Friluftsrådet har støttet Skoleskove, så Landsforeningen Praktisk Økologi kan hjælpe danske børn, med at få naturen helt tæt på i hverdagen.

Skoleskove

Lad skolebørnene plante skov og blive klogere på naturen

Der skal plantes skov og gives plads til meget mere natur i løbet af de næste år.

Samtidig oplever flere og flere børn en mangel på tilknytning til – og forståelse for naturen.

Landsforeningen Praktisk Økologi har derfor søgt og fået fondsmidler fra Friluftsrådet til at skabe og plante 10 små skoleskove efter Miyawaki-metoden i løbet af 2023 for at styrke børnenes forståelse af biodiversitet og økologi i praksis.

Tænk at kunne rykke undervisningen ud i skyggen af en miniskov, når klasseværelset er for varmt, eller at kunne være lidt for sig selv på skovstien eller samles en flok i skovrummet?

Med en miniskov på skolen, kan eleverne drage ud og undersøge træer og buske, tage jordprøver, måle tilvækst og lede efter bænkebidere, regnorme, bier og sommerfugle.

Lad os øge børnenes naturforståelse

Med projekt Skoleskov kan sådan en skov blive til virkelighed. Projektet skal øge børnenes naturforståelse og gøre dem fortrolige med skoven som biotop og med det liv og de processer der knytter sig hertil.

Projekt Skoleskov gør det nemt at rykke naturfagene ud i naturen, fordi naturen rykkes tættere på skolen. Ved at plante tæt og med stor variation i arter, er det muligt at etablere en naturskov med høj biodiversitet på helt ned til 50 kvm.

Miyawaki-metoden

Skovene skal plantes med afsæt i Miyawaki-metoden, der imiterer naturens udgave af en klimaksskov, som er den type skov, man normalt først opnår efter 100–200 års naturlig udvikling fra bar jord til moden skov.

Med Miyawaki-metoden kan en ung skov på bare 10–20 år få det samme samarbejde planter, dyr, svampe og mikroorganismer imellem som findes i en gammel skov.

Ved at tilføre en masse organisk materiale og kompostte til plantestedet, får træerne optimale betingelser for at danne et dybt rodnet.

Der plantes 25–30 forskellige hjemmehørende arter af træer og buske på arealet, så tæt, at de lukker af for lyset og gør skoven lugningsfri i løbet af 2–3 år.

Efter plantning af træerne dækkes jorden med et tykt lag halm, som hindrer ukrudt i at tage magten, holder på fugten, holder jorden lun om vinteren og holder mikrolivet aktivt i de øverste jordlag.

Det fremmer roddannelsen og giver træerne et vækstmæssigt forspring i forhold til andre skove. Samtidig tiltrækker den flere forskellige insekter, dyr og fugle end traditionelle skove, og den binder meget CO2, dels fordi de plantes tæt og har så gode vækstbetingelser, dels fordi den danner humus og dermed binder CO2.

Skovene kan desuden reducere støj, friske luften, give skygge til en brændende varm skolegård/idrætsplads, køle nærmiljøet og blive en kilde til megen leg og læring.

Er du interesseret i en skoleskov – nu eller senere – så send en mail. info@praktiskoekologi.dk.

Her er du: Forsiden > Projekter > Skoleskove

Søg:

StÝt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider