Forskning og ny viden

Bliv medlem her, og modtag Praktisk Økologi 6 gange årligt.

Bedre høst med lav pH

Af Margareta Magnusson
Praktisk Økologi 6/2007, side 16

Det har længe været god latin at kalke godt i køkkenhaven for at hæve jordens pH-værdi. Forskning har dog vist, at denne anbefaling bør laves om, når det gælder økologisk dyrkning.

Bioindikatorplanter

Af Hervé Lognonné
Praktisk Økologi 3/2020, side 18

At dyrke jord betyder at skabe ubalance. Denne ubalance vækker ukrudtsplanter til live. Ved at lave præcise registreringer af havens ukrudt har Hervé Lognonné fået værdifuld viden om jordens nuværende og fremtidige frugtbarhed. Værktøjet fandt han hos den franske botaniker Gerard Ducerfs viden om bioindikatorplanter.

Den giftige natskyggefamilie

Af Per Mølgaard
Praktisk Økologi 2/2020, side 24

Mange velkendte grønsager stammer fra den giftige natskyggefamilie, men hvor giftige er de? Og hvordan undgår man at indtage giftstofferne? Det største problem er solanin, der findes i grønne kartofler – her beskrives den reelle giftighed.

Det danske æblestamtræ

Af Bjarne Larsen, Marian Ørgaard, Torben Toldam-Andersen og Carsten Pedersen
Praktisk Økologi 4/2017, side 22

Med nye DNA-teknikker har et studie på Københavns Universitet undersøgt de danske æblesorters genetik. Det har afdækket helt ny og spændende viden om deres slægtskabsforhold, oprindelse og identitet.

Efterafgrøder og grøngødning giver masser af liv i jorden

Af Jørgen Aagaard Axelsen
Praktisk Økologi 6/2003, side 18

Jørgen Aagaard Axelsen, Danmarks Miljøundersøgelser, har i en undersøgelsesrække fundet overraskende mange springhaler og mider efter brug af efterafgrøder i økologisk jordbrug. Der er en række figurer over sammenhæng mellem antal mider og springhaler, efterafgrødearter og tidspunkt på året.

En opdagelsesrejse i gamle sorter

Af Mia Stochholm
Praktisk Økologi 2/2019, side 12

Med bevaring og vidensdeling som drivkraft har Svend Erik Nielsen som privatperson brugt seks år på at finde informationer og nedskrive alt materiale om gamle sorter af køkkenurter fra før 1950. Det blev til et 10.000 sider langt dokument. I et interview fortæller han om projektet og motivationen bag det enorme arbejde.

Er flerårige grønsager kommet for at blive?

Af Karoline Nolsø Aaen og Tycho Holcomb
Praktisk Økologi 6/2023, side 20

Det er sundt og godt at spise grønt. Men både det konventionelle og økologiske landbrug bruger hvert år energi på at pløje, så, udplante, radrense og høste grønsager. For at mindske miljø- og klimabelastningen har tre gårde udforsket dyrkningspotentialet i grønsager, der lever i flere år. Resultaterne byder på nye smage, nye høstperioder og høj næringsværdi.

Er sekundære stoffer sekundære?

Af Ane Bodil Søgaard, Lic. scient.
Praktisk Økologi 4/2002, side 8

Der findes et utal af sekundære stoffer, som slet ikke er sekundære. Alt efter deres funktion kalder man dem farve-, duft- og smagsstoffer, allelopatiske stoffer, antioxidanter, forsvarsstoffer, feromoner, kræfthæmmere osv. Alene tomat indeholder 250 forskellige stoffer, som giver den smag.

Erfaringer med dyrkning af gamle ærte- og bønnesorter til proteintilskud

Af Lis Andresen
Praktisk Økologi 2/2019, side 16

De sidste tre år har Aarstiderne, det biodynamiske landbrug Knuthenlund, Svanholm Gods, fødevaregrossisten Inco og Teknologisk Institut arbejdet med at teste og udvælge gamle sorter af ærter og bønner for at vurdere, hvilke sorter der vil være egnet til en moderne, økologisk produktion i marken og til forbrugeren, som ønsker hurtig adgang til lækre retter med planteproteiner.

Forsøg med jordkløver under gulerødder

Af Karna Maj
Praktisk Økologi 3/2002, side 17

Hollandske forskere har påvist en ny metode med undersåning af gulerødder med jordkløver, som ikke kun begrænser angreb af gulerodsfluens larve kraftigt, men også nedsætter antal gulerødder med andre gnavskader og Cavity Spot. Med i købet får man jordforbedring og kvælstof til næste års afgrøde.

Forsøg med sojabønner

Af Karna Maj
Praktisk Økologi 2/2004, side 26

Sojabønner er ved at blive en lønsom landbrugsafgrøde. Der er derfor forsøg med at prøvedyrke sorter af sojabønner for at se, om de kan modne i det danske efterår, finde det optimale såtidspunkt, metoder til ukrudtsregulering osv. Og der er forsøg med at høste bønnerne umodne til frisk forbrug.

Gammel glaskålsort bør dyrkes igen

Af Gitte K. Bjørn og Lars Henrik Jacobsen
Praktisk Økologi 2/2012, side 18

Et forsøg har vist, at den gamle sort ‘Karlek’ ser meget lovende ud til miljøvenlig produktion. Udbyttet af brugbare knolde var på højde med den kommercielle sort ‘Kolibri F1’ i 2011. ‘Karlek’ havde som den eneste af sorterne ingen problemer med træethed i begge dyrkningsår, hvilket er en stor fordel.

Giftige planter – i naturen, haven og køkkenet

Af Per Mølgaard
Praktisk Økologi 1/2018, side 14

Vi møder giftige planter alle vegne, og når mennesker bliver forgiftet, sker det oftest ved uheld; enten fordi man har forvekslet en giftig plante med noget, der kan spises, eller fordi man har lyst til at eksperimentere med vilde planter. Her præsenteres de mest giftige planter i Danmark og symptomerne på forgiftning samt gode forholdsregler.

Giftige planter – på marken

Af Per Mølgaard
Praktisk Økologi 3/2018, side 30

Når vi fodrer vore husdyr og lukker dem ud i haver og på marker, skal vi være opmærksom på, at nogle planter er giftige for forskellige husdyr. Enkelte forholdsregler kan nedsætte risikoen for eventuelle forgiftninger.

God sårheling mindsker tørråd

Af Karna Maj
Praktisk Økologi 5/2002, side 15

Tørring og sårheling har en helt afgørende inflydelse på, om kartofler under lagring udvikler tørråd. Til gengæld har nedvisningstidspunkt, høsttidspunkt og afmodning kun en meget lille indflydelse.

Grønne læggekartofler

Af Karna Maj
Praktisk Økologi 5/2002, side 15

Forsøg har nu påvist, at det er en fordel at lade læggekartoflerne blive grønne efter optagningen. De grønne inficeres mindre med rådsvampe, og også angreb af kartoffelskimmel blev reduceret.

Hvad er Bt for noget?

Af Ane Bodil Søgaard
Praktisk Økologi 3/2004, side 16

De genmanipulerede Bt-planter er små giftproducerende planter ude på markerne, og de har en mere agressiv virkning end bakterien Bacillus thuringiensis. Planternes gift er virksom overfor en meget større gruppe af insekter, og giften påvirker gennem planternes rødder de jordlevende insekter.

Kløvertræthed

Af Jens Holmegård
Praktisk Økologi 1/2005, side 10

I de seneste par år har økologiske landmænd set eksempler på en uforklarlig misvækst i kløvergræsmarkerne. Fænomenet omtales som kløvertræthed. Det er alvorligt, da kløver er en nøgleplante i forsyningen med kvælstof og en vigtig foderplante i det økologiske jordbrug.

Koffein mod snegle

Af Karna Maj
Praktisk Økologi 5/2002, side 15

Forskere har påvist, at snegle kan skelne mellem kålblade og kålblade dyppet i koffeinopløsninger. Jo højere koncentration af koffein, jo mindre spiste sneglene. Der må dog advares mod metoden, da sneglene dør langsomt, og vi ikke kender virkningen på planter og det øvrige liv i haven.

Kortlægning af blomstringstider

Af Yoko Luise Dupont
Praktisk Økologi 2/2024, side 12

Et forskningsprojekt på Aarhus Universitet vil forsøge at kortlægge blomstringstiderne for de vilde blomster ved at indsamle data fra borgere, der melder observationer ind. Formålet er at samle viden om, hvornår der er føde til insekterne i de forskellige landsdele og se effekter af klimaforandringerne.

Kulør på middagsbordet

Af Gitte K. Bjørn
Praktisk Økologi 2/2003, side 10

På Danmarks JordbrugsForskning (DJF) i Årslev har de i vækstsæsonen 2002 afprøvet blomkål, der var lilla, gulorange og lime, samt gulerødder, der bl.a. var røde, gule og hvide. Disse anderledes grønsager er på vej ud i butikkerne og antagelig også snart som frø til haveejerne.

Mere miljøvenlig planteskoledrift

Af Mette I. Damm
Praktisk Økologi 3/2002, side 20

Projekt Grøn Planteskoledrift har været årsag til en kraftig reduktion af pesticidforbruget i produktionen i Skov- og Naturstyrelsens planteskoler. Den mere miljøvenlige drift har desuden givet en bedre jordstruktur og et bedre sædskifte.

Mykorrhiza og rhizobia

Af Jørn Nygaard Sørensen og John Larsen
Praktisk Økologi 6/2007, side 22

Mykorrhiza og rhizobia er betegnelser for symbioser, der eksisterer mellem nogle af jordens mikroorganismer og planter. Udbredelsen af mykorrhizasvampe og rhizobiabakterier afhænger af, hvordan vi behandler jorden. Ved at fremme udbredelsen kan vi spare på gødning, og planterne bliver mere robuste og modstandsdygtige over for sygdomme.

Nye fødevarer af vilde træfrugter

Af Martin Jensen
Praktisk Økologi 6/2017, side 13

Slåen, skovæble, vild mirabel og vild hassel er udvalgte arter i et projekt ved Aarhus Universitet, der har set nærmere på, hvordan man laver en produktion af vilde træfrugter og anvender dem kulinarisk.

Nyt håb for gamle havresorter

Af Juliane Elander og John Greany Sørensen
Praktisk Økologi 3/2010, side 32

En undersøgelse fra professionshøjskolen Metropol bekræfter forskeres og korneksperters formodning om smags- og ernæringsmæssige fordele ved gamle kornsorter.

Når planter snakker sammen

Af Ane Bodil Søgaard
Praktisk Økologi 5/2002, side 20

Ane Bodil Søgaard, lic. scient., har forsket i allelopati – det kemiske samspil mellem planter, som foregår i jordens mørke. I forsøg kan man påvise, hvordan de sekundære stoffer både kan være hæmmende og stimulerende. De kan påvirke spirelængde, selve spiringen og kvaliteten af f.eks. hvedekerner.

Planteskoler i Nepal

I november 2001 var forfatteren udsendt som konsulentføl sammen med frøforvalter Henrik Knudsen for Danida Forest Seed Center for sammen med nepaleserne at introducere nogle nye træarter, som egner sig godt til foder for kvæg og geder.

Primulas hemmelighed

Af Yoko Luise Dupont
Praktisk Økologi 1/2018, side 24

Primula lyser op i vindueskarmen i hjemmene og i offentlige rum i det tidlige forår, hvor dagene er blevet mærkbart længere, mens det stadig er vinter udenfor. Stiller man skarpt på de smukke blomsters midte, som omgives af de farverige kronblade, kan man se et eksempel på naturens underfundigheder: Heterostyli (forskellig-griflethed).

Roddybder

Af Kristian Thorup-Kristensen
Praktisk Økologi 6/2007, side 12

Planlæg dyrkningen efter planternes roddybde og få en bedre kvælstofudnyttelse og dermed en bedre høst.

Skovlandbrug i Danmark – hvorfor og hvordan?

Af Martin Jensen og Anne Grete Kongsted
Praktisk Økologi 6/2019, side 21

Muligheder indenfor skovlandbrug er af stigende interesse i Danmark – især set i lyset af øget fokus på klima, miljø og biodiversitet. Men hvad er det egentlig skovlandbrug kan bidrage med, og hvordan kan det gøres i praksis?

Større udbytte ved blandingsdyrkning

Af Solveig Jensen
Praktisk Økologi 4/2002, side 14

Blandingsdyrkning kan give et større udbytte end monokultur og flere forskellige afgrøder på en begrænset plads. Det giver desuden en bedre udnyttelse af vand og næringsstoffer, det kan se flot ud og desuden forvirre nogle skadedyr, så de har sværere ved at finde en bestemt art.

Økologisk dyrkning af peberrod

Af Lars Henrik Jacobsen
Praktisk Økologi 1/2019, side 26

I 2017 blev der ved Institut for Fødevarer i Årslev dyrket en række sorter af peberrod, der blev udvalgt fra den danske samling af peberrodssorter. Formålet var at finde frem til sorter, der er egnede til økologisk produktion. Der blev især lagt vægt på sorternes sundhed ved udvælgelsen af sorterne.


Som nyt medlem kan du købe de forudgående årgange til en speciel lav pris – se mere under Bestilling af medlemsskab og Bestilling af årgange.

Her er du: Forsiden > Tidsskriftet > Forskning og ny viden

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider