Citat

Generalforsamlingen afholdes den 25. marts 2023 på Herslev Bryghus ved Roskilde.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Landsforeningen Praktisk Økologi

Afholdes på Herslev Bryghus ved Roskilde lørdag den 25. marts 2023, kl. 14.00– ca. 16.00

Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af foreningens årsmøde.

Det er gratis at deltage i generalforsamlingen. Ved deltagelse i årsmødets aktiviteter er der egenbetaling med rabat til medlemmer – se mere om årsmødet her.

OBS: generalforsamlingen er kun for medlemmer af Landsforeningen Praktisk Økologi.

Ønsker du at deltage online skal du tilmelde dig her:

Dagsorden til ordinær generalforsamling

  1. Godkendelse af dagsorden.
  2. Valg af dirigent og referent.
  3. Bestyrelsens beretning og godkendelse.
  4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
  5. Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent.
  6. Valg til bestyrelsen og valg af 2 suppleanter (det meddeles i indkaldelsen, hvem der er på valg).
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Indkomne forslag.
  9. Eventuelt.

Indkomne forslag, bilag og andre dokumenter vil fremgå af denne side
Vi har ikke modtaget nogle forslag til generalforsamlingen.

Bilag til generalforsamlingen

Resultat 2022, Budget 2023 og balance.

Årsrapport 2022.

Vi holder generalforsamling i marts hvert år i forbindelse med foreningens årsmøde. Vi indkalder til generalforsamling med mindst 5 ugers varsel i medlemsbladet og i vores nyhedsbrev.

Har du forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de indsendes senest 3 uger før generalforsamlingen finder sted til: info@praktiskoekologi.dk.

Vedrørede ekstraordinær generalforsamling – se regler i foreningens vedtægter.

Stil op til bestyrelsen for Landsforeningen Praktisk Økologi

Som bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Praktisk Økologi er du med til at forme visionerne for foreningens grønne arbejde.

Vi ønsker en mangfoldig og repræsentativ bestyrelse og opfordrer alle til at stille op uanset baggrund, køn og alder. Bestyrelsen holder ca. 5 fysiske møder om året, og deltager på årsmøde og festival.

Derudover afholdes få virtuelle møder efter behov. Bestyrelsesmøderne afholdes rundt om i landet. Bestyrelsen afholder også et årligt weekendseminar sammen med foreningens ansatte.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, transport og forplejning betales af foreningen. Vi prioriterer, at der er tid til fælles oplevelser og finder altid nye spændende steder at holde møderne.

For mere information kan du kontakte næstformand Søren Vissing Nielsen på telefon 29902388 eller sorenvissing@praktiskoekologi.dk.

Vi beder kandidater sende en kort præsentation (maks. 600 ord) og billede til mikael@praktiskoekologi.dk.

Kandidater bliver løbende lagt på foreningens hjemmeside forud for generalforsamlingen.

Den nuværende bestyrelse for Landsforeningen Praktisk Økologi

Signe Schrøder, formand, træder ud af bestyrelsen
Søren Vissing, næstformand, ikke på valg
Mette Telling, kasserer, på valg – genopstiller ikke
Birte Brorson, ikke på valg
Mikkel Berggreen Schmidt, på valg – genopstiller ikke
Lene Fuglsang, på valg – genopstiller
Flemming Johansen, ikke på valg
Sascha Leth Rasmussen, suppleant, på valg – genopstiller ikke
Mette Rasmussen, suppleant, på valg – genopstiller ikke

Her er du: Forsiden > Om os > Generalforsamling

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider