Vil du være med til at skabe et stærkt fællesskab om foreningen og sætte aktiviteter og projekter i søen, som realiserer vores formål og den sag, vi sammen brænder for?

Mød kandidaterne som stiller op til PØs bestyrelse

Bestyrelsesarbejde i PØ

Bidrag til bæredygtig udvikling

Landsforeningen Praktisk Økologi søger skarpe og dygtige medlemmer til foreningens bestyrelse. Ønsker du at være med til at forme fremtiden for vores forening? Så stil op til bestyrelsen på
næste generalforsamling.

Bestyrelsens rolle er at være foreningens overordnede ledelse. Vi skal sætte retningen og sikre, at foreningen drives og udvikler sig i overensstemmelse med Praktisk Økologis formål og vedtægter.

Som bestyrelsesmedlem er du ikke direkte involveret i den daglige drift af foreningen, men du vil være engageret i forskellige udviklingsopgaver. De specifikke opgaver, du vil varetage, afhænger naturligvis af dine kompetencer og interesser, men du skal forvente, at der vil være arbejde imellem møderne.

Det kan for eksempel være, at du får en rolle i forretningsudvalget, at du fungerer som kontaktperson i forbindelse med vores eksterne samarbejder, eller at du er aktiv i et eller flere udvalg.

Det vi leder efter:

Du behøver ikke være ekspert i haven for at være en værdifuld del af Praktisk Økologis bestyrelse. Det vigtigste er, at du deler vores passion og ønsker at bidrage til vores fælles sag.

Den siddende bestyrelse drømmer om at blive suppleret med personer, der har erfaring inden for økonomi, organisation og HR, branding og kommunikation, samt nogle gode »afsluttere« med hang til struktur, der er gode til at bevare overblikket over de mange bolde og processer, vi har gang i.

Hvad indeholder rollen som bestyrelsesmedlem?

 • Strategisk ledelse: Det kommende år skal vi arbejde med hvordan vi implementerer vores 2033 strategi. Du vil være med til at formulerer de delmål der skal bane vejen for den langsigtede strategi.
 • Samarbejde og netværk: Bestyrelses medlemmer er repræsenteret i forskellige samarbejder og netværk med andre organisationer. Pt. er vi aktive i en alliance mod lempelse af GMO reglerne, ‘Hvem ejer jorden’ kollisionen der arbejder for gennemsigtighed i jordejerskab og vi samarbejde med de andre foreninger i ‘De grønne venner’. Der kan løbende komme flere samarbejder til og her er man som bestyrelsesmedlem både med til at repræsenterer PØ og bidrage til vigtige dagsordner.
 • Projektledelse og handling: Vi søger bestyrelsesmedlemmer, der kan være med til at omsætte idéer til handling og være med til at sikre at vi når i mål med de projekter vi sætter i gang. De kan både være de større eksternt finansierede projekter, men også de processer vi arbejder med internt i bestyrelsen.
 • Økonomisk styring: En sund økonomi er afgørende, og vi har brug for kompetencer inden for økonomistyring og fundraising. Har du erfaring med eller interesse i at læse et regnskab og lægge budgetter kan du få en meget central rolle.
 • Foreningsdrift og organisering: Vi er en lille stor forening med få ansatte, mange frivillige og rigtig mange forskellige aktiviteter. Derfor er det vigtigt at vi har en god organisering, tydelige arbejdsgange og klar rollefordeling. Det arbejder vi løbende med i bestyrelsen.
 • Bæredygtighed og praktisk økologi: Vores forening er dedikeret til at styrke den grønne omstilling og fremme den borgerdrevne økologi. Derfor har bestyrelsen også brug for viden om bæredygtighed så vi træffer de beslutninger der bedst gavner både foreningen og planeten.
 • Politisk interessevaretagelse: Praktisk Økologi er høringsberettet på en række områder. Vi indsender derfor høringssvar hvis regeringen vil ændre på lovgivning der berører vores medlemmer. Samtidig ønsker vi at være mere proaktive med at sætte dagsorden og tale den »praktisk økologiske« sag.

Det er selvfølgelig ikke alt dette, du kommer til at skulle arbejde med, og vi udfører meget af arbejdet i fællesskab, så du kommer ikke til at stå alene med en opgave.

Bliv en del af bestyrelsen

Vil du vide mere om rollen som bestyrelsesmedlem, så kontakt forkvinde Astrid på tlf. 26 23 02 82 for en snak om, hvad rollen indebærer, og hvilke opgaver vi har foran os i bestyrelsen. Skriv til Astrid på forkvinde@praktiskoekologi.dk.

Du kan evt. også læse foreningens vedtægter og kernefortælling.

Ønsker du at stille op?

For at give medlemmerne de bedste forudsætninger for at vælge, hvem de mener vil repræsentere foreningen bedst, ønsker vi at alle kandidater indsender en skriftlig opstilling.

Vil du være kandidat til bestyrelsen så udfyld skemaet her og fortæl hvad du særligt vil bidrage med. Send et vellignende billede til mikael@praktiskoekologi.dk.

Hvad siger du ja til?

 • 5 årlige bestyrelsesmøde, der afholdes lørdage 10–16. Vi bestræber os på at møderne holdes interessante steder, så vi også får lidt praktisk økologisk inspiration med hjem.
 • Et strategi- og udviklingsseminar, en weekend om året
 • 2–3 onlinebestyrelsesmøder, afholdes efter behov
 • Deltagelse i arbejdsgrupper og udvalg mellem bestyrelsesmøderne
Meld dig til bestyrelsen

Meld dig til bestyrelsen

Vil du være med til at skabe et stærkt fællesskab om foreningen mog sætte aktiviteter og projekter i søen, som realiserer vores formål og den sag, vi sammen brænder for?

Mød kandidaterne til PØs bestyrelse

Landsforeningen Praktisk Økologi søger…

Landsforeningen Praktisk Økologi søger…

Dygtige og skarpe medlemmer til foreningens bestyrelse.

Mød foreningens ansatte.

Mød foreningens ansatte.

Blandt andet deltager vores direktør på årets generalforsamlingen.

Her er du: Forsiden > Om os > Generalforsamling > Bestyrelsesarbejde i PØ

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider