Litteraturliste til artiklen »Vildtvoksende orkidéer«

Denne litteraturliste er et supplement til artiklen »Vildtvoksende orkidéer« af Jimmy Lassen udgivet i Praktisk Økologi 3, 2008.

Bøger og hæfter

Dronning Ingrids Orkideer (Rhodos 1985)

Faurholdt, N & J. Gregersen, Orkidéerne på Møns Klint (Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1991)

Johnsen, B., Skandinaviens Orkideer (Rhodos 1994)

Løjtnant, B., Danmarks orchideer (Natur og Museum, 19. årgang nr. 3–4, Århus 1979)

Nilsson, S. & B. Mossberg/B. Løjtnant, Nordens orkideer (Gyldendal 1977)

Tidsskrifter og foldere

Ehlers, B. K. & J. M. Olsen, Efterårets hvepse bliver fulde i eget bryg (Naturens Verden 2006, nr. 7/8 p. 44–46)

Faurholdt, N & J. Lassen, Bestem orkidéerne på Møns Klint (Dansk Fossil Forsyning 2008)

Faurholdt, N. & J. Holst, Vore Skovlilje-arter – forekomst, økologi og fremtid (URT 1996:4 p. 107–121)

Faurholdt, N., Fund af Baltisk Gøgeurt i Danmark (URT 1998:1 p. 15–16)

Hansen, I., Bestøvningsbiologi hos Plettet Gøgeurt (URT 1996:3 p. 74–77)

Knudsen, K. Thy-Gøgeurt (Naturnyt 1996. 25: 56–58)

Leth, P. & H. G. Christiansen, Overvågning af Salep-Gøgeurt i Vestsjælland (URT 2007:2 p. 72–78)

Løjtnant, B., Giftig nektar »fulde hvepse og orkideer« (Kaskelot, nr. 15, 1974)

Pedersen, H. Æ. & N. Faurholdt, Baltisk Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. baltica) – første sikre fund i Danmark (Flora og Fauna 1997, 103: 59–105)

Pedersen, H. Æ., Floristisk meddelelser fra Dansk Herbarium, I…Priklæbet Gøgeurt (URT 1999:2 p. 64–70)

Pedersen, H. Æ., Floristisk meddelelser fra Dansk Herbarium, II…Hollandsk Hullæbe og Tætblomstret Hullæbe (URT 1999:4 p. 133–140)

Pedersen, H. Æ., Floristisk meddelelser fra Dansk Herbarium, III…Blodplettet Gøgeurt (URT 2001:4 p. 122–129)

Pedersen, H. Æ., Floristisk meddelelser fra Dansk Herbarium, V…Rød Hullæbe, Hollandsk Hullæbe og Pukkellæbe (URT 2004:1 p. 19–25)

Pedersen, H. Æ., Floristisk meddelelser fra Dansk Herbarium, VI. Noter om Klit-Gøgeurt, Traunsteiners Gøgeurt, Mos-Gøgeurt og Thy-Gøgeurt (URT 2004:2 p. 53–60)

Pedersen, H. Æ., Floristisk meddelelser fra Dansk Herbarium, VII…Bakke-Gøgeurt (URT 2008:1 p. 30–38)

Pedersen, H. Æ., N. Faurholdt & S. G. Christiansen, Nikkende Hullæbe – økologi og fremtidsudsigter i Danmark (URT 2001:1 p. 18–27)

Thomsen, L. & H. Ankersen, Fruesko (Cypripedium calceolus) er I reproduktionsbiologisk krise ved Buderrupholm – men hvorfor? (URT 1996:2 p. 35–39)

Vestergaard Petersen, B. & J. Høyer-Nielsen, Ophrys apifera Huds. -nu i Danmark (URT 2005:1 p. 16–19)

Wind. P., Mygblomst (Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard) – status og bevaring I Danmark (Flora og Fauna 2002, 108: 33–48)

Netsteder

Danmarks Orkidéer:
www.dk-orkideer.dk

Dansk Botanisk Forening:
www.botaniskforening.dk

DMU:
www.dmu.dk/Dyr_planter/Planter/Orkideoversigt

Europas Orkideer:
home19.inet.tele.dk/lars_skipper/index.htm

Skov- og Naturstyrelsen:
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Planter/Orkideer

Her er du: Forsiden > Tidsskriftet

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider