Citat

Næste generalforsamling afholdes i 21. marts 2020 på Makvärket nær Holbæk

Generalforsamling

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen den 21. marts 2020 på Makvärket er AFLYST!

Vi afventer og afholder foreningens generalforsamling når det igen er forsvarligt jf. myndighedernes anbefalinger.

Generalforsamlingen vil blive indkaldt med mindst 5 ugers varsel jf. vedtægterne i Landsforeningen Praktisk Økologi.

Fra lørdag den 21. marts kan du læse formandens beretning på foreningen her på hjemmesiden, årsrapporten ligger allerede klar.

Helt formelt fortsætter den nuværende bestyrelse i samme konstellation, indtil det er muligt at afholde foreningens ordinære generalforsamling.

Dagsordenen til generalforsamling

  1. Godkendelse af dagsorden.
  2. Valg af dirigent og referent.
  3. Formandens beretning og godkendelse.
  4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
  5. Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent.
  6. Valg til bestyrelsen og valg af 2 suppleanter (det meddeles i indkaldelsen, hvem der er på valg).
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Indkomne forslag.
  9. Eventuelt.

Dokumenter til generalforsamling 2020

Vi holder generalforsamling i marts hvert år i forbindelse med foreningens årsmøde. Vi indkalder til generalforsamling med mindst 5 ugers varsel i medlemsbladet og i vores nyhedsbrev.

Har du forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de indsendes senest 3 uger før generalforsamlingen finder sted til: info@praktiskoekologi.dk.

Vedrørede ekstraordinær generalforsamling – se regler i foreningens vedtægter.

Se hele programmet for årsmødet her

Årsmøde

Vil du læse mere om Årsmødet i 2020 på Makvärket?

Læs her

Her er du: Forsiden > Om os > Generalforsamling

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider