Natur

Bliv medlem her, og modtag Praktisk Økologi 6 gange årligt.

Biodiversitet: Kan man forene praktisk økologi med livets mirakel

Af Rasmus Ejrnæs
Praktisk Økologi 2/2016, side 28

Man kan sammenfatte konflikten mellem ­jordbrug og natur til, at næsten alle vores konkrete handlinger på vejen til en bugnende høst fører til indskrænkning af levemulighederne for de vilde dyr, planter og svampe.

Bladlus

Af Bjørli Martha Lehrmann
Praktisk Økologi 3/2006, side 24

Bladlus er særdeles kompetente og praktiske hundyr med mange ret utrolige evner. Og det er da værd at huske på, når man støder på dem i haven, hvor de jo sjældent vækker den store begejstring.

Bænkebidere

Af Bjørli Martha Lehrmann
Praktisk Økologi 1/2006, side 25

En artikel om bænkebideren, der som et af de eneste krebsdyr lever på land.

Det beskidte dusin

Af Ida Jelnes og Hanne Gorm
Praktisk Økologi 4/2010, side 20

Vejkantsbuketten var engang artsrig og farverig. Nu er den kedelig, stikkende og brændende. Der skal drastiske ændringer til for at få artsrigdommen tilbage.

Djævletunge fra bjerget Emei Shan

Af Jens Thejsen
Praktisk Økologi 1/2005, side 8

Djævletunge, Amorphophallus paeoniifolius ssp. emei shan, er en plante i aronfamilien, Araceae, og tilhører slægten Amorphophallus. Den er en underart, som kun findes på og ved det hellige bjerg Emei Shan i Kina.

En underlig snegl

Af Bjørli Martha Lehrmann
Praktisk Økologi 6/2005, side 20

Snegle er nogle overordentligt mærkelige dyr. Vi har vænnet os til, at de kravler rundt i haven uden ben, med en snoet kalkskal på oversiden og med øjne på stilke. Forestiller man sig, at man så en snegl for første gang, ville sikkert henfalde i benovelse over, hvor mærkelig den er.

Endemiske planter på Gran Canaria

Af Johnny Busch
Praktisk Økologi 6/2004, side 20

Mange steder på kloden vokser der planter, der adskiller sig fra andre og kun findes på bestemte lokaliteter. Disse planter kaldes endemiske planter, og de kan være isoleret i et enkelt krater, en bjergside eller på en ø. På Gran Canaria kan man som turist opleve en række endemiske planter.

Et vildt projekt med rødder i naturen

Af Mia Stochholm
Praktisk Økologi 6/2020, side 15

På Bornholm har et dyrkningsprojekt været med til at skabe Bornholms egen kulinariske genbank ved at indsamle og dyrke vilde bornholmske urter og gamle bornholmske sorter.

Gedehamse og dem der ligner

Af Bjørli Martha Lehrmann
Praktisk Økologi 5/2005, side 20

Gedehamsene danner i bogstavligste forstand forbillede for masser af andre insekter. Både blandt biller, fluer, sommerfugle, snyltehvepse og enlige bier findes dyr, der har gul-sorte stiber, og som derved udnytter den fordel, der ligger i at se farlig ud.

Hele (have)folkets naturapp

Af Simon Leed Krøs
Praktisk Økologi 3/2015, side 24

Danmarks Naturfredningsforenings nye app, NaturTjek, er netop udkommet. Appen er en del af projekt Biodiversitet Nu, et citizen science-projekt, hvor du og alle andre danskere nemt kan hjælpe forskere med at registrere natur i din have, på vej til arbejde, på skovturen – hvor end du render ind i de udvalgte arter og levesteder.

Indianernes have i Oaxaca

Af Birgitte Løkke og Anders Dam
Praktisk Økologi 2/2005, side 18

Selvom den Etnobotaniske Have, i den mexicanske delstat Oaxaca, kun er 6 år gammel, huser den allerede mange gamle træer og især katus, der er flere hundrede år gammel. Når der laves nye veje eller opdyrkes nyt land, flyttes store træer til haven for at sikre de sjælde arters beståen.

Naturplan

Af Peder Størup
Praktisk Økologi 3/2012, side 24

Udtagning af jord er nøglen til at løse mange af vores natur- og miljøproblemer. Peder Størup fra Naturbeskyttelse.dk kommer her med et bud på, hvordan en sådan natur- og miljøplan kan skrues sammen, så vi kan nå vores mål om et mere bæredygtigt samfund.

Nyttigt ukrudt?

Af Yoko Luise Dupont
Praktisk Økologi 3/2022, side 24

Det, som vi kæmper for at holde nede og kalder ukrudt, bidrager også til havens biodiversitet og har en vigtig funktion, som føde eller levested for insekter. Så måske er det en overvejelse værd at lade lugejernet stå og give lidt plads til ukrudtet og de insekter, som lever af eller på planterne. Yoko gennemgår en række nyttige planter, som har fået den uheldige betegnelse ukrudt.

Rynket rose – den smukke landeplage

Af Hanne Søgaard
Praktisk Økologi 3/2017, side 18

Rynket rose er en invasiv art, der fortrænger den naturlige flora især langs kysterne. Forfatteren giver bud på, hvorfor den har bredt sig så voldsomt, og hvordan man bedst bekæmper den.

Sankning i det tidlige forår

Af Victoria Schou Habegaard
Praktisk Økologi 2/2021, side 26

At sanke betyder at samle vilde spiselige urter eller andre brugbare ting fra naturen. I foråret er der særligt meget at hente i naturen, mens vi venter på, at det går løs i køkkenhaven, eks. løgkarse, ramsløg, martsviol og febernellikerod.

Sjældne svampe på farlige træer

Af Iben M. Thomsen
Praktisk Økologi 6/2006, side 16

Har man svamp på sit gamle træ i haven, er det måske til fare for omgivelserne. Men man skal huske at tjekke, om svampen er sjælden, før man fælder. Måske er den på rødlisten over truede arter.

Træer vokser ikke alene

Af Jens Thejsen
Praktisk Økologi 6/2006, side 8

Når træer mistrives i parker og haver, er det ofte, fordi de er placeret i miljøer, som ikke ligner dem de kommer fra. Træer stammer fra skoven, og de kommer fra mange forskellige skovtyper.

Træer, klima og biodiversitet

Af Jens Thejsen
Praktisk Økologi 2/2020, side 10

Træer er helt uvurderlige for os mennesker – de skaffer os tømmer, brænde og mad. De giver ly og læ, og de sikrer, at vandet ikke oversvømmer vores bosteder, og så er de smukke og med til at give ro i sindet. Men træer er også vigtige faktorer for biodiversitet og kulstofbinding og kan være med til at sikre vores klima og miljø.

Urtesamlerens gode råd til samling af urter

Af Thomas Laursen
Praktisk Økologi 2/2017, side 23

Forfatteren er professionel urtesamler og har skrevet bogen: »Vild – Naturen ind i køkkenet«, som han her skriver et uddrag af.

Venter en tavs sommer forude?

Af Jørgen Pedersen
Praktisk Økologi 2/2018, side 26

De vilde bier er under hårdt pres af mangel på føde og levesteder og det konventionelle landbrugs anvendelse af giftstoffet neonikotinoider. Formanden for Vilde Bier i Danmark beskriver, hvordan bierne påvirkes af giftstofferne, og hvad gøres der for at vende udviklingen.

Vilde danske bier – indikatorer for natur af kvalitet

Af Peder Størup
Praktisk Økologi 4/2021, side 4

Som det gælder for mange andre af vores insekter er bierne også ved at tabe kampen om plads til os mennesker. De fleste vil dog gerne beskytte naturen, og et første skridt til beskyttelse af bier er, at man ved, de eksisterer. Peder Størup er fotograf og har lavet en imponerende plakat med nærbilleder af 100 vilde danske bier.

Vilde orkidéer

Af Peder Størup
Praktisk Økologi 3/2018, side 26

I Danmark har vi over 50 arter af vilde orkidéer, men de er i tilbagegang og trues blandt andet af næringsberigelse, og den måde vi dyrker vores skove og marker på. Måske kan udviklingen og den politiske vilje vendes, så vi også i fremtiden har vilde orkidéer i Danmark.

Vilde urter i haven

Af Thomas Laursen
Praktisk Økologi 3/2021, side 11

Der er så meget vild mad derude – også i din have kan du finde en masse spiseligt vildt. Så snart du blander dig lidt udenom, så sker der noget. Thomas Laursen er forfatter og professionel urtesamler. Her beskriver han 11 almindeligt forekommende vilde, spiselige planter.

Vildtvoksende orkidéer

En introduktion til de vilde orkidéer er et forholdsvis sjældent syn i den danske natur, men med deres spændende historie, forunderlige formeringsteknikker og mangfoldige biologi er de genstand for stor fascination.


Som nyt medlem kan du købe de forudgående årgange til en speciel lav pris – se mere under Bestilling af medlemsskab og Bestilling af årgange.

Her er du: Forsiden > Tidsskriftet > Natur

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider