Praktisk Økologi 3/2014

Bliv medlem her, og modtag Praktisk Økologi 6 gange årligt.

Økofællesskaber

Af Veronica Bay
Side 2

Det pibler frem med økologiske initiativer for tiden. Overalt hvor man vender sig hen, bobler og syder det med idéer, samarbejder og initiativer.

Potager – den smukke nyttehave

Af Birgit Helbo
Side 4

Tidens havetrend går i nye retninger. Der dyrkes i dag spiselige afgrøder, hvor man ikke tidligere har haft haver: i byer og på tage, og hvor der før var unyttige græsplæner. Et andet fremtrædende træk ved moderne haver er, at de forener nytte og skønhed.

En spisehave for børn

Af Anders Bech
Side 10

Anlæg en spisehave som dine børn og børnebørn vil huske dig for. For altid.

Gamle danske radise- og majroesorter

Af Lars Henrik Jacobsen
Side 12

Mange gamle danske sorter bliver ikke længere dyrket og er derfor ikke tilgængelige for forbrugerne. Heldigvis bliver frøene af de gamle sorter gemt hos genbanken NordGen i Alnarp ved Malmø.

Undgå kålbrok i majroerne

Af Lars Henrik Jacobsen
Side 15

Ved dyrkning af kålplanter som majroer er det afgørende med et godt sædskifte – det hører vi gang på gang – og det gælder også efterafgrøderne. Men også valg af sorter kan have stor betydning.

Kompost – næringsværdi og anvendelse

Af Mia Stochholm
Side 16

Hver gang vi fjerner noget fra vores jord i form af grønsager, skal vi give noget tilbage, så der ikke tæres af jordens næringsstofpulje. Det gøres bedst i form af kompost. Men næringsindholdet varierer meget i de forskellige typer.

Dyrene på Hegnstrup

Af Dorte Ernst
Side 24

Hvis ikke naturen med dens mangfoldighed har gode forhold, der understøtter den, har landbruget ikke varetaget sine opgaver ordentligt.

Dyrehold – drømme og den bureaukratiske virkelighed

Af Bo Egelund
Side 28

Mon ikke dyr er en levende drøm eller måske en allerede etableret dagligdag hos mange læsere af Praktisk Økologi? Herhjemme har vi i hvert fald både kæledyr og nyttedyr, og vi har stor glæde af hund, høns, kat, får, frilandsgrise og bier.

Bistader på biernes præmisser

Af Helmut Schlodder
Side 32

Moderne bistader består af let kunststof. Magasinkasserne er ofte lave og brede, så staderne ikke bliver for høje. Desuden bruger et stigende antal biavlere plastiktavler. Alt det er tiltag for at lette biavlerens arbejde, men der glemmes miljøhensyn og dyrevelfærd.

Bliv haveambassadør for Praktisk Økologi

Af Sandra Villumsen
Side 35

Praktisk Økologi vil gerne støtte alle de gode initiativer og idéer, der bobler lokalt. Vi ved, at der er oceaner af praktisk viden ude i landets mange kroge, så i løbet af de næste to år vil vi uddanne 75 fantastiske haveambassadører, som på forhånd har et godt kendskab til økologisk havebrug.

Velkommen til de nye i bestyrelsen

Side 36

Randi Lauridsen, Marie Hertz, Malene Mann Sørensen, Jakob Gade og Jeanne Holch Biehl præsenterer sig selv.

Foreningsnyt

Side 37

Tak til de afgående i bestyrelse; Tak til Norman Larsen; Formandens beretning; Kontingentstigning; PØ er kommet på de sociale medier; Tværnationale temanetværk; Mød foreningen og medlemmer; Tilmeld dit værksted til Mere Liv i Haven Festival 2014; Økologiske haveforklæder; Åben Havelåge.

Medlemsannoncer

Side 38

Efterlysning!

Af Ane Rørdam
Side 40
Læs mere på Plantearven.dk

Smukke, stemningsfulde, overraskende, ærlige eller bare gode billeder af ærter og bønner søges til en kommende bog om Frøsamlernes ærte-bønneprojekt.


Som nyt medlem kan du købe de forudgående årgange til en speciel lav pris – se mere under Bestilling af medlemsskab og Bestilling af årgange.

Her er du: Forsiden > Tidsskriftet > 2014 > Praktisk Økologi 3/2014

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider