Som bestyrelsesmedlem i Praktisk Økologi er du med til at forme visionerne for foreningens grønne arbejde. Vi opfordrer alle til at stille op uanset køn, alder eller baggrund.

Mød kandidaterne til bestyrelsen

Til generalforsamlingen den 20. marts 2021 skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, som alle sidder for to år. Der skal vælges 2–3 suppleanter som alle sidder for et år.

Ønsker du at stille op til foreningens bestyrelse ved årets generalforsamling, så kontakt Mikael Elke Lund.

Kandidater til bestyrelsen:

Mikkel Berggreen Schmidt

Jeg er en gæv mand på 27 somre fra det sydvestjyske. Jeg er bosat på Bakkegården nær den lille vestjyske by Næsbjerg i Varde kommune. Ved siden af jobbet som friskolepædagog er jeg i gang med at genopbygge Bakkegården som det lille landsted, det var engang. Gården har 5 hektar jord, hvoraf der både er dyrkningsjord, mose, eng og et mindre stykke skov.

Jeg har siden barndommen været vildt optaget af alt i forbindelse med selvforsyning og havebrug. Jeg er altid i gang på alle fronter. Om det er med køkkenhaven, drivhusene, prydhaven, på græsmarkerne, i engen, frugthaven eller med gårdens dyr som tæller: høns, ænder, gæs, honningbier og skotsk højlandskvæg. Mit mål er både at arbejde hen mod størst mulig grad af selvforsyning, at arbejde for en mere mangfoldig natur og at skabe en æstetisk smuk prydhave. Jeg har været medlem af foreningen i godt og vel 10 år, og jeg synes, det er på tide at stille lidt arbejdskraft til rådighed.

Foto: Mikkel Berggreen Schmidt

Mette Telling

Jeg stiller op til bestyrelsesarbejde. Jeg bor mellem Vejle og Billund i en lille landsby, Ny Nørup. Jeg er 64 år og har været med i Praktisk Økologi næsten fra starten. Gennem årene jeg har haft forskellige haver, men har siden min første have i 1982 dyrket efter økologiske principper.

Jeg er efterlønner og arbejder lidt som handicaphjælper, tidligere uddannet pædagog og tidligere revisionsassistent og aktiv haveambassadør i lokalområdet. Jeg har tidligere erfaringer som hjælp ved landbrug og eget dyrehold.

Min mand og jeg har siden 2008 haft et ældre parcelhus med en lille have, hvor vi konsekvent dyrker det hele økologisk. Her er nogle få høns og et par bistader. Mere er der ikke plads til.

Vi er nu ved at have tilendebragt renovering af huset og en omlægning af have og især køkkenhave så den er mere ældrevenlig. Vi har planer om at blive boende de næste 10 år. Jeg spinder uld, væver og strikker.

Foto: Billede mangler

Henny Jørgensen

I denne tid hvor omsorgen for naturen har så stor bevågenhed, bidrager Foreningen Praktisk Økologi med vigtig inspiration til både græsrødder og beslutningstagere. Jeg vil gerne medvirke til, at dette meget flotte arbejde kan fortsætte og udvikles.

I årets første tidsskrift nr. 1, 2021 efterlyser bestyrelsen et medlem, der har lyst til at være kasserer i bestyrelsen. Det er specielt denne post, jeg er kandidat til. Min baggrund er, at jeg er farmaceut og har mange års erfaring med organisering og ledelse, herunder ansvar for økonomi. Jeg har rutine i at se på tal – også i helikopterperspektiv.

Jeg har været med til at anlægge en skovhave i Hasle Bakker, Aarhus til glæde for områdets beboere. Jeg er medlem af Fællesgartneriet Brabrand, hvor ca. 100 medlemmer dyrker, hvad man har lyst til efter økologiske principper og til stor gensidig inspiration. Jeg brygger cider af egne og gode naboers æbler. Og ellers nyder jeg den frie natur, hvor jeg samler spiselige planter og frø og eksperimenterer med at gøre min have mere vild. Jeg interesserer mig for samfund og litteratur og deltager i diverse studieforløb.

Foto: Henny Jørgensen

Lene Fuglsang

Genopstiller til Praktisk Økologis bestyrelse. Jeg sidder med i bestyrelsen, fordi jeg gerne vil arbejde for vores helt unikke grønne fællesskab i PØ. Desuden er jeg optaget af et mere effektivt og professionelt bestyrelsesarbejde samt foreningens visuelle branding.

Foto: Lene Fuglsang

Vibeke Møgelvang de Neergaard

Jeg stiller op til bestyrelsen for at arbejde for en styrkelse af de lokale netværk, for at være med til at skaffe flere medlemmer til foreningen og for at gøre foreningens stemme gældende i de relevante samarbejder omkring en bæredygtig fremtid.

Jeg bor på Svinø midt i mellem Vordingborg og Næstved. Her driver jeg sammen med min mand et minilandbrug, hvor vi er nogenlunde selvforsynende med basisgrøntsager (kål, kartofler, løg+ diverse især græskar som er en af mine mange passioner) samt æg, kyllinger, lammekød og gæs. (Gæssene er især pga julen og i stedet for en græsslåmaskine).

Jeg har ca. 35 års erfaring med køkkenhave, en baggrund fra en fjern fortid som botaniker, restauratør, embedskvinde, er uddannet byplanlægger, og nu – er jeg deltidspensionist med eget firma som arbejder med udvikling af borgerdrevne initiativer.

Jeg ser frem til at kunne lægge kræfter i udvikling af foreningen og til at kunne styrke det lokale fællesskab.

Foto: Vibeke Møgelvang de Neergaard

Suppleanter til bestyrelsen:

Mette Rasmussen

Villahaveejerens vilde havedrømme
Mit navn er Mette Rasmussen. Jeg har været medlem af Praktisk Økologi i et par år og opstiller nu som suppleant til bestyrelsen. Jeg bor i en gammel murmestervilla med en lille bitte have i Rødovre sammen med min mand Per og mine 2 drenge Gustav på 11 og Karl-Emil på 8 år. Professionelt arbejder jeg som HR-partner i Københavns Kommune, hvor jeg leder projekter, rådgiver ledere, udarbejder diverse kommunikationsmaterialer, faciliterer medarbejderprocesser og afvikler større arrangementer.

Privat er jeg haveentusiast og holder meget af natur og udeliv. Det har været en stor oplevelse at blive haveejer og erfare glæden ved jord under neglene samt at følge med i årstidernes skiften og havens liv på nærmeste hold. For mig er min have lig med livskvalitet og en uudtømmelig kilde til nye ideer og småprojekter.

Grøn omstilling ligger mit hjerte nært. Udover de grønne valg min familie og jeg træffer i hverdagen, ønsker jeg at lægge mine kræfter i en større sag, der rækker udover mig selv og mine nærmeste. Og her kommer Praktisk Økologi ind. Jeg er af den overbevisning, at den grønne omstilling er strengt nødvendig. Men hvis den skal lykkes, skal den også føles godt og skabe entusiasme og lyst til handling. Netop denne kobling synes jeg, Praktisk Økologi mestrer. Det er en fornøjelse at læse medlemsbladet, hvor medlemmer inviterer indenfor havelågen og deler ud af deres store viden om økologisk dyrkning, mere vild natur i haven, dyrehold og meget mere. Dette fællesskab vil jeg gerne være en større del.

Hvad kan jeg bidrage med i Praktisk Økologis bestyrelse?

Jeg vil kunne bidrage med villahaveejerens og børnefamiliens perspektiv i bestyrelsens arbejde. Jeg kan lide at arbejde sammen med andre og går entusiastisk til værks ift. at idégenere og se nye muligheder. Jeg er nysgerrig af natur og stiller mange afklarende spørgsmål – spørgsmål, der ofte sikrer, at vi som gruppe får sat ord på, hvilken vej vi går, og hvorfor vi prioriterer, som vi gør.

Som erfaren projektleder vil jeg kunne sætte ting i gang, være opsøgende, holde tråd i projekter og sikre fremdrift. Samtidig har jeg en forkærlighed for god modtagerorienteret kommunikation og bidrager gerne.

Foto: Mette Rasmussen

Sascha Leth Rasmussen

Biodiversitet og haveglæde på stenbroen?

Jeg hedder Sascha og bor i en andelslejlighed i svømmehalskvarteret på Frederiksberg med min søde mand Terkel og vores to teenagedrenge Nikolaj og Kasper. I min hverdag arbejder jeg på 16. år som projekterende arkitekt med særlig interesse for bæredygtigt byggeri, men har i mange år i mit private liv arbejdet hen imod en mere bæredygtig og økologisk hverdag i vores hjem og fritid. Jeg elsker udelivet og at gå og rode i jorden i vores typiske brokvartersgård, hvor vi gennem mange eksperimenter har arbejdet os frem imod mere og mere biodiversitet, spiselige planter og et frodigere blomsterliv. Det er udfordrende med den megen skygge og vindturbulens, men en stor glæde, at kunne servere hjemmedyrkede tomater fra drivhuset, hyldeblomstsaft og ribs fra haven herinde midt i byen. En bonus ved syslerne i gården er, at se gårdens børn opleve og lære af naturen på nært hold, selvom de bor på »stenbroen«. Vi oplever pindsvin, rovfugle og efterhånden også en skøn artsrigdom af fugle og insekter.

I Praktisk Økologis bestyrelse vil jeg især kunne bidrage med en masse konkrete idéer, min professionelle erfaring som projektleder og mit kendskab til byggeri og fondssøgning. Jeg vil arbejde for, at vi også i byen får endnu mere biodiversitet, bæredygtighed og haveglæde. Jeg tænker, at Praktisk Økologi kunne blive et aktiv i forhold til, at få sat biodiversitet i det byggede miljø på dagsordenen – sådan helt konkret og praktisk. Og så vil jeg personligt glæde mig til at lære endnu mere af PØs medlemmer og til at være mere udadvendt aktiv i vores arbejde for en bedre og mere bæredygtig verden.

Foto: Sascha Leth Rasmussen

Praktisk Økologis bestyrelse 2020/2021 er:

Signe Schrøder, Formand
Søren Vissing Nielsen, Næstformand
Ole Dall, Kasserer (på valg, genopstiller ikke)
Birte Brorson
Inger Lise Kampp (på valg, genopstiller ikke)
Rikke Drensholt
Lene Fulgsang (på valg, genopstiller)

Åse Lassen Schmidt, suppleant (på valg, stiller op til bestyrelsen)
Vibeke Neergaard, suppleant (på valg, stiller op til bestyrelsen)

Her er du: Forsiden > Om os > Generalforsamling > Mød kandidaterne til bestyrelsen

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider