Synspunkt

Bliv medlem her, og modtag Praktisk Økologi 6 gange årligt.

Affald – gør vi det godt nok? – kan vi blive bedre?

Af Finn Paaske
Praktisk Økologi 3/2017, side 29

På nogle områder er vi blevet bedre. Affaldssorteringen og -håndteringen er væsentlig bedre i dag end i 1970’erne, men vi producerer stadig for meget, og vi kan blive endnu bedre til at sortere og genbrug.

Det behøver ikke altid være økologisk

Af Judith Kyst
Praktisk Økologi 4/2006, side 8

Ind i mellem kan man som forbruger komme ud for at skulle vælge mellem Fairtrade og økologi. Det er nemlig ikke alle Max Havelaar-mærkede varer der er økologiske.

Det kører den gale vej

Af Bente Fuglsbjerg
Praktisk Økologi 5/2006, side 15

Ikke bare i Danmark, men over hele verden, er det som, politikere og beslutningstagere vender det døve øre til og lader hånt om en bæredygtig udvikling på transportområdet.

F1-sorter passer ikke til økologisk dyrkning

Af Klaus Loehr-Petersen, Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Praktisk Økologi 1/2005, side 7

F1-sorter fremstilles i stadig højere grad med cellekulturer, der formeres vegetativt ved hjælp af enzymer, plantegift, strømfelter og andre hjælpemidler. Sammenhænge mellem jord, planter, blomstring og frøsætning, insekter, sol og vind er elementer, der i de situationer undgås.

Fjerkræraadet har besejret fornuften

Af Heine Refsing
Praktisk Økologi 2/2006, side 25

Fjerkræindustrien har ifølge Heine Refsing brugt hysteriet om fugleinfluenza som en lejlighed til at sætte turbo på kampagne mod hobbyavlere.

Globalisering truer kulturel og biologisk diversitet

Af Diana Vinding
Praktisk Økologi 4/2005, side 17

Globalisering har mange aspekter og dimensioner, og alt efter hvor i verden og i hvilken sammenhæng den finder sted, er dens betydning og indflydelse meget forskellig. For Hmon-folket er konsekvenserne af globaliseringen dog helt nære og håndgribelige.

Godsejernes Europa

Af Kjeld Hansen
Praktisk Økologi 6/2005, side 11

I sommeren 2004 offentliggjorde Danmark som det første land i EU en navneliste over de personer og virksomheder, der årligt modtager 10 milliarder i EU-landbrugsstøtte. Listen afslørede, at en ganske betydelig del af støtten, går til prinser, baroner, godsejere og fødevaregiganter.

Good business

Af Karsten Thomsen, Nepenthes
Praktisk Økologi 4/2004, side 12

Det er et flot resultat, der er kommet af Copenhagen Consensus, hvor superøkonomerne nåede frem til, at det er god forretning som topprioritet at bruge penge på at bekæmpe smitsomme sygdomme, sult og underernæring. Det er sagt mange gange før. FN har forlængst besluttet tilsvarende prioriteringer.

Humus skaber balance

Af Bodil Søgaard
Praktisk Økologi 6/2007, side 34

Indholdet af humus i jorden er blevet voldsomt reduceret gennem de seneste årtier, og det er skidt, for humus har ikke alene indflydelse på plantetrivsel, men også på CO2-balancen og dermed på klimaforandringerne.

Hverdagsmaden har brug for et gevaldigt prestigeløft

Af Katrine Klinken
Praktisk Økologi 3/2005, side 7

Der er gevaldigt brug for at få sat fokus på hverdagsmaden, ikke mindst den daglige mad, der serveres i kantiner, på plejehjem, i daginstitutioner og i millioner af hjem. Hverdagsmaden har stor betydning for en hel masse: Livsgrundlaget stort betragtet.

Miljøministeriets brændeovnspolitik fjerner ikke røgproblemerne

Af Solveig Czeskleba-Dupont
Praktisk Økologi 6/2006, side 35

Med de 800.000 brændeovne og -fyr der er i brug i Danmark, er røgproblemer fra ovnene nu så påtrængende, at selv myndighederne har fået øjnene op for det. Desværre er deres bud på en løsning af problemerne langt fra nok.

Morgendagens vildmarker

Af Karsten Thomsen
Praktisk Økologi 1/2006, side 8

Mange tættere befolkede lande end Danmark har valgt at udlægge store vilde naturområder. At lade naturen udvikle sig selv bryder dog med hele den danske naturfredningstradition.

Nej tak til naturen som eksperimentalzone

Af Ane Bodil Søgaard
Praktisk Økologi 4/2007, side 23

Med markforsøgene i Brønderslev, Skejby, Horsens og Flakkebjerg med den Roundup-resistente majs NK603 er gensplejsede afgrøder ved at blive en del af det danske landskab – hvad enten vi vil det eller ej.

Ny miljøinteresse: Fup eller fakta?

Af Niels I. Meyer
Praktisk Økologi 3/2007, side 33

Opdel fjerkræhold i hobby og erhverv

Af Finn Jensen
Praktisk Økologi 3/2006, side 25

Fugleinfluenzaen har givet restriktioner, som truer hobbyhønsenes velfærd og gør det endnu mere aktuelt at få hobbyhold af fjerkræ adskilt fra erhvervets regelsæt.

Småavlerkulturen truet af regler og bureaukrati

Af Heine Refsing, Center for Biodiversitet
Praktisk Økologi 5/2004, side 14

Danmark går altid forrest, når det gælder bæredygtig udvikling. Men mens den danske elite fører landet frem med alle de flotte plusord, arbejder det hjemlige bureaukrati i den stik modsatte retning med kontrol og registreringer af husdyr, som bla. hindrer frit salg af husdyr mellem småavlerne.

Tilbage til fremtidens bonde

Af Henrik Kuske Schou
Praktisk Økologi 1/2010, side 24

Mere landbrugsjord fordelt på flere hænder vil betyde bedre miljø, større bæredygtighed, mere liv og flere penge i kommunekasserne.

Urimelige regler truer gårdbutikkernes eksistens

Af Per Kølster, Fuglebjerggaard
Praktisk Økologi 6/2004, side 10

Som reglerne i dag er udformet for kontrol med salg af egne produkter i egen gårdbutik har det to følger, nemlig at antallet af sunde og spændende gårdbutikker forbliver forsvindende lille, og at der måske foregår et omfattende ulovligt salg af fødevarer.

Vi skal sige klart nej til monopol på vore fødevarer

Af Birgitte Bak
Praktisk Økologi 5/2005, side 19

Med den teknologiske udvikling følger fremtidsperspektiver, vi som ansvarlige mennesker med ønsket om at sikre vores efterkommere, må forholde os til. Et spørgsmål er mere end aktuelt lige nu: Hvem skal eje rettighederne til liv?

Økologer glemmer at spare på energien

Af Sten Porse
Praktisk Økologi 2/2005, side 17

Energiforbruget er grundlaget for vores velfærd, transport, kommunikation og kultur, men forbruget har nogle alvorlige konsekvenser, som vi har valgt at lukke øjnene for. Dette gælder også de økologisk bevidste og miljømæssigt ansvarlige mennesker.


Som nyt medlem kan du købe de forudgående årgange til en speciel lav pris – se mere under Bestilling af medlemsskab og Bestilling af årgange.

Her er du: Forsiden > Tidsskriftet > Synspunkt

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider