Små nyheder

Bliv medlem her, og modtag Praktisk Økologi 6 gange årligt.

Den 23. juli er der mulighed for at se og smage historiske kornsorter. På Mørdrupgård vokser 300 forskellige gamle kornsorter, som alle fortæller en historie om den danske mad­ og landbokultur.

Adopter et vandhul

Omtale af Vandtjek.dk.

Hvis man vil være med til at gøre byerne grønne, kan man starte med at udregne biofaktoren det sted, man bor. Biofaktoren er et mål for omfanget af et områdes grønne elementer set i forhold til dets størrelse.

Danmark rundt

10 års jubilæum i Den Økologiske Have. – Lokale økologiske fødevarer på Lolland. – Find foredraget på Foredragsportalen. – Åbent Hus på Pometet.

Der skulle have stået Maarbjerg

Dild til fryseren

Af Karna Maj
Praktisk Økologi 4/2008, side 26

Frisk dild fra haven er en af sommerhalvåret store delikatesser, når der drejer sig om krydderurter. Tørret dild giver ikke så megen smag. Derimod kan man fryse dild med et godt resultat.

Donorer søges til grønsagssmagning

Det københavnske firma Frugtformidlingen søger donorer til grønsagssmagning.

Langt de fleste vælger at dyrke løg fra stikløg, da det er nemt og bekvemt. Ulempen er, at stikløg er forholdsvis dyre, at udvalget er begrænset, og at de af og til skuffer i­ kvaliteten. Men hvorfor ikke dyrke sine egne stikløg? Den kan man læse mere om vi vores nye Håndbog på Havelyst.dk.

Efterlysning af gamle sorter

På blomstergården i Viborg efterlyser man gamle kvæde-, morbær- og mispelsorter fra hele landet. Man er nemlig i gang med et plantegenetisk projekt, hvor man ved hjælpe af tip fra private haveejere lokaliserer gamle træer.

Ekstrasøde sukkermajs til økofolket

Hidtil har man kigget forgæves i frøkatalogerne efter økologiske sorter af de ekstrasøde sukkermajs, som mange af os ser frem til at sætte tænderne i sidst på sommeren. Det laves der nu om på, idet Bingenheimer Saatgut blandt årets frønyheder præsenterer ­verdens første frøfaste ekstrasøde sukkermajs.

Er man vild med lavendler, er der nu mulighed for at opleve et helt hav af dem på en ny skuemark ved Hjallerup. LaVendelbo har anlagt en skuemark med 28 forskellige lavendelsorter.

Faglig sommertur til Sävsjö og Enköping

Jens Thejsen holder endnu en af sine faglige inspirationsture, og han inviterer Praktisk Økologis medlemmer med.

Find FSC-mærkede produkter

På ­danmark.fsc-products.org er det nu muligt at finde frem til FSC-produkterne, inden man tager på indkøb.

Frøsamlernes 25 års jubelæum

Frøsamlerne holder 25 års jubilæum, og Landsforeningen Praktisk Økologi ønsker et stort tillykke.

Gamle kornsorter

Omtale af markvandring og informationsmøde på Mørdrupgård d. 23. juli 2009.

GMO ad omveje?

De senere år bliver stadig flere grønsagsfrø fremavlet ved forædlingsteknikker, som ligger meget tæt på egentlig GMO. Især mange sorter af kål, men også julesalat, er i dag såkaldte CMS-hybrider, der produceres vha. af cellefusionsteknikker.

Hedeslag på Amager?

Af Michael Sterll
Praktisk Økologi 1/2012, side 28

I Grønland smelter indlandsisen, havisen forsvinder i Arktis, og herhjemme på Amager kan vi høste modne 2. generationsfigner.

Holgers kæmpeært

Hvad må man samle?

Af Veronica Bay
Praktisk Økologi 2/2011, side 35
Læs mere…

Ifølge Jyske Lov fra 1241 må man samle det, der kan være i en hat. Den regel gælder mere eller mindre stadig væk. Nu om dage må man samle frugt, bær og svampe til eget forbrug svarende til det, der kan være i en plastikpose.

Håndbog i sneglebekæmpelse

Omtale af bogen Håndbog i sneglebekæmpelse.

Kort nyt

Seernes Have, Oprør fra Maven, Medlemsrabat på entreen og Den store Græskardyst

Lav et arrangement på Naturens Dag

Har man idéer til en tur eller et arrangement for børn og deres familier, kan man udbyde det på Naturens Dag, søndag d. 12. september.

Omtale af Danmarks Naturfredningsforening og Strøgårdsvang Høslætlaugs lefestival, som finder sted torsdag ­d. 24.–26. juni i Toggerup Enghave i Gribskov.

Lefestival i Gribskov

En skarp og korrekt indstillet le kan gøre arbejdet til en lige så fornøjelig dans på engen, som en dårlig le kan gøre det til en sur march på stedet. En omtale af lefestivalen den 2. til 6. juli 2008 i Gribskov – et tilbud om at genopdage landbrugsredskabernes dronning.

Lær at rense kranier

Er man så heldig at finde et dødt dyr på sin vej, kan man benytte lejligheden til at tage hovedet med hjem og rense kraniet.

Mad under ­bagatelgrænsen

Af Veronica Bay
Praktisk Økologi 2/2011, side 35
Læs mere…

Der har i de senere år været eksempler på mærkelige sager, hvor fødevarekontrollen blev inddraget i kirkekaffe og servering af boller til møder. Derfor har man nu lavet en pjece om »privatsfære og fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen«.

Ny folder: Dyr er ikke bare profit

Center for Biodiversitet har med støtte fra 30 foreninger udgivet folderen » Dyr er ikke bare profit«.

Ny leder i Den Økologiske Have

Nye græsrodsbevægelser og madforsyning

Opdateret guide til naturlejrplader

Omtale af »Overnatning i det fri«, der indeholder oversigter over overnatningssteder under åben himmel i hele landet.

Står man med et æble, som man ikke kender sortsnavnet på, eller er man bare interesseret i gamle, danske æblesorter, så er Pometets æblenøgle på nettet et godt sted at starte.

Præsentation af gode, gamle sorter

I begyndelsen af det nye år bragte vi en artikel om et forsøg med bl.a. gamle kålroesorter. Skulle man have fået lyst til at smage på nogle af de sorter af kålroer og rodfrugter, som er testet i forsøget, eller har man spørgsmål til dyrkning og sortsegenskaber, er der mulighed for at få stillet sin nysgerrighed ved to arrangementer i efteråret.

Råd og dåd til kogræsserforeninger

Græsningslaug og kogræsserforeninger skyder frem rundt om i landet i disse år. Stadig flere mennesker har lyst til det sociale samvær omkring lokal naturpleje af enge, overdrev, heder, moser og kær, der ellers ville gro til og forsvinde.

Omtale af AVAAZ.org’s store underskriftsindsamling mod GMO.

Smag gamle, danske løg og porrer

Af Gitte Kjeldsen Bjørn
Praktisk Økologi 4/2012, side 28

Det historiske køkken fra Dansk Landbrugs­museum og AgroTech deltager i år på det økologiske høstmarked den 2. september hos Aarstiderne på Barritskov. Her vil gammeldags løg og porrer dyrket på Barritskov blive præsenteret, og der vil være mulighed for smagsprøver og for at se ca. 15 forskellige løg og 30 slags porrer.

Små ting

Af Karna Maj og Veronica Bay
Praktisk Økologi 2/2008, side 36

Om høst af porrer til fryseren, om at passe på de selvsåede når man luger, om at så radiser mellem tidlige gulerødder og om at Farmers Markets søger økologiske småavlere.

Tak til Elin

Af Karna Maj
Praktisk Økologi 2/2010, side 36

Åbent hus: Majroer, radiser og rødkål

Af Lars Henrik Jacobsen
Praktisk Økologi 4/2012, side 28

Institut for Fødevarer afholder åbent hus i projektet Kål og Rodfrugter den 4. september 2012 kl. 13. På dagen vil der være mulighed for at se den store variation i udseende og smag af de forskellige sorter af rødkål, radise og majroer.

Økofoder gav rotter større sundhed

En række forskere ved Danmarks Jordbrugsforskning har undersøgt kostens betydning for helbredet hos rotter under standardiserede forsøgsbetingelser, og de har fundet at rotterne på visse områder får en sundhedsmæssig fordel ved økologisk kost.


Som nyt medlem kan du købe de forudgående årgange til en speciel lav pris – se mere under Bestilling af medlemsskab og Bestilling af årgange.

Her er du: Forsiden > Tidsskriftet > Små nyheder

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider