 • Drift af små alsidige økologiske brug – både med og uden certificering
 • Håndværk, reparationer og holdbare produkter
 • Etisk forsvarligt dyrehold

Analysen bag kernefortællingen

Analysen bag – efter metode fra kommunikationsbureauet Diskurs: diskurs.co/virksomhedens-kernefortaelling-sadan-gor-du/ – og bestyrelsens samlede erfaringer

1. Dødsannoncen – hvad vil verden savne, hvis PØ ikke er her længere?

2. Nøgleord
3. vision og mission
4. historie og milepæle
5. hvad siger andre om foreningen
6. strategiske pejlemærker

1. Dødsannoncen

Bud A:
Nu er PØ død. Verden mangler viden om have, vildt liv, om dyrkning, naturens cyklus, kriblekrable, selvforsyning, småbrug
Brugerne vil mangle havenyt.

10.000 der vil mangle deres havenyhedsbrev. Guide og holden i hånden. Nybegyndere.

Som at miste en god gammel ven. Miste muligheden for at finde soulmates på tværs af landet. Historierne i bladet minder en om at man ikke er alene. Man får inspiration.

Muligheden for havevenner og netværk. Både som virtuelt, som blad og i virkeligheden. Skabe en folkelig samtale om økologi og en et folkeligt grundlag for økologi. Brug for mange der snakker om det på rigitg mange måde – en demokratisk fundering af en tanke og en ide. Stærkt at vi ikke er bundet af en certificering. Et godt spændingsfelt mellem de certificerede og de ikke-certificerede afdeling. En fælles forståelse af at det er en proces at blive 100% økologisk. Meget vid udstrakt praktis. Man er ikke et dårligt menneske fordi – plads til fejltagelser og et åben rum med plads til alle. Meget folkeligt. En definitionsret hvert enkelt individ har. Man bliver udfordret og udforsker og flytter sig.

Bud B:
Praktisk økologi er blevet nedlagt. Det er trist. Trist for haveejerne, altankassermenneskerne, hobbylandmanden, børnefamilierne, ja os alle sammen. PØ e den forening der samlede den folkelige samtale og viden om økologi i hverdagen. Praktisk økologi.

Med PØs død forsvandt de mange havenetværk landet over. Fra små landsbyer til storbyen – alle steder fik PØ skabt mere liv og flere havenetværk bl.a. med arrangementer som Mere liv i haven og Åben havelågen.

En guldgrubbe af viden er gået tabt. Et tab som vil ramme både os og vores børnebørn. For hvem skal nu sætte samtalen om økologisk dyrkning i gang? Hvem skal samle al viden op fra havenyt.dk – det site som bliver besøgt mere end 5 millioner gange om året. Så stor er danskernes videnslyst nemlig. Og 10.000 dansker vil miste deres ugentlige nyhedsbrev, hvor de kan læse alt om havedyrkning, naturens cyklus, jorddække og sædskifte, vilde haver, kriblekrable, selvforsyning og meget mere.

I sin tid fik PØ udrettet mange vigtige ting. Udgivet et fabelagtigt blad, skabt et utroligt vidensarkiv i form af havenyt.dk, opfordret danskerne til at dele ud af overskuddet via deljorden.dk, givet haveejere på tværs af landet mulighed for at danne fællesskaber via havelyst.dk og skabt en traditionsrig festival i samarbejde med de øvrige grønne foreninger i form af Det fælles bedste. PØ evnede at samarbejde med alle, og tale med alle.

Praktisk økologi efterlader en arv – en stor og vigtig arv fuld af viden og sammenhold. Arven er også konkretiseret i ved bladet praktisk Økologi. Bladet der er blevet udgivet de sidste XX år og hvor man har næsten en encyklopædi af velskrevne artikler om alt hvad der rører sig inden for praktisk økologisk dyrkning.

Med ydmyghed, rummelighed og en ubændig trang til at blive klogere, har PØ påvirket adskillige danskere, så de i dag helt naturligt tænker i økologiske baner, når de dyrker deres køkkenhaver, blomsterbede og græsplæner. Hos PØ var det aldrig fanatisk, altid rummeligt og der var altid plads til læring, fejltagelser og diskussioner over hækken. PØ var det smukkeste eksempel på en forening der rummer store som små, ildsjæle og sofalæsere, visioner og hverdagspraktik. PØ var borgerdrevent økologi, når det er bedst.

Æret være PØs minde.

Stikord til dødsannonce for PØ
Bevidstliggørelse – har en værdi at vi tager folk i hånden og guider og vejleder.

Svært at det er så komplekst. Der er ingen lette svar. Det kan være handlingslammende.

Både utroligt kompleks, men også utroligt enkelt. En del af kernefortællingen. Man kan ikke gøre noget forkert.

Borgerdrevne økologi, ucertificeret økologi, folkelig strømning, Genvinde indflydelse over egen livsførsel. Hverdagshandling giver en sum som samfundet indretter sig på.

Sættes i sammenhænge med samtale og dialog. Bevidstliggørelse. Økologi, udveksling af viden. Upraktisk økologi glæden ved at give slip, filosofere, at være.

2. nøgleord
Fællesskab – svært ord fordi der også er stor individualisme i det. Høj grad af at være sig selv. Skabe sit eget rum. Inspiration. Formidling. Fællesskab på tværs. Omtanke – omsorg.

Viden – videndeling, netværk, rummelighed og ingen fanatisme. Vidensopsamling, ydmyghed, kompleksitet.

Jordbunden, pragmatisk
Økologi – fordi gift ikke hører hjemme hverken i maven eller i haven (Bæredygtighed)
Engagement – vi engagerer os i verden og vi er en stemme i miljødebatten
Rummelighed – fordi vi alle er forskellige og vi har plads til alle, forskellighed er en styrke
Udvikling – fordi vi hele tiden bevæger os, lærer, deles og udvikles (kompleksitet)
Fællesskab – fordi forandring skabes i fællesskab (svært ord – individualismen er stærk)
Borgerdrevet – fordi vi tror på at borgerne er hurtigere end politikerne
Noget om proces – fordi vi er på en rejse, en udvikling

3. vision og mission
Vision: Mere liv
Vi arbejder for mere liv
Mere liv i jorden, i afgrøderne, i samtalen.

Almene, jordbundne
Bæredygtighed – pas på jorden – hyggeligt – praktisk
Ildsjæle – økologi – haver – glæde – fællesskab
Viden

Mission: Åbner er godt fordi det kan ske alle steder, over hækken, havelågen, døren, køkkenet – signalerer at formidlingen foregår overalt, praktisk og lokalt

4. traditioner og historie/milepæle
Traditioner: årligt årsmøde m generalforsamling foråret. Mere liv i havefestival sidste lørdag i oktober, 2 gange Det Fælles Bedste. I en fase hvor vi stadig opbygger nye traditioner. En ny tradition kunne være at lokale netværk er med til at lave grønne lokale grundlovsarrangementer
Historie: forskellige ildsjæle har sat præg gennem 27 år. Bærer præg af at være drevet af ildsjæle. Først nu at det er et større fællesskab.

Vision: Mere liv
Mission: Åben havelåge
Tage sagen i egen hånd
Milepæle: Økologiens have, havenyt. Dk, åben havelåge, netværk – se mere her: www.oekologi.dk/om_os/historie/

5. hvad synes andre om os
– synes vi er dejlige at samarbejde med, der sker så meget, så mange ildsjæle. Vi er svære at holde styr på, mindre struktur.

– PØ er dominerende, at det er Pøs økonomisystem og tilmeldingsmodul, PØ er de store. At vi har meget til fælles om det praktiske
– Det bedste for småbrug er at få et PØblad og et medlemskab.

– tager den borderdrevne økologi. PØ kan sige nogle ting – samarbejde med ØLF – de tager den professionelle økonomi. Kan bruge det strategisk at vi er to forskellige foreninger.

6. Strategiske arbejdsområder:

 • Forureneren skal betale.
 • Giftfri jord/giftfri liv
 • Gift- og GMOfrie metoder i hus, have og natur
 • Al slags hjemmegjort i husholdningen
 • Havedyrkning, selvforsyning og lokal produktion
 • Biodiversitet og frie frø i små parceller, haver, landbrug, på offentlige arealer og natur
 • Drift af små alsidige økologiske brug – både med og uden certificering
 • Håndværk, reparationer og holdbare produkter
 • Etisk forsvarligt dyrehold

Her er du: Forsiden > Nyheder

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider