Praktisk Økologi 6/2007: Temanummer om jord

Bliv medlem her, og modtag Praktisk Økologi 6 gange årligt.

Stik fingeren i jorden

Af Veronica Bay
Side 2
Læs artikel…

Det danske havefolk og deres forvaltning af havejorden spiller en større rolle for miljøet end nogensinde, for mens alle taler om klimaforandring­erne, har EU – med Danmarks samtykke – besluttet sig for at nedlægge braklægningsstøtten.

Det er jorden, der bestemmer

Af Karna Maj
Side 4

Karna Maj fortæller om sine erfaringer med at dyrke grønsager på et stykke med rigtig fed lerjord.

Mærk jorden

Af Jens Holmegaard
Side 6

Havejordens kvalitet er en af de mest afgørende faktorer for den, som dyrker økologisk. Derfor er det en stadig opgave at vurdere muldlagets egenskaber og ud fra det tilrettelægge en dyrkning, som hele tiden vedligeholder og opbygger en bedre dyrkningsjord.

Roddybder

Af Kristian Thorup-Kristensen
Side 12

Planlæg dyrkningen efter planternes roddybde og få en bedre kvælstofudnyttelse og dermed en bedre høst.

Bedre høst med lav pH

Af Margareta Magnusson
Side 16

Det har længe været god latin at kalke godt i køkkenhaven for at hæve jordens pH-værdi. Forskning har dog vist, at denne anbefaling bør laves om, når det gælder økologisk dyrkning.

Mykorrhiza og rhizobia

Af Jørn Nygaard Sørensen og John Larsen
Side 22

Mykorrhiza og rhizobia er betegnelser for symbioser, der eksisterer mellem nogle af jordens mikroorganismer og planter. Udbredelsen af mykorrhizasvampe og rhizobiabakterier afhænger af, hvordan vi behandler jorden. Ved at fremme udbredelsen kan vi spare på gødning, og planterne bliver mere robuste og modstandsdygtige over for sygdomme.

Mytemad

Af Søren Gericke og Veronica Bay
Side 26

Man inviterer et par håndfulde venner, graver et hul i jorden, forer det med sten og tænder et bål. Så lægger man en passende mængde gris i hullet, dækker det til og venter…

Den, der ler sidst

Af Hans Jakob Jakobsen
Side 30

Ubrændt ler er et af de allermest bæredygtige byggematerialer, der findes. Det har været brugt i århundreder, og mange af husene står endnu.

Humus skaber balance

Af Bodil Søgaard
Side 34

Indholdet af humus i jorden er blevet voldsomt reduceret gennem de seneste årtier, og det er skidt, for humus har ikke alene indflydelse på plantetrivsel, men også på CO2-balancen og dermed på klimaforandringerne.

Varmebehandling af hvidløg

Af Søren Holt
Side 36

Oplever man, at hvidløg får fortykkede blade eller blade, der vokser i spiral, kan det være tegn på, at planten er angrebet af nematoder. Og havde man tænkt sig at bruge løgene som sætteløg, har man et problem.

Kristtorn med bær

Af Karna Maj
Side 36

Jordbundsanalyser

Af Veronica Bay
Side 37

Vinter i haven

Af Jens Thejsen
Side 37

Omtale af Val Bournes bog Vinter i haven.

Medlemsannoncer

Side 38

Sæt jordskokker

Af Hanne Søgård
Side 40


Som nyt medlem kan du købe de forudgående årgange til en speciel lav pris – se mere under Bestilling af medlemsskab og Bestilling af årgange.

Her er du: Forsiden > Tidsskriftet > 2007 > Praktisk Økologi 6/2007: Temanummer om jord

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider