Praktisk Økologi 6/2006

Praktisk Økologi 6, 2006

Bliv medlem her, og modtag Praktisk Økologi 6 gange årligt.

Træer af betydning

Af Jens Thejsen og Veronica Bay
Side 2
Læs artikel…

Vi er alle flasket op med træer. De står lige uden for vinduet. I haven. Ved vejen. De er på de første figurative tegninger, som vi tegner. Vi har klatret i dem, indtil vi glemte tid og sted. Men træer betyder noget forskelligt, alt efter hvem vi er, og hvordan vi omgåes dem.

Rette træ på rette sted

Af Thomas B. Randrup
Side 4

Træer er et vigtigt element i byens grønne struktur. Og i villahaverne har de værdi langt ud over egen hæk. Desværre oplever vi i stigende omfang, at træer fældes af nye som gamle haveejere, af naboer, af boligselskaber og ejerforeninger.

Træer vokser ikke alene

Af Jens Thejsen
Side 8

Når træer mistrives i parker og haver, er det ofte, fordi de er placeret i miljøer, som ikke ligner dem de kommer fra. Træer stammer fra skoven, og de kommer fra mange forskellige skovtyper.

Plantning af træer

Af Jens Thejsen
Side 12

Der plantes mange træer i danske haver, men mange mistrives. En af årsagerne kan være, at man har plantet forkert. Artiklen beskriver de forskellige sider af plantning af nye træer – om valg af træer, om jordbundsforhold, plantehul og plantedybde og om opbinding, vanding og udkrudt.

Hvad er en god plantekvalitet?

Af Lillie Andersen
Side 15

Når man skal købe træer eller buske til plantning, bør man være opmærksom på plantekvaliteten. Det er desværre ikke helt så enkelt at se på planterne, om de har en god kvalitet, men her er nogle rettesnore.

Sjældne svampe på farlige træer

Af Iben M. Thomsen
Side 16

Har man svamp på sit gamle træ i haven, er det måske til fare for omgivelserne. Men man skal huske at tjekke, om svampen er sjælden, før man fælder. Måske er den på rødlisten over truede arter.

Ubehandlede træfacader i Danmark – kan man det?

Af Veronica Bay
Side 20

I Danmark mangler vi byggetraditioner indenfor ubehandlede træfacader, og vi kan ikke umiddelbart overføre erfaringer fra andre lande. Mange er skeptiske overfor ubehandlede træfacader, men man skal ikke lade sig skræmme, når blot materialevalg og håndværk er i orden.

Træmand

Af Veronica Bay
Side 24

Allan Bo Jensens liv handler om træ. Han er træklatrer, træplejer og træskulptør.

Bøger om træ og træer

Side 28

Omtale af 10 interessante bøger om træ og træer, bl.a. De danske skove, Træernes bog: Internationalt Træ-atlas, Træer i Nordeuropa, Træer i Byen – Træpleje og økologi, Modern Arboriculture – Touch Trees, The Face og Failure, Danmarks træer og buske og Træhåndbogen.

Som en smag af forårsskov

Af Puk Mortensen og Veronica Bay
Side 30

Birkesaft er et århundreder gammelt produkt, der inden for de sidste par år er blevet genopdaget af medier og madverdenen i Danmark.

Voksen nok til at røge

Af Camilla Plum
Side 32

Hjemmerøget fisk og kød smager overvældende godt varmt og lunt. Det er her man får en oplevelse, der ikke er til at købe sig til. Artiklen beskriver, hvordan man varmrøger, og indeholder en opskrift på krydderrubbegnubblanding til gris, and eller lam.

Miljøministeriets brændeovnspolitik fjerner ikke røgproblemerne

Af Solveig Czeskleba-Dupont
Side 35

Med de 800.000 brændeovne og -fyr der er i brug i Danmark, er røgproblemer fra ovnene nu så påtrængende, at selv myndighederne har fået øjnene op for det. Desværre er deres bud på en løsning af problemerne langt fra nok.

Truede arter

Side 36

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har opdateret rødlistestatus for 1.886 arter af svampe, insekter og edderkopper. Næsten hver fjerde af de undersøgte arter er vurderet som truet i større eller mindre grad eller som helt forsvundet fra den danske nartur.

Bitre squash er giftige

Side 36

Bitre squash indeholder det giftige bitterstof cucurbitacin. Den største risiko for at få giftige græskar er, hvis man høster egne frø fra planter, som man ikke har beskyttet mod bestøvning fra ukendte kilder.

Hvor skal juletræet købes?

Side 36

Julen nærmer sig, og det er igen i år muligt at købe økologiske juletræer flere steder i landet. Se den opdaterede liste over forhandlere på Miljø & Sundhed.

Visne blade er det rene guld

Side 37

I en økologisk have bortskaffer man selvfølgelig ikke de visne blade, men lægger dem et andet sted hen, hvor de kan formulde og gøre gavn.

Ny dansk flora

Side 37

Endelig er der udkommet en ny dansk flora for naturinteresserede. Her gives en kort anmeldelse af bogen Dansk Flora.


Som nyt medlem kan du købe de forudgående årgange til en speciel lav pris – se mere under Bestilling af medlemsskab og Bestilling af årgange.

Her er du: Forsiden > Tidsskriftet > 2006 > Praktisk Økologi 6/2006

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider