Citat

Næste generalforsamling afholdes i 30. marts 2019

Generalforsamling

Vi holder generalforsamling i marts hvert år i forbindelse med foreningens årsmøde. Vi indkalder til generalforsamling med mindst 5 ugers varsel i medlemsbladet og i vores nyhedsbrev. Har du forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de indsendes senest 3 uger før generalforsamlingen finder sted til info@praktiskoekologi.dk.

Vedrørede ekstraordinær generalforsamling – se regler i foreningens vedtægter.

Generalforsamling 2019

Næste generalforsamling afholdes 30. marts klokken 13.30 på Himmelbjerggården ved Ry. I forbindelse med foreningens årsmøde.

Dagsordenen til generalforsamling

  1. Godkendelse af dagsorden.
  2. Valg af dirigent og referent.
  3. Formandens beretning og godkendelse.
  4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
  5. Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent.
  6. Valg til bestyrelsen og valg af 2 suppleanter (det meddeles i indkaldelsen, hvem der er på valg).
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Indkomne forslag.
  9. Eventuelt.

Dokumenter til generalforsamling 2019

Se programmet for årsmødet her

Årsmøde

Se programmet for årsmødet

Her

Generalforsamling

Eventuelle indkommende forslag til generalforsamlingen.

Dem gemmer vi her

Her er du: Forsiden > Om os > Generalforsamling

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider