Praktisk Økologi 6/2008

Bliv medlem her, og modtag Praktisk Økologi 6 gange årligt.

Vandviden

Af Veronica Bay
Side 2

Belastningen af kloaknettet og store oversvømmelser skyldes ikke kun ekstremregn, men at en stor del af jorden er dækket af et ligklæde af asfalt, sten og beton, så vandet ikke kan absorberes af jorden.

Fugtighedselskende stauder

Af Winnie Poulsen
Side 4

Ved at arbejde med og ikke mod naturen kan man skabe smukke bede – selv på vandlidende jord.

Tag hånd om dit vand

Af Bolette Crossland
Side 8

Det er både sjovere og væsentlig mere miljøbevidst at samle regnvand og genbruge det i hus og have, i stedet for bare at lede det ud i kloakken.

Kredsløbskultur

Af Veronica Bay
Side 12

Ved at lave et lukket kredsløb med fiskeopdræt og plantedyrkning, slår man mange fluer med et smæk. Grønsagsaffald fodrer fisk, der gøder planter, der renser vandet og omsættes til kompost, der gøder grønsager. Og så er det lille kredsløb et mønster på den store cyklus.

Danske padder – i naturen og i haven

Af Henrik Bringsøe
Side 16

Paddernes store afhængighed af både vand og land gør padder følsomme over for forringelser af deres naturlige miljø, da de rammes hårdt, hvis enten vand- eller landhabitaten forringes. Padder ses derfor som gode indikatorarter for naturens tilstand.

Alternerende vanding

Af Christian R. Jensen, Mathias N. Andersen, Fulai Liu, Finn Plauborg og Sven-Erik Jacobsen
Side 21

Ny forskning viser, at man kan spare på vandet uden at forringe høstudbyttet. Ved på skift at vande på hver side af planterækkerne, kan man aktivere planternes kemiske signalsystem, så de nedsætter behovet for vand.

Vand og vanding

Af Karna Maj
Side 24

Uden vand trives afgrøderne ikke, men da vand er en dyr og i tørkeperioder en knap ressource, bør vi udnytte vandet bedst muligt i haven.

Vandlege

Af Bodil Søgaard
Side 30

Vand er et helt enestående stof. Med simple forsøg kan man let illustrere nogle af vandets forunderlige og særegne egenskaber.

Havets frugter – hele sæsonen

Af Katrine Klinken
Side 32

Der er en rigdom af arter i de danske have. Tænker man i fiskesæsoner, har man inspiration til dejlig og hurtig hverdagsmad og samtidig også et godt alternativ til truede fiskearter som torsk eller gamle travere som laks.

Hjortetunge – en lysende bregne

Af Jens Thejsen
Side 36

Der skulle have stået Maarbjerg

Side 37

Vand i haven

Af Veronica Bay
Side 37

Kort omtale af »Politikens bog om vand i haven« af Lars Juncker.

Adopter et vandhul

Af Veronica Bay
Side 37
Besøg Vandtjek.dk…

Omtale af Vandtjek.dk.

Medlemsannoncer

Side 38

Vinterinspiration på nettet


Som nyt medlem kan du købe de forudgående årgange til en speciel lav pris – se mere under Bestilling af medlemsskab og Bestilling af årgange.

Her er du: Forsiden > Tidsskriftet > 2008 > Praktisk Økologi 6/2008

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider