Citat

Generalforsamlingen afholdes online den 20. marts 2021

TILMELD DIG HER

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Landsforeningen Praktisk Økologi

Afholdes online lørdag den 20. marts 2021 fra klokken 10.00 til ca. 12.00

Normalt afholdes generalforsamlingen i forbindelse med foreningens årsmøde. I år er det ikke muligt på grund af forsamlingsrestriktioner.

OBS generalforsamlingen er kun for medlemmer af Landsforeningen Praktisk Økologi. Her tilmelder du dig generalforsamlingen.

Torsdag den 18. marts modtager alle tilmeldte mail med bilag og link til generalforsamling.

Dagsordenen til generalforsamling

  1. Godkendelse af dagsorden.
  2. Valg af dirigent og referent.
  3. Bestyrelsens beretning og godkendelse.
  4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
  5. Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent.
  6. Valg til bestyrelsen og valg af 2 suppleanter (det meddeles i indkaldelsen, hvem der er på valg).
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Indkomne forslag.
  9. Eventuelt.

Dokumenter til generalforsamling 2021

Vi holder generalforsamling i marts hvert år i forbindelse med foreningens årsmøde. Vi indkalder til generalforsamling med mindst 5 ugers varsel i medlemsbladet og i vores nyhedsbrev.

Har du forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de indsendes senest 3 uger før generalforsamlingen finder sted til: info@praktiskoekologi.dk.

Vedrørede ekstraordinær generalforsamling – se regler i foreningens vedtægter.

Årsmøde

Vil du læse mere om Årsmødet i 2020 som i år bliver afholdt på Makvärket?

Læs her

Her er du: Forsiden > Om os > Generalforsamling

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider