Foreningsnyt

Bliv medlem her, og modtag Praktisk Økologi 6 gange årligt.

25 års jubilæum

Af Veronica Bay
Praktisk Økologi 6/2013, side 35

Praktisk Økologi kan i år fejre sit 25 års jubilæum. I alle de år har vi været økologiske frontkæmpere.

Aktion havelåge

Af Trine Krebs
Praktisk Økologi 4/2012, side 29

Om bl.a. foreningens nye kampagne, Åbn brevsprækken og PØ’s Facebook-side.

Aktion Havelåge

Af Trine Krebs
Praktisk Økologi 4/2011, side 25

Aktuelle meddelelser fra Praktisk Økologi aktivitetsudvalg.

Aktion Havelåge

Af Trine Krebs
Praktisk Økologi 6/2011, side 29

Nu med Praktisk Økologis årligt tilbagevendende medlemshvervekonkurrence

Aktion Havelåge: Find din indre turleder frem

Af Trine Krebs
Praktisk Økologi 3/2012, side 37

Bestyrelsen i Praktisk Økologi er overbevist om, at vi skal skabe liv i haverne – ved at skabe liv i vores forening. Derfor opfordrer vi alle jer dejlige medlemmer til at finde jeres indre turleder frem og hjælpe os og hinanden med at skabe flere små som store ture, hvor vi kan møde hinanden og blive klogere på livet i haven og i naturen.

Aktion Havelåge: Jobopslag til vores bestyrelse

Af Trine Krebs
Praktisk Økologi 2/2013, side 35

Vi står over for en generalforsamling, hvor vi skal bruge økologiske kandidater, og jeg vil til generalfor­samlingen foreslå, at bestyrelsen sammensættes sådan, at vi kan nå det næste trin af udviklingen af vores forening.

Aktion Havelåge: Lav lokale PØ-netværk

Af Trine Krebs
Praktisk Økologi 5/2012, side 27

Bestyrelsen i Praktisk Økologi ønsker at inspirere alle derude til at lave helt enkle, lokale lad os mødes i haven-arrangementer, så vi kan generere mere liv i haverne og viden om økologisk havedrift i lokalsamfundene.

Aktion Havelåge: Vi kan åbne de digitale havelåger

Af Trine Krebs
Praktisk Økologi 1/2013, side 25

Annoncekonsulent

Af Karna Maj
Praktisk Økologi 5/2002, side 26

Foreningen søger en annoncekonsulent til tegning af annoncer på foreningens netsted Havenyt.dk.

Artikler om ukrudtsbekæmpelse

Havemoden har i de sidste 20 år fået os til at bruge flere fliser, men det giver problemer, når flisearealet skal holdes fri for ukrudt. I 2004 fik foreningen penge fra Miljøstyrelsen til en række artikler på Havenyt.dk om at forebygge og fjerne ukrudt på fliser og andre belægninger.

Bidrag med arbejdskraft

Af Trine Krebs
Praktisk Økologi 6/2012, side 40

Har du lyst til at bidrage til foreningens arbejde, så mangler jeg, formanden, virkelig hænder til sekretærarbejde, skrivning af pressemeddelelser, udformning af kampagner, bidragsydere til vores PØ-facebookredaktion, fund­raising og medlemsture. Find gerne selv på mere! Skriv til trine@praktiskokologi.dk.

Til foreningens årsmøde i foråret uddelte vi frø af tre åbenbestøvede ekstrasøde majssorter, som tyske Bingenheimer Saatgut i år lancerede som en verdensnyhed. Nu hvor majshøsten er godt i gang, opfordrer vi derfor alle dem, som har dyrket sorterne, til at dele deres er­faringer i foreningens dyrknings­håndbog på Havelyst.dk.

Bliv haveambassadør

Ansøgningsfrist til næste have­ambassadørkursus er 16. oktober 2014, og de første ansøgninger er allerede begyndt at tikke ind. Kurset forløber fra januar 2015 til april 2015.

Bliv haveambassadør for Praktisk Økologi

Af Sandra Villumsen
Praktisk Økologi 3/2014, side 35

Praktisk Økologi vil gerne støtte alle de gode initiativer og idéer, der bobler lokalt. Vi ved, at der er oceaner af praktisk viden ude i landets mange kroge, så i løbet af de næste to år vil vi uddanne 75 fantastiske haveambassadører, som på forhånd har et godt kendskab til økologisk havebrug.

Database med havens skadedyr og sygdomme

Havenyt.dk har i november 2004 fået en helt ny database, hvor man kan finde viden om havens skadedyr og plantesygdomme. Databasen er under opbygning, og vi håber, at der blandt vore medlemmer er fagfolk eller andre med særlig viden på dette område, som har lyst til at bidrage med deres viden.

Del dine dyrkningserfaringer

Håndbogen er Praktisk Økologis nye projekt på Havelyst.dk, hvor medlemmer kan dele deres viden om økologisk dyrkning.

Del Jorden

Fra marts 2013 kan alle danskere gå ind på deljorden.dk, sætte en prik på danmarkskortet og sige: »Jeg har ressourcer, som jeg gerne vil dele med andre.« Eller: »Jeg mangler noget. Er der nogen, der kan hjælpe mig?« Hvad enten det drejer sig om jord, møg, æbler, stiklinger, råd, dåd og vejledning.

Del ud af haveglæden!

Åbn din økohave for andre haveinteresserede. Hvordan, hvornår og hvor meget du vil åbne din have, kan du helt selv bestemme. Din have skal på ingen måde være perfekt for at være med i Åbne Økohaver. For det er ikke havedommere, der kommer på besøg, men andre havelystne, der gerne vil lade sig inspirere af vores haver, vores erfaringer og vores økoglæde.

Den Økologiske Have klarer skærerne

Af Elin Kyhl Svendsen
Praktisk Økologi 2/2003, side 29

Haven har fået midler til et informationsprojekt fra Direktoratet for FødevareErhverv. Projektet betyder, at der kan laves flere forklarende skilte i Haven, og at man til rundvisningerne kan få et informationsark om emnet for rundvisningen og om økologisk jordbrug, dyrehold, kontrol og mærkning.

Det Fælles Bedste – Folketræf for økologi, bæredygtighed og omstilling

Derfor inviterer alle, som vil en bred, grøn, økologisk omstillingsdagsorden til Hvalsø, som ligger i Lejre, fra den 22. til den 24. april 2016. Vi forventer mindst 1.000 gæster, 300 workshops og aktiviteter, 200 boder og ja, en sprudlende, grøn dagsorden og masser af vigtige møder.

Det Fælles Bedste 2016

Vores folketræf, årsmøde og generalforsamling 22.–24. april 2016 i Hvalsø.

Din forening sætter mere liv i kludene

Af Trine Krebs
Praktisk Økologi 5/2014, side 28

Den nye bestyrelse har arbejdet, regnet og tænkt, og vi synes selv, at vi har forsøgt at fremtidssikre og være visionære på alles vegne. Vi har ansat nye skønne folk og udvidet fleres områder. I det hele taget er din forening blevet større, bredere og har fået flere fastansatte timer. Alt sammen fordi vi insisterer på, at der skal mange hænder til for at skabe økologiske løsninger rundt omkring i vores samfund.

En festlig weekend

Af Veronica Bay
Praktisk Økologi 3/2011, side 34

Årsmødet, der i år havde base i Tranekær i den smukt renoverede Sukkerfabrik, blev en af de mere animerede af slagsen.

Endnu mere liv i og omkring PØ

I 2010 lancerer Praktisk Økologi et nyhedsbrev med information om aktuelle begivenheder og kommentarer til det politiske spil.

Er der LIV derude?

Af Mikael Elke Lund
Praktisk Økologi 1/2018, side 27

PØ’s daglige leder laver en status på foreningens lokale netværk og opfordrer nye til at melde sig ind i netværkene.

Find skadevolderen

Når man skal finde oplysninger om en skadegører, kan man lede i diverse havebøger, men man kan også gå ind på www.havenyt.dk (www.havenyt.dk), hvor vi sidste år begyndte opbygningen af en database over havens skadedyr og plantesygdomme.

Flere medlemsture

Af Pernille Langelund
Praktisk Økologi 5/2012, side 32

Flere medunderskrivere af nabobrev om sprøjtning

Det nabobrev, man kan give sin nabo inden sprøjtning, har nu fået flere med­underskrivere. Foruden Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Aktive Forbrugere og Plums Økologifond har Dansk Onitologisk Forening nu også meldt sig under fanerne.

Foreningen får ny website

Landsforeningen Praktisk Økologi får i maj 2003 en helt ny website, hvor foreningens medlemmer og andre kan finde nyttige oplysninger om foreningen og tidsskriftet samt nyheder om økologi og bæredygtighed. Der bliver debatforum, kalender og mulighed for at søge i fyldige artikeloversigter.

Foreningsnyt

Nyt fra Kolding-netværket, medlemsannoncer, Praktisk Økologi Festival i Karise og diverse foreningsnyt.

Foreningsnyt

Beretninger fra Åben Giftfri Have, vintersysler i netværket, nye bøger, juletilbud, medlemsannoncer, nyt fra foreningen og årshjul for havenetværket.

Foreningsnyt

Lokale netværk, årsmøde 2015 på Livø, netværk om bæredygtig husholdning, frivilligjobs, samtalemiddage og PØ’s skole­have­tjeneste.

Foreningsnyt

Tak til de afgående i bestyrelse; Tak til Norman Larsen; Formandens beretning; Kontingentstigning; PØ er kommet på de sociale medier; Tværnationale temanetværk; Mød foreningen og medlemmer; Tilmeld dit værksted til Mere Liv i Haven Festival 2014; Økologiske haveforklæder; Åben Havelåge.

Foreningsnyt

Frivilligdag i Praktisk Økologi på Brandbygegaard, tak for festival 2021, velkommen til Camilla Birch (kommunikationsmedarbejder) og diverse medlemsinformation.

Foreningsnyt

Velkommen til Fanny Møller – ny redaktør på Havenyt.dk. Hvem vil være vært for vores Mere Liv i Haven Festival 2017? Frø-Popup 2016. Mere Liv i Haven – det summer af liv. Jobopslag Din forening søger en økofacilitator. Vi vil sætte flere dagsordener i det danske samfund – og det kræver penge til organisering. Nyt særnummer til uddeling fra april 2016. Tag del i PØ‘s fremtid – mød op til generalforsamling 2016. Stil op til PØ’s bestyrelse.

Foreningsnyt

Stil op til bestyrelsen, årsmøde og generalforsamling 2017, medlemsannoncer, det sker i netværkene og diverse medlemsnyt.

Foreningsnyt

Deltag i foreningens spørgeskemaundersøgelse. Hvad er det for noget med en medie-/it-strategi i PØ? Mikael Elke Lund – vores nye økofacilitator. Nyt fra Velux Fonden og vores samarbejde. Temanetværket Små Økobrug. Vi skal sammen skaffe flere penge til vores økologiske ­bevægelse. Tilmeld dit værksted til Mere Liv i Haven ­Festival 2016. Grøn Grundlovsdag. Medlemmer deltager i arbejdet om den nationale ­pesticidstrategi. Det Fælles Bedste. Foreningens nyt bestyrelse.

Foreningsnyt

Formandens nytårshilsen. Facebook-side for PØ’s medlemmer. Hvor mødes vi i 2016? Karna Maj tager på nye haveeventyr og træder tilbage som redaktør for Havenyt.dk. Redaktør for Havenyt.dk søges. 3 projekter i PØ i 2016. Frø Popup 2016.

Foreningsnyt

Giv din mening til kende.Vær med til at anerkende dem, der gør en forskel i vores midte.Stor interesse for vores plakater.Vil du være med til at arrangere årsmøde og generalforsamling 2017 i Odense 31. marts–2. april? Omsorgsgruppe i PØ.Barselsvikar til vores frivillige Facebook-redaktør.Vi søger repræsentanter til arbejdsgruppen til Det Fælles Bedste.

Foreningsnyt

Introinstruktører til den praktiske økologi søges. Mere Liv i Haven udgiver et onlinemagasin. Vær med til at byde nye medlemmer velkommen. Årsmøde 2017 i ­Odense. Giftregn – nej tak. Gi’ en skærv til Havenyt.dk. Kom til foredrag med Anne Hjernøe. Workshops specielt for dig, der producerer fødevarer. Det sker i 2017. ­Temanetværk.

Foreningsnyt

31 lokale netværk i Praktisk Økologi på 1 ½ år. Praktisk hjælp søges til den 5.–7. februar 2016. Få din forening ud over rampen på markeder og til festivaler. Hvor kommer nye medlemmer fra. Sidste nyt om foreningens økonomi. Giftfri Have og roundupstop. Det Fælles Bedste 2016.

Foreningsnyt

PØ i kamp mod Roundup. Lav et værksted til Mere Liv i ­Haven Festival. Hjælp os med at få nye medlemmer. Grøn Festival 2015 i Økologiens Have. PØ på Food Festival i Aarhus. PØ’s strategi om urban farming. Frø Popup har sejret. Vil du være haveambassadør for den praktiske økologi? LPØ støtter kampen mod fracking.

Foreningsnyt

Stil op til bestyrelsen! Årsmøde i Odense. Mere Liv i Haven festival 2017. Introinstruktører til den praktiske økologi søges. PØ’s kernefortælling er færdig. Åben Havelåge 2017. Mere Liv i Haven Stor tak til Sandra. Bladet er nu en Cradle to Cradle-tryksag. Lager og forening flytter.

Foreningsnyt

Det går godt i din forening. Havenetværk – Tour de Danmark. Håndbog for havenetværk. Urbant haveambassadørkursus. Frøpolitik på P1. Kom til arbejdsmøde i Lejre. Aalborg Bære­dygtighedsfestival. Frøsamlerne afholder konference.

Foreningsnyt

4 nye foldere. Det røde Ø’s 25 års fødselsdag.Tilmeld dig vores nye månedlige medlemsnyhedsbrev. Vi har nu 11 havementorer. Stop fracking – total protest. Vi takker af hjertet for bidrag til at lave mobilløsning til Havenyt.dk. Mere liv i haven Festival 2015. Årsmøde 2016 i Lejre. Vedtægtsændringer. Nye medlemsformer. Tak for årsmøde på Livø. Foreningens nye bestyrelse.

Foreningsnyt

Tillykke til Økologiens Have. Nej til patenter på liv. Mere Liv Foredrag. Stil krav til byggeri. Netværk for små økobrug. Prosulfocarb-kampagne. Åben havelågen. Nye plakater til formidling. Grøn Grundlovsdag. Mere Liv i Haven Festival 2016.

Foreningsnyt

Giftfrihave.dk; Visioner for fremtidens landbrug; Årsmøde 2016 i Lejre; Havementor; Netværksgruppe for økologisk frugtavl; Kampen for frie frø; Årsmøde 2015 på Livø

Foreningsnyt

Repræsenter vores forening i 2015; Tak til Kirsten Greve; Vi støtter eleverne på Kalø Økologiske Landbrugsskole!; Bidrag til vores urban farming-strategi; Hjælp med tid og frø; Se filmen fra Mere Liv i Haven Festival 2014; Bliv Pinterest-redaktør; Havementorer søges; Et fælles frømanifest; Temanetværk; Ny kampange på vej; Indsend dine billeder.

Foreningsnyt og medlemsannoncer

Mere Liv i Haven-Festival, ny redaktør – farvel til den tidligere, programmør søges, Åben Havelåge, medlemsannoncer samt diverse medlemsnyt.

Foreningsnyt og medlemsannoncer

Mere liv i haven festival, økologiske høstmarkeder, syltefestival, medlemsannoncer mm.

Foreningsnyt: Ny bestyrelse, kontingentstigning m.m.

Ved årets generalforsamling blev Trine Krebs valgt til formand og tidligere formand, Kurt Boe Kjærgaard, blev næstformand. Desuden blev det besluttet, at kontingentet øges fra 355 kr. til 365 kr.

Formandens beretning

Af Kurt Boe Kjærgaard
Praktisk Økologi 3/2012, side 34

Kurt Boe Kjærgaards årsberetning fra Landsforeningen Praktisk Økologi årsmøde på Den Holistiske Højskole i Gram den 21. april 2012.

Formandens beretning

Af Kurt Boe Kjærgaard
Praktisk Økologi 4/2004, side 25

En forkortet udgave af formandens beretning til generalforsamlingen, hvori Kurt Boe Kjærgård gør rede for aktiviteterne i foreningen i 2004.

Formandens beretning

Af Kurt Boe Kjærgaard
Praktisk Økologi 4/2005, side 26

Formandens, Kurt Boe Kjærgaard, beretning på foreningens generalforsamling 24. april 2005.

Formandens beretning

Af Kurt Boe Kjærgaard
Praktisk Økologi 3/2006, side 30

Uddrag fra foreningens formand Kurt Boe Kjærgaards beretning på foreningen Praktisk Økologis generalforsamling den 4. marts 2006.

Formandens beretning 2003

Af Kurt Boe Kjærgaard, formand
Praktisk Økologi 3/2003, side 25

Foreningen har i det seneste år fået vanskeligere arbejdsvilkår for at nå sine formål, men alligevel har der i det forløbne år været øget miljøpolitisk arbejde, foreningen har næsten holdt sit medlemstal, og der er udvidet med aktiviteten Havenyt.dk i foråret 2002.

Formandsberetning og referat

Formandsberetning og referat fra ­Landsforeningen Praktisk Økologis årsmøde og generalforsamlingen den 28. marts 2009 i Odder Pakhus.

Formandsberetning og referat fra generalforsamling

Formandens beretning og opsummering af generalforsamlingen fra Landsforeningen Praktisk Økologis årsmøde den 6. marts 2010 i Det Økologiske Inspirationshus på Frederiksberg.

Formandsberetning og referat fra generalforsamlingen

Fra foreningens generalforsamling den 22. april 2007 afholdt på Hellevad Vandmølle.

Fremtiden set med fortidens øjne

Af Veronica Bay
Praktisk Økologi 2/2007, side 34

Årets foredragsholder på årsmødet på Hellevad Vandmølle i 2007 er historikeren og debattøren Thorkild Kjærgaard. Ifølge ham rummer historien en opmuntring, fordi bl.a. middelalderen viser vej til et mere bæredygtigt samfund.

Frivillig-jobopslag i vores forening

Vi søger frivillige medlemmer, som ønsker at gøre verden bliver økologisk, og skabe mere liv i haven.

Frø Popup 2016

FRØ POPUP’ens langsigtede mål er at give adgang til frie frø, viden om dyrkning af sjældne sorter og at skabe debat om Danmark og EU’s frøpolitik. Gennem frøbytte, foredrag og praktiske workshops håber vi at møde og inspirere folk til dyrkning af den fælles spiselige mangfoldighed, at opdage nye afgrøder og at gøre vores dagsorden mere synlig.

Fælles dansk GMO-erklæring

Landsforeningen Praktisk Økologi har sammen med ni andre foreninger med en økologisk/bæredygtig profil formuleret en fælles erklæring med krav omkring udsætning af GMO’er, GMO-fri såsæd og erstatningsansvar ved forurening med GMO samt krav om mærkning af alle varer med GMO. også kød, æg og mælk.

Færre sprøjtemidler

Af Karna Maj
Praktisk Økologi 3/2004, side 29

I forbindelse med vedtagelsen af Pesticidhandlingsplanen blev det bestemt, at der skulle laves en kampagne rettet mod haveejerne for at få nedsat forbruget af sprøjtemidler i haverne. Haveejerne kan bl.a. hente hjælp til at dyrke sin have sprøjtefrit på to gratis telefon hotlines og på Havenyt.dk.

Fødevareministeren kupper landbrugsloven

Af Kurt Boe Kjærgaard
Praktisk Økologi 2/2003, side 28

Bestyrelsen har udsendt en pressemeddelelse, hvori man gør opmærksom på, at fødevareministeren ikke ønsker, at de grønne organisationer skal deltage i udvalgsarbejdet til en ny landbrugslov. Ministeren inviterer dagen efter Danmarks Naturfredningsforening og Friluftrådet med i udvalget.

Generalforsamling 2003

Af Kurt Boe Kjærgaard
Praktisk Økologi 1/2003, side 24

Indkaldelse til generalforsamling den 12. april 2003 kl. 10.30 på Egmonthøjskolen.

Generalforsamling 2004

Af Kurt Boe Kjærgaard
Praktisk Økologi 2/2004, side 28

Landsforeningen Praktisk Økologi’s Generalforsamling 2004’s ordinære generalforsamling afholdes søndag den 25. april 2004 kl. 9.30 -12 på Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø, Skovridervej 1, 8410 Rønde. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Generalforsamling 2005

Indkaldelse til Praktisk Økologis Generalforsamling søndag den 24. april 2005

Generalforsamlingen 2013

Af Veronica Bay
Praktisk Økologi 3/2013, side 40

Årets generalforsamling blev afholdt i Café Damsborg på Møn d. 20. april. Læs det fulde referat af generalforsamlingen samt formandsberetningen her….

Giv en gave, der vil ­ skabe ­juleglæde og mere liv i haven!

Som medlem kan du indtil 31. december 2014 købe foreningens haveforklæde til en særlig medlemsjulepris på 175 kroner og vores haveplakater til medlemsjulepris på 25 kr. pr. styk.

Giv et frivilligt bidrag

Landsforeningen Praktisk Økologi har igen i år hårdt brug for at modtage gavebidrag.

Giv et frivilligt bidrag

Støt Landsforeningen Praktisk Økologi med et frivilligt bidrag.

Giv et frivilligt bidrag

Landsforeningen Praktisk Økologi har igen i år hårdt brug for at modtage gavebidrag. Bidragene betyder nemlig, at vi er berettiget til at modtage støtte fra tips- og lottomidlerne. For at være berettiget skal vi modtage mindst 150 gaver på mindst 50 kr.

GMO-høringssvar

Høringssvar af 5. september 2002 fra fem økologiske og biodynamiske foreninger til udkast til bekendtgørelser om udsætning og om produktion med genetisk modificerede mikroorganismer, planter og dyr.

GMO? – Nej tak

Af Per Kølster
Praktisk Økologi 2/2003, side 14

I starten af april vil der blive startet en kampagne, hvor den brede del af befolkningen får mulighed for at markere, at de siger nej tak til GMO’erne.

GMO? Nej tak! – kampagnen er i gang

Af Per Kølster
Praktisk Økologi 4/2003, side 29

Vi siger Nej tak til gensplejset mad og gensplejsede fødevarer. Men det er vigtigt, at forbrugerne viser det offentligt. Foreningen opfordrer derfor til, at man støtter kampagnen ved at få fat i mærkater og badges og bruge dem. Medlemmer kan rekvirere dem gratis ved at sende en frankeret svarkuvert.

Haveambassadører

Af Sandra Villumsen
Praktisk Økologi 2/2015, side 32

På haveambassadørkurserne har vi fået syn for øje. For ikke kun har der været mange ansøgere til de to første kurser, det er også ufatteligt ­dygtige, engagerede og generøse mennesker, som vi er i forening med!

Havekredse kom frit frem

Adskillige steder i landet er det etableret havekredse omkring miljøvenlig og økologisk havebrug. Skriv til redaktionen, hvis I allerede har en havekreds og gerne vil have flere med, eller hvis I har lyst til at starte en op. Så laver vi en oversigt over aktive og kommende havekredse.

Havekredsen på Vestlolland

Af Karna Maj
Praktisk Økologi 3/2004, side 27

I Havekredsen på Vestlolland mødes man hver sommer til en række havevandringer i nogle af medlemmernes haver. Som regel 6–7 gange. Havekredsen har eksisteret siden omkring 1990. Gennem årene har antallet af medlemmer varieret mellem 10 og 25, og man vil gerne have nye medlemmer.

Havelyst

Af Veronica Bay
Praktisk Økologi 3/2011, side 18

Redaktøren beretter fra et vellykket Havelyst.dk-træf i en sjællands parcelhushave.

Havelyst.dk

En præsentation af Havelyst.dk – et nyt tilbud til medlemmer af Praktisk Økologi, hvor man bl.a. kan skrive sin egen havedagbog.

Havelyst.dk – dit økologiske havenetværk

Den 10. marts i år åbnede vi dørene til Havelyst.dk – et nyt netsted, hvor alle medlemmer af Landsforeningen Praktisk Økologi kan præsentere deres have og skrive havedagbog.

Havelyst.dk – et nyt medlemstilbud

Haven har problemer

Af Kurt Boe Kjærgaard
Praktisk Økologi 6/2002, side 26

Den Økologiske Have har økonomiske problemer, da man mangler over 1 mio kr på budgettet for 2003, og hvis der ikke findes en langsigtet finansieringsløsning, kan det betyde, at Haven må køre på lavt blus i 2003.

Havenyt.dk fylder 10 år

1. marts 2002 havde Havenyt.dk premiere i cyperspace. Siden har intet været det samme for danske havedyrkere.

Her er din bestyrelse

Af Veronica Bay
Praktisk Økologi 3/2011, side 36

Vi har spurgt den nyvalgte bestyrelse, hvad der er vigtigt for dem her i livet, og hvorfor de har valgt at lægge kræfter i Praktisk Økologi.

Hjemmedyrket ølandshvede

Af Dorte Ernst
Praktisk Økologi 2/2013, side 32

I Praktisk Økologi 4/2012 blev en række gamle kornsorter beskrevet. Vi syntes, at det kunne være sjovt at sætte gang i en korn til husbehov-bevægelse, og ølandshveden blev valgt som første sort.

Hjælp din nabo – åbn din havelåge!

Vi vil i Praktisk Økologi gerne hjælpe flere danskere til et bæredygtigt haveliv. Et af vores tiltag – som vi vil opfordre alle vores medlemmer til at deltage i – er at åbne jeres havelåger, så flere danskere kan få helt konkrete, praktiske idéer til, hvad økologisk havedyrkning indebærer.

Hjælp GMO-kampagnen på vej

Af Kurt Boe Kjærgaard, formand
Praktisk Økologi 3/2003, side 29

Det er helt nødvendigt med en bred folkelig opbakning til GMO-kampagnen – i første omgang gælder det om at få skabt opmærksomhed ved hjælp af badges, klistermærker og bagrudestreamere. Medlemmer kan få gratis kampagnemateriale.

Hjælp med at uddele ny folder

Foreningen opfordrer sine medlemmer til at være med til at uddele en ny folder om økologisk nyttehave til haveejere, som ikke på forhånd kender så meget til økologisk dyrkning.

Hjælp os med at få endnu flere giftfrie kvadratmeter

Hjælp os derfor med at få mange flere til at støtte vores Giftfri Have-kampagne i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Hver kvadrat­meter tæller, hver stemme tæller. Registrer din have, og få også din nabo til at tilmelde sig på www.giftfri-have.dk, så vi kan få sundhed, biodiversitet og naturglæde.

Hjælp ved sprøjteskader

Foreningen har det sidste år samlet en hel del sager om sprøjteskader sammen, og i øjeblikket har vi sammen med Forbrugerrådet anlagt en retssag på vegne af et medlem af Praktisk Økologi mod en nabolandmand. Kommer du i 2005 ud for at få en sprøjteskade, er du velkommen til at kontakte foreningen.

Hver eneste ­havelåge tæller

Af Trine Krebs
Praktisk Økologi 5/2011, side 21

Praktisk Økologi har et stort ønske om at påvirke vores medborgere og medhaveejere til at dyrke sprøjtefrit og økologisk. I foreningens bestyrelse er vi af den opfattelse, at hvert eneste af vores 3.266 medlemmer kan gøre en forskel lige dér, hvor havelågen åbner.

Høringssvar om hobbyfjerkræ

I januar indsendte Landsforeningen Praktisk Økologis bestyrelse et uopfordret høringssvar om hobbyfjerkræ. Foreningen er overbeviste om, at høringssvaret var så grundigt og overbevisende, at det var medvirkende til, at der blev en betydelig ændring i bekendtgørelsen i forhold til høringsudgaven.

Ildsjæle og gode idéer søges

I løbet af vinteren holder vi et møde om ture og aktiviteter i PØ’s regi, og her har vi brug for dig.

Indkaldelse til generalforsamling 2006

Indkaldelse til generalforsamling 2012

Landsforeningen Praktisk Økologi indkalder til ordinær generalforsamling lørdag den 21. april 2012 fra kl. 11.30–13.00 på Den Holistiske Højskole, Stensbækvej 29, 6510 Gram

Indkaldelse til generalforsamling 2013

Der indkaldes til Landsforeningen Praktisk Økologis ordinære generalforsamling lørdag den 20. april 2013 fra kl. 11.30–13.00 på Café Damsborg, Fanefjord Kirkevej 35, Damme, 4792 Askeby.

Indkaldelse til generalforsamling 2014

Indkaldelse til general­forsamling 2011

Der indkaldes til Landsforeningen Praktisk Økologis ordinære generalforsamling ­lørdag den 16. april 2011 fra kl. 11.00 til 12.30 på Sukkerfabrikken, Slotsgade 76, 5953 Tranekær på Langeland.

Indkaldelse til ­generalforsamling 2009

Indkaldelse til ­Landsforeningen Praktisk Økologis ordinære generalforsamling lørdag den 28. marts 2009 kl. 11.00–13.00 i Pakhuset i Odder.

Inger Jørgensen siger farvel

Af Veronica Bay
Praktisk Økologi 4/2011, side 30

Inger Jørgensen takker af

Foreningens sekretariat har igennem 22 år været varetaget af vores kompetente sekretær, Inger Jørgensen. Inger har meddelt, at hun nu i en alder af 83 ønsker at stoppe en gang i foråret 2011.

Kom med i en havegruppe

Af Karna Maj
Praktisk Økologi 3/2004, side 27

Måske er du så heldig, at du bor et sted, hvor der allerede er en havegruppe eller andre, som er interesserede i at starte en havegruppe. Ellers er der gode muligheder for at du selv tager initiativet til en havegruppe via bladet eller hjemmesiden.

Kontingentforhøjelse

Af Kurt Boe Kjærgaard
Praktisk Økologi 6/2003, side 29

Hvis man i finansloven fjerner portostøtten med virkning fra 1. jan. 2004, er der desværre ingen anden mulighed end en øjeblikkelig forhøjelse af medlemskontingentet.

De mange lommer, du altid har savnet i haven, fås nu i PØ’s have­forklæde i bedste tekstil og med økocertificering (gots).

Køb gamle årgang billigt

Medlemmer har mulighed for at købe gamle årgange af tidsskriftet Praktisk Økologi til en lav medlemspris.

Landsforeningen Praktisk Økologi søger ny sekretær og sekretariatsadresse

Har du lyst til at arbejde for Praktisk Økologi, og vil du være med til at give vores sekretariat et nyt ansigt? Så har du chancen nu.

Landsforeningen Praktisk Økologis årsmøde 2004

Foreningen afholder sit årsmøde i weekenden den 24.-25. april på Den Økologiske Landbrugsskole, Kalø. Der er et spændende program med foredrag om præstegårdshaver, debat om hvor vi skal købe vores økologiske mad i fremtiden, vinsmagning, besøg i Winnie Poulsen store selvforsyningshave og på Friland.

Lokale hjælpere

Af Bestyrelsen for Landsforeningen Praktisk Økologi
Praktisk Økologi 5/2002, side 26

I løbet af et år får foreningen mange spærndende tilbud og invitationer til at deltage i grønne arrangementer rundt om i landet. Bestyrelsen kan desværre ikke nå at deltage i alle disse og søger derfor lokale medlemmer, som har lyst til at repræsentere foreningen på udstillinger og stande.

Markvandring

Af Dorte Ernst
Praktisk Økologi 4/2012, side 32

Praktisk Økologi inviterer til kornaften på Mørdrupgård i Nordsjælland torsdag den 26. juli kl. 18.00–20.30. Vi skal med Per Grupe i marken og nyde det gyldne, høstmodne korn. Derefter bliver der dækket op til smagning af korn i forskellige former.

Med HaveBanden i pilen

Af Hanne Mortensen
Praktisk Økologi 3/2004, side 26

Havegruppen i Vestsjælland har bestået i ca. 5 år. De gør mange ting sammen: fletter pil, køber frø, udveksler planter, tager på ferie sammen, følger med i hinandens haver og skiftes til at arrangere ture til spændende steder i nærområderne. Og de vil gerne være flere i havegruppen.

Medlemsinformation

Medlemsstof

Nyt fra foreningen, indkaldelse til generalforsamling, medlemsannoncer og -tilbud.

Medlemsstof

I medlemsstoffet beskrives foreningens samarbejde med Jyderup og Vestjyllands Højskole, indkaldelse til generalforsamling og årsmøde. Der er medlemsannoncer, medlemstilbud, årskalender for 2019 og en sang fra jubilæumsfesten i oktober 2018.

Medlemsstof

Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer, medlemsannoncer, netværksnyt, medlemstilbud med mere.

Medlemsstof

En opfordring til at melde sig ind i bestyrelsen, indkaldelse til generalforsamling, info om Naturmødet og Klimafolkemødet, medlemsannoncer og diverse medlemsinfo.

Medlemsstof

Medlemsannoncer og frivillige hjælpere søges til markeder og festival mm.

Medlemsstof

Praktisk Økologi er sammen med en række andre organisationer med i projekt Vores Natur, der har udnævnt år 202 til at være Naturens år. Nye bøger og nye havementorer præsenteres, der indkaldes til årsmøde og generalforsamling, medlemmerne annoncerer og bagerst findes en kalender med aktiviteter for hele 2020.

Medlemsstof

Nyt fra foreningen, medlemsannoncer og omtale af tre nye bøger: Høst af Camilla Plum, Orangeriet af Kirsten Engholm og Cider & most af Søren Lyshøj.

Medlemsstof

Medlemsannoncer, information fra foreningen og en hilsen fra en tilfreds højskolegæst.

Medlemsstof

Kurser, medlemsannoncer og reklame for Mere liv i haven–festival og jubilæumsfest.

Medlemsstof

Nekrolog om PØ’s grundlægger Troels Østergaard, medlemsannoncer, Det Fælles Bedste, præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer m.m.

Medlemsstof

Medlemsstof om blandt andet årsmødet 2018, Frø-popup, medlemsannoncer og opfordring til at stille op til bestyrelsen i Landsforeningen Praktisk Økologi.

Medlemsstof

Medlemsannoncer og foreningsnyt om bla. FRØ POPUP, Mere Liv i Haven Festival og generalforsamling.

Medlemsstof

Diverse foreningsnyt, medlemsannoncer, kommunalvalg 2017, Økologiens Akademi, juletilbud med mere.

Medlemsstof

Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer, medlemsannoncer og diverse info fra foreningen.

Medlemsstof

Nyt fra projekt Vores Natur – om at blive Vild Have mentor og spise vildt af naturen. Annoncering af årsmøde og generalforsamling, netværksmøde, Naturmødet, medlemsannoncer og andet medlemsrelevant.

Medlemsstof

Indkaldelse til generalforsamling, info om bl.a. festival, ny praktikant og vindensdeling online.

Medlemsstof

Medlemsannoncer, foreningsnyt, generalforsamling og farvel til Lone.

Medlemsstof

Medlemsannoncer og nyt fra foreningen blandt andet om festival 2022, nyt bestyrelsesmedlem og ny økonomimedarbejder.

Medlemsstof

Nye bøger: Frø og Hverdagshaven. Nyt fra Erholm besøgshave, PØ-festival, medlemsture og diverse foreningsnyt.

Medlemsstof

Nyt fra foreningen om blandt andet digitalt bladarkiv, festival, medlemsture og generalforsamling.

Medlemsstof

Farvel til afgående formand Signe Schrøder, medlemsannoncer og indkaldelse til generalforsamling.

Medlemsstof

Medlemsannoncer, info om klimafolkemødet, netværk og Praktisk Økologi Festival.

Medlemsstof

Medlemsannoncer, PØ-festival 2023, støt GreenSpeak og diverse foreningsnyt.

Medlemsstof

Diverse foreningsnyt om årsmøde, lokale netværk og foreningsaktiviteter.

Medlemsstof

Ny bog om Biodiversitet, nyt om Praktisk Økologi Festival, ny administrator ansat og medlemsannoncer.

Medlemsstof

Ny bestyrelse, PØ-festival, Greenspeak, medlemsannoncer og diverse foreningsnyt.

Medlemsstof

Havetip fra medlemmerne, bogomtale af Nordens flora, medlemsannoncer, præsentation af bestyrelsesmedlemmer før generalforsamlingen og diverse foreningsinfo.

Medlemsstof

Årsmødet 2020, frivillig-jobs i foreningen, medlemsannoncer m.m.

Medlemsstof + netværksnyt

Medlemsannoncer, medlemsrabatter og diverse medlemsinfo.

Medlemsstof og netværksnyt

Medlemsannoncer og invitation til frivilligdag, Praktisk Økologi Festival og Åben Havelåge.

Medlemsstof og netværksnyt

Netværksnyt med opskrifter med vilde planter fra haven, medlemsannoncer, to gode havetip, nyt om medlemsportalen og indkaldelse til generalforsamling 2020.

Medlemsstof og netværksnyt

Erfaringer om vidensdeling fra Lolland-netværket, nyt fra projekt Vores Natur, medlemsannoncer og diverse foreningsnyt.

Medlemsstof og netværksnyt

Omtale af tre nye bøger (Syltedronningens forråd, Skab dig gennem nysgerrighed 2 og Hærværk – en håndbog), medlemsannoncer, ny kasserer søges, medlemsture, årsmøde og diverse nyt fra foreningen.

Medlemsstof og netværksnyt

Medlemsannoncer, økonomisk støtte til netværksaktiviteter, Vilde Middage og online generalforsamling 2021.

Medlemstur til København i juni

Du får chancen for at opleve Københavns grønne frodighed, når vi besøger nogle af byens skjulte haveperler. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 19. og 20. juni. Det endelige program annonceres i ­ Praktisk Økologi 2/2010.

Medlemstur til Öland

Praktisk Økologi arrangerer i år en pinsetur til Öland. Turens mål er det sydlige Sverige og Öland, hvor vi vil besøge mange forskellige haver, urtegårde, naturområder, økologiske projekter m.m.

Medlemsture

Se de aktuelle medlemsture på www.oekologi.dk/medlemsture/.

I Praktisk Økologi ønsker vi at dele erfaring, viden og ikke mindst haveglæde. Derfor ønsker vi at lave flere ture ud til fantastiske, inspirerende og spændende steder.

Foreningen har flere spændende medlemsture på programmet her i løbet af foråret og sommeren. Tag med på økolejr på Bornholm under folke­mødet, tag på medlemstur til Westergårds Frugtplantage, eller tag på korntur til Livø til sommer.

Mere Liv Foredrag

Praktisk Økologi har med glæde ­modtaget et bidrag fra Miljøstyrelsens Grønne Ildsjæle-pulje til at lave Mere Liv i 2016. Vi har kontaktet fire dygtige foredrags­holdere, som giver 16 levende foredrag rundt omkring i ­landet om jord, frø, ­husholdning og biodiversitet!

Mere Liv i Haven

Af Trine Krebs
Praktisk Økologi 1/2014, side 27

VELUX FONDEN støtter Mere Liv i Haven med 3 millioner kroner over 3 år.

Mere liv i haven 2017

Af Mikael Elke Lund
Praktisk Økologi 4/2017, side 16

Et Danmarkskort, hvor man kan se placeringen af foreningens Mere liv i haven-netværk og havementorerne.

Mere Liv i Haven Festival 2014

Vores årlige havefaglige Mere Liv i Haven Festival løber i år af stablen 25. oktober i Fredericia. Vi har lånt de Orange Haller af FredericiaC og glæder os til, at I kommer og deler viden, planter og glæden ved alt økologisk. Festivalen er åben for alle – medlemmer, som ikke-medlemmer, nybegyndere og øvede.

Mere Liv i Haven Festival 2015

31. oktober samler vi 400 praktiske økologer på Den Frie Lærerskole i ­Ollerup til en dag med mere end 60 forskellige værksteder, mulighed for nye møder på kryds og tværs af landet, økologisk, lokal mad, og boder af medlemmer med ­mindre produktioner.

Mere Liv i Haven Festival 2018

Af Mikael Elke Lund
Praktisk Økologi 5/2017, side 7

Program for årets Mere Liv i Haven Festival.

Mere Liv i Haven skifter gear

Af Mikael Elke Lund
Praktisk Økologi 1/2017, side 26
Læs artikel…

Jeg har glædet mig til at overtage rollen som netværkskoordinator for Mere Liv i Haven. Sandra har gjort et stort stykke arbejde. Jeg har været med på sidelinjen siden starten af september. Selvom projektet runder sit tredje leveår, og støtte­hjulene er blevet løsnet, så ser vi frem til et meget spændende år for Mere Liv i Haven både for mig og for jer!

Mere liv i haven-Festival

Den 26. oktober 2013 afholder PØ for første gang Mere liv i haven-Festival – et mødested, en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor vi kan møde hinanden og udveksle økologiske erfaringer.

Mere liv i haven-festival

Af Trine Krebs
Praktisk Økologi 3/2013, side 35

Mere liv i haven-festival er en årlig ­­begiven­hed i Landsforeningen Praktisk Økologi. Dagen er helliget alle, der i Danmark arbejder for at få mere liv i haven. Her kan vi mødes og udveksler idéer, erfaringer og haveglæde. Festivalen afholdes første gang 26. oktober 2013.

Mere Liv i Haven-festival 2018 og 30 års jubilæum

Af Signe Schrøder
Praktisk Økologi 5/2018, side 20

Foreningen fylder 30 år, hvilket afholdes i forbindelse med Mere Liv i Haven-festivalen i Kolding. Nogle af værkstedsholderne og foredragsholder, Frank Erichsen, præsenteres.

Mere Liv i Haven: Blomstrende, praktisk havegruppe

Jammerbugtens havegruppe er et skønt eksempel på, hvad vi kan skabe i fællesskab, og hvor meget ­viden og hvor mange ressourcer, der findes ude i de danske ­haver, som bare venter på at blive delt.

Mere liv i vores forening

Af Trine Krebs
Praktisk Økologi 2/2014, side 36

Vi tror på, at vi kan påvirke verden ved at være synlige lokalt ved at sprede den viden, vi har. Ved at lave lokale netværk og lokale arrangementer.

Mød din nye bestyrelse

Den nye bestyrelse valgt på generalforsamlingen den 1. april 2017.

Ny havegrupper

Der søges deltagere til at starte havegrupper i Århus og ved Vestjyllands Højskole.

Nye ansigter i bestyrelsen

De nye bestyrelsesmedlemmer – Ane Rørdam Hoffmeyer, Jonas Fast, Kirsten Hansen, Signe Voltelen og Simon Vestford – præsenterer sig selv.

Nyhedsbrevet – vejen til hurtig kommunikation

Foreningens nyhedsbrev er kanalen for hurtige nyheder, politiske kommentarer og links til interessante baggrundsartikler. Det er den måde, vi kan nå hurtigt ud til medlemmerne, når der skal rykkes hurtigt.

Og vinderen blev…

Vinderen af vores skaf et medlem-konkurrence indløste den 10. april sin præmie – en festlig damefrokost for de 11 nærmeste veninder. Det var en sanselig øjenåbner for gæsterne, at hele frokosten var bygget op omkring sæsonens grønsager, selv i den lidt svære aprilsæson.

Om at være mentor

Af Mona Ibsen
Praktisk Økologi 3/2021, side 36

Mona Ibsen, der er havementor på Sydfyn fortæller om sine oplevelser fra forskellige havebesøg gennem de sidste fem år.

Oplev Bornholm i september

Omtale af foreningens kommende medlemstur til Bornholm.

Tag med på foreningens pinsetur til Sverige den 10. til 13. juni, og oplev det svenske forår.

Pinsetur til Sverige

Igen i år arrangerer Praktisk Økologi en tur til Sverige.

Pinsetur til Öland

Af Jens Thejsen
Praktisk Økologi 1/2008, side 32

Program for Landsforeningen Praktisk Økologis pinsetur til Öland den 9. til 12. maj 2008.

Pinsetur til Öland

Informationer om foreningens medlemstur til Öland i pinsen 2006.

Praktisk Økologi Festival

Af Mikael Elke und og Ronja Kleiter
Praktisk Økologi 4/2019, side 28

Info om festivalen i Karise d. 26. oktober 2019 og en beretning fra en tidligere festival.

Praktisk Økologi Festival 2022

Af Bjarne Arleth Nielsen
Praktisk Økologi 5/2023, side 36

En personlig beretning fra Praktisk Økologi Festival 29. oktober 2022, som foregik i Brønshøj på Energicenter Voldparken med fine faciliteter og dejlige grønne omgivelser. Med deltagelse af 350 økologiske haveentusiaster, permakulturelle landmænd, forskere, frivillige og mange andre grønne ildsjæle.

Praktisk Økologi har fået ny redaktør

Af Kurt Boe Kjærgaard
Praktisk Økologi 4/2006, side 26

Præsentation af Praktisk Økologis nye redaktør Veronia Bay.

Projekt Skoleskove

Af Signe Schrøder
Praktisk Økologi 3/2023, side 26

Mere biodiversitet, udnyttelse af oversete arealer, børnehænder med jord under neglene og øget forståelse for natur og kredsløb er blot nogle af de gevinster ved Projekt Skoleskove, som Praktisk Økologi satte i søen i 2023.

Projektleder for Mere Liv i Haven

Af Sandra Villumsen
Praktisk Økologi 2/2014, side 37

Portræt af Sandra Villumsen, der er foreningens nyansatte projektleder for Mere Liv i Haven.

På tur med PØ

Af Pernille Langelund
Praktisk Økologi 5/2013, side 32

PØ’s første film

Fem minutter fra årsmødet på Samsø:

PØ’s nye sekretær ­præsenterer sig selv

Karin Albertsen overtager fra maj 2011 ­stillingen som sekretær i Praktisk Økologi efter Inger Jørgensen.

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling i Landsforeningen Praktisk Økologi 16. april 2011 i Tranekær på Langeland.

Referat fra generalforsamling

Referat fra foreningens generalforsamling 24. april 2005

Referat fra generalforsamling 2006

Referat fra generalforsamlingen i foreningen Praktisk Økologi lørdag den 4. marts 2006 i Det Økologiske Inspirationshus på Fredriksberg.

Referat fra generalforsamlingen

Af Anja Egeriis og Lars Hansen, referenter på generalforsamlingen
Praktisk Økologi 3/2003, side 24

Generalsforsamlingen godkendte formandens beretning, det reviderede regnskab og fastsatte efter bestyrelsens forslag kontingentet for 2003 til forsat at være 240 kr. Der var genvalg til Kurt Boe Kjærgaard og Per Kølster, og Anette Esbjerg Jensen blev nyvalgt til bestyrelsen.

Referat fra generalforsamlingen 2004

Af Sara Høgh og Birgitte Løkke
Praktisk Økologi 4/2004, side 24

Ane Bodil Søgaard, Lars Hansen, Norman R. Larsen og Stine Müller blev genvalgt til bestyrelsen. Camilla Friedrichsen og Birgitte Løkke blev valgt som suppleanter. Formandens beretning og regnskabet blev godkendt.

Sikke et forår!

Projektet Mere Liv i Haven gik i luften i det spæde forår, og i fuld overensstemmelse med økosystemernes tilbagevendende faser – sæsonerne igennem, livet igennem – har foråret budt på eksplosiv vækst!

Sommer i Sverige

Praktisk Økologi arrangerer en sommer­tur til Sverige fra den 30. juni til den 4. juli 2010. Vi skal opleve haver, vild natur i Skurugatas naturreservat, drømmeparker i Enköping, Augustenborgs grønne tage, smukke træhuse i Eksjö, Åsens gamle kulturlandskab og meget, meget mere. Yderligere information om tilmelding og program i Praktisk Økologi 2/2010.

Sommerdag i København

Oplev storbyens skjulte haveperler og hyg dig med andre medlemmer af Praktisk Økologi en junidag i København.

Sommertur til Sverige

Igen i år arrangeres en tur til Sverige. Det bliver til blomsterbyen Enköping med 19 forskellige, enestående parker. På vej frem og tilbage vil vi ­besøge spændende natur, haver og parker.

Spred økoglæden – meld dig til Åbne Økohaver

Vi opfordrer alle medlemmer, som har lyst til at smitte deres medborgere med havelyst og økoglæde til at melde sig under fanerne i vores nye projekt, Åbne Økohaver.

Sprøjtefri zoner og hurtigere udfasning af pesticider

Af Bestyrelsen/ Kurt Boe Kjærgaard.
Praktisk Økologi 5/2003, side 28
Læs artikel…

Landsforeningen Praktisk Økologis høringssvar til Pesticidhandlingsplan 2004–2009. I høringssvaret anbefaler foreningen, at der indføres sprøjtefri zoner mod skel til naboer samt offentlige arealer, og at pesticiderne udfases langt hurtigere end med de ca. 16%, der foreslås i planen.

Sæt kryds i kalenderen – kom til årsmøde på Møn

I år holder vi årsmøde på Møn lørdag og søndag den 20. og 21. april 2013, og der er god grund til at sætte kryds i kalenderen. Ud over frøbytte, generalforsamling, debat, netværkning, middag og hygge, er temaet i år økologisk æble- og vindyrkning.

Tak til VELUX Fonden

Af Mikael Elke Lund
Praktisk Økologi 6/2018, side 16

Afslutningen af projekt Mere Liv i Haven markerer en afslutning af det største fondsstøttede projekt i PØ’s historie. Det har skabt liv i haverne og givet danskerne jord under neglene rundt i de små lokalsamfund. Her beskrives fem års historie, som gør dig klogere på projektet.

Tak til Veronica

Af Trine Krebs
Praktisk Økologi 4/2014, side 37

Veronica Bay har siden maj 2006 været redaktør for vores medlemstidsskrift. Det har betydet, at vores tidsskrift både indholdsmæssigt og sprogligt har været en fryd at læse. Nu er det imidlertid slut, da hun efter ferien starter på et fuldtidsjob i stedet for at have to halvtidsjob.

Tanker om Landsforeningen Praktisk Økologis femårsstrategi

Af Trine Krebs
Praktisk Økologi 6/2012, side 36

Vi har ikke brug for råben og havebarrikader. Vi har brug for fornuftige samtaler, glade stemmer i haven og stor mangfoldighed. Vi har brug for synlighed – uden dumsmarte og knaldhamrende hurtige løsninger. Vi skal gå efter de varige, langsigtede og evige løsninger og dialog.

Tema: Fremtidens have

På årsmødet for Landsforeningen Praktisk Økologi er der lørdag eftermiddag mulighed for at deltage i to foredrag af Camilla Plum og Lotte Möller, selv om man ikke deltager i resten af årsmødet.

Velkommen til de nye i bestyrelsen

Randi Lauridsen, Marie Hertz, Malene Mann Sørensen, Jakob Gade og Jeanne Holch Biehl præsenterer sig selv.

Vi er inspireret af naturens generøsitet – så lad os så og høste – sammen!

Af Trine Krebs
Praktisk Økologi 5/2013, side 7

Vi har brug for græsrødderne

Mange af vores medlemmer er engageret i eller deltager i grønne arrangementer rundt om i hele Danmark. Vil vil gerne opfordre jer til at være med til at uddele gratis prøvenumre af Praktisk Økologi.

Vi søger ny korrekturlæser

Har du en sproglig baggrund, et indgående kendskab til retskrivnings- og kommaregler, er du fortrolig med at bruge korrekturtegn, og har du tiden og lysten til at gøre en forskel mod et mindre honorar, så er det dig, vi leder efter. Vi har et løbende produktionsflow. Det betyder, at artiklerne ikke ­korrekturlæses i store portioner, men kommer drypvis. Det er vigtigt, at du har internetadgang, da korrekturen sendes frem og tilbage per e-post.

Vi søger ny redaktør

Pga. omstruktureringer på tidsskriftet Praktisk Økologi og Havenyt.dk søger Landsforeningen Praktisk Økologi en ny redaktør til foreningens tidsskrift.

Vi vil have mere liv i haven – og alle kan bidrage

Af Trine Krebs
Praktisk Økologi 4/2013, side 28

Vi vil have mere liv i haven i 2014

Af Trine Krebs
Praktisk Økologi 6/2013, side 36

Mere Liv i Haven Festival blev så meget mere, end vi nogensinde havde drømt om. Tak! En hel dags summen om dyrkning, samtale på kryds og tværs, røde kinder, glæde og latter og masser af viden, der skiftede ejere blandt de 180 deltagere. Wow! Det skal vi have meget mere af. Det behøver ikke være i store forsamlinger eller til festival. Den energi kan vi genkalde i masser af økofora rundt om i Danmark.

Vi har udskrevet en konkurrence, hvor du som medlem kan deltage i konkurrencen om en økologisk festmiddag til tolv ved at skaffe et nyt medlem til foreningen.

Åben din havelåge i uge 36

Vi gør økologien synlig og håndgribelig – åbn din havelåge i uge 36, Den Økologiske Uge (den-oekologiske-uge.dk). Danmark skal emme af samtaler om økologi i uge 36. Vi opfordrer alle vores medlemmer til at lave små lokale arrangementer. Mere liv i haven!

Åbne Økohaver

Af Veronica Bay
Praktisk Økologi 5/2011, side 26

Det er en glæde at kunne dele ud af sin viden og erfaring til andre. Men der skal gøres en del benarbejde for at lokke husarerne til.

Årsmøde 2003 på Egmont Højskolen

Program for Landsforeningen Praktisk Økologis Årsmøde på Egmonthøjskolen 12.–13. april 2003. Oplysninger om priser, tilmelding og transportmuligheder.

Årsmøde 2004

Af Karna Maj
Praktisk Økologi 4/2004, side 24

Årsmødet 2004 blev holdt på Den Økologiske Landbrugsskole i smukt aprilvejr, hvor vi om lørdagen mellem nogle spændende foredrag fik en lang gåtur ud på Kalø Slotsruiner igennem en lysegrøn skov med et hvidt anemonetæppe. Om aftenen havde vi nogle hyggelige timer, bla. med en vinsmagning.

Årsmøde 2004

Af Anja Egeriis, Annette Esbjerg Jensen og Bodil Søgaard
Praktisk Økologi 1/2004, side 27

Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø er et spændende sted, og her er der mulighed for at få en rigtig god økologisk mad, og det har været vigtigt for valget af sted. Vi er ved at planlægge et spændende program. Der er mulighed for kun at deltage den ene dag eller deltage begge dage uden overnatning

Program for Praktisk Økologis årsmøde den 23.-24. april 2005.

Årsmøde 2005

Temaet for Landsforeningen Praktisk Økologis næste årsmøde, der afholdes den 23. til 24. april 2005, er træer. Mødet afholdes på Baunehøj Efterskole, og i løbet af de to dage vil emnet blive belyst gennem foredrag, besøg og demonstration.

Invitation til og program for foreningens årsmøde den 4. marts 2006 på Fredriksberg.

Program for Landsforeningen Praktisk Økologis årsmøde 2007 på Hellevad Vandmølle.

Årsmøde 2008

Formandsberetning og referat fra Landsforeningen Praktisk Økologis generalforsamling på Arboretet i Hørsholm den 26. april 2008.

Omtale af Landsforeningen Praktisk Økologis årsmøde 2009.

Årsmøde 2010

Program for Landsforeningen Praktisk Økologis årsmøde 2010, der finder sted lørdag d. 6. marts i Det Økologiske Inspirationshus på Frederiksberg.

Landsforeningen Praktisk Økologi afholder årsmøde og generalforsamling den 16. og 17. april 2011 i Tranekær på Langeland.

I år byder årsmødet ikke kun på fest, diskussion og hyggeligt samvær, men også store naturoplevelser.

I år skal vi rundt og se spændende steder på Møn. Vi skal besøge to økologiske ildsjæle og en tur på Møns Klint med naturvejleder.

Årsmøde 2014: Det bæredygtige fælledskab

Praktisk Økologi holder i år for første gang årsmøde sammen med Landsforeningen Økologisk Byggeri, Landsforeningen for Økosamfund, Permakultur Danmark, Omstilling Danmark og Økologisk Samsø. Årsmødet finder sted den 4.–6. april på Samsø.

Årsmøde 2015 på Livø

Kom til årsmøde på Livø i Limfjorden lørdag og søndag den 18. og 19. april. Vi vil bytte frø, debattere, netværke, holde general­forsamling, spise, danse og hygge os.

Årsmøde og generalforsamling 2002

Referat fra generalforsamlingen samt en redigeret og forkortet formandsberetning. Desuden revideret regnskab for 1.7.99–31.12.01.

Program for Landsforeningen Praktisk Økologis årsmøde 2008.

Årsmødet på Egmonthøjskolen

Af Karna Maj
Praktisk Økologi 3/2003, side 24

I årsmødet deltog ca. 60 medlemmer, og lørdag eftermiddag, hvor Camilla Plum og Lotte Möller holdt foredrag, var der ca. 100 deltagere. Søndag formiddag var der generalforsamling og diskussion om bestyrelsens strategioplæg. Om eftermiddagen var der besøg i Den Økologiske Have i dejligt solskinsvejr.


Som nyt medlem kan du købe de forudgående årgange til en speciel lav pris – se mere under Bestilling af medlemsskab og Bestilling af årgange.

Her er du: Forsiden > Tidsskriftet > Foreningsnyt

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider